Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Karel Schelle

Našli sme 76 titulov

Vývoj konkursního práva

Autoři publikace se snaží co nejpodrobnějším způsobem představit vývoj konkursního práva na českém území, a to od nejstarších dob do současnosti. Logicky je však položen důraz na formování moderního konkursního práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,23€
7,65€

Únor 1948 a změny v organizaci státního mechanismu (Karel Schelle)

V únoru 1948 došlo ke komunistickému převratu, jenž znamenal na dlouhých čtyřicet let přerušení demokratického vývoje české... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,30€
5,86€

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
19,80€
18,41€

Právní dějiny

Publikace je rozvržena do tří na sebe navazujících částí. V první z nich je obsažen výklad dějin vybraných nejdůležitějších států z období starověku. Hlavní důraz byl kladen na státní a právní dějiny starověkého Řecka a Říma. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
43,95€
40,87€

Praktikum z občanského práva procesního (Ilona Schelleová) [CZ]

Ilona Schelleová, Karel Schelle, jr., Key publishing (2007)
Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady prtitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání...

Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady prtitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,05€
12,14€

Meziválečné Československo a Evropa (Karel Schelle) [CZ]

Karel Schelle, , Key publishing (2008)
Publikace v případových studiích pojednává o vlivu evropských záležitostí na meziválečné Československo a naopak...

Publikace v případových studiích pojednává o vlivu evropských záležitostí na meziválečné Československo a naopak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,42€
10,62€

Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších k... (Karel Schelle)

Karel Schelle, , Key publishing (2010)
Vybrané problémy V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a...

Vybrané problémy V roce 2009 si česká a slovenská veřejnost připomenula 60. výročí rozbití československého státu a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,72€
9,97€

Právní dějiny na území Slovenska (Ladislav Vojáček, Karel Schelle)

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Key publishing (2007)
Publikace je prvním uceleným pohledem na právní dějiny na území Slovenska, který je dán k dispozici českým čtenářům. Je...

Publikace je prvním uceleným pohledem na právní dějiny na území Slovenska, který je dán k dispozici českým čtenářům. Je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
26,24€
24,40€

Sexuální trestné činy včera a dnes (Karel Schelle, Jaromír Tauchen a kolektiv)

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, , Key publishing (2014)
Sexuální trestná činnost není typická jen pro moderní společnost, ale lidstvo se s ní setkávalo od nepaměti. Se...

Sexuální trestná činnost není typická jen pro moderní společnost, ale lidstvo se s ní setkávalo od nepaměti. Se zdokonalováním mezilidské komunikace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
21,11€
19,63€

Encyklopedie českých právních dějin I.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
67,05€
62,36€

Slovenské právní dějiny (Vojáček, Ladislav; Schelle, Karel) [CZ]

Slovenské právní dějiny (Vojáček, Ladislav; Schelle, Karel) [CZ]

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Aleš Čeněk (2014)
Publikace dvou vysokoškolských pedagogů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně podává podrobný výklad právních...

Publikace dvou vysokoškolských pedagogů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně podává podrobný výklad právních dějin na území dnešní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,40€

Pojištění odpovědnosti za škodu

Jana Zárybnická, Karel Schelle, Key publishing (2010)
Historie a současnost

Tato publikace se v co nejširších souvislostech zabývá komplexním posouzením pojištění odpovědnosti za škodu, jež úpis rizika (v návaznosti na vznik a správu pojištění, včetně případné likvidace pojistných událostí) zcela zásadním způsobem ovlivňují... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,12€
14,06€

Základy práva pro pedagogy II.

Publikace je určená zejména studentům pedagogických fakult, kteří chtějí získat základní znalosti o českém právním řádu. Obsahuje informace o základech občanského práva hmotného, rodinného a procesního... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,93€
14,81€

Praktikum z ústavního práva

Publikace obsahuje příslušná ustanovení z československých ústav z r. 1918, 1920, 1948 a 1960, dále ze zákona o československé federaci z r. 1968 a ze současné ústavy ČR o postavení parlamentu, prezidenta, vlády a ústavního soudu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,55€
4,23€

Právní dějiny 3 (Eduard Vlček, Karel Schelle)

Eduard Vlček, Karel Schelle, Doplněk (1998)
Státy střední a východní Evropy

Trojdílné právní dějiny jsou v tomto rozsahu prvním zpracováním problematiky u nás od roku 1945. Uvítají je studenti i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,95€
16,69€

Encyklopedie českých právních dějin II.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
67,05€
62,36€

Dějiny českého soudnictví

Kniha Dějiny českého soudnictví plynule navazuje na předchozí knihy Dějiny veřejné správy a Dějiny ústavního práva, čímž zaplňuje jednu z dalších částí dějin státního mechanismu v českém prostředí. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
27,59€
25,66€

Občanské zákoníky

Dvacetiletý vývoj českého právního řádu po roce 1989 znamenal zásadní změny ve směru jeho demokratizace. Vrchol tohoto vývoje představuje rekodifikace občanského práva. Autoři zákoníku vycházeli v podstatě z historických dokumentů, jakými byl návrh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
51,70€
48,08€

Základy občanského práva

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,61€
14,52€

Základy správního práva a veřejné správy (Ivo Svoboda) [CZ]

Ivo Svoboda, Karel Schelle, Ilona Schelleová, Radim Vičar, Key publishing (2008)
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší však cenné poznatky i všem dalším zájemcům o hlubší...

Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší však cenné poznatky i všem dalším zájemcům o hlubší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,95€
16,69€