Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Karel Schelle

Našli sme 76 titulov

Základy správního práva a veřejné správy (Ivo Svoboda) [CZ]

Ivo Svoboda, Karel Schelle, Ilona Schelleová, Radim Vičar, Key publishing (2008)
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší však cenné poznatky i všem dalším zájemcům o hlubší...

Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší však cenné poznatky i všem dalším zájemcům o hlubší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,95€
16,69€

Civilní kodexy 1 díl - občanské zákoníky (Karel Schelle)

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2010)
Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotématických sbírek...

Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotématických sbírek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
24,86€
23,12€

Základy ústavního práva

Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné pro jejich praxi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,00€
8,37€

Encyklopedie českých právních dějin XV.

Karel Schelle, Key publishing (2019)
svazek Soukromé - Správa ústřední

Patnáctý díl Encyklopedie českých právních dějin je věnován zejména dvěma tématickým okruhům. První z nich představuje společnosti, které jsou rozděleny do dvou bloků, a to nejprve na společnosti obchodní, poté na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
67,05€
62,36€

Praktikum z ústavního práva (Vlastislav Man, Karel Schelle) [CZ]

Vlastislav Man, Karel Schelle, Key publishing (2013)
Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby...

Základním cílem publikace je přispět u čtenářů ke komplexnímu pochopení složité matérie ústavního práva České republiky, aby ji uměli správně interpretovat a uskutečňovat v míře potřebné v jejich praxi. Publikace obsahuje metodické listy, včetně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,35€
9,63€

Encyklopedie českých právních dějin XII.

Karel Schelle, Key publishing (2018)
Sa - Smlouva ná

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
67,05€
62,36€

Dějiny veřejné správy (Karel Schelle) [CZ]

Karel Schelle, Wolters Kluwer ČR (2016)
Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také...

Součástí státního mechanismu každého státu je vedle orgánů státní moci, justičních orgánů a orgánů přímého donucení také veřejná správa. Organizace a charakter správní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
32,67€
31,04€

Základy organizace veřejné správy (Ivo Svoboda, Karel Schelle)

Kniha je určená především studentům neprávnických fakult a věnuje se organizaci veřejné správy, tedy státní správy a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
20,68€
19,23€

Civilní kodexy - Procesní předpisy

Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotematických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
32,15€
29,90€

Právo pro ekonomy

Publikace je určena pro studenty ekonomických věd, kteří se chtějí seznámit se základy práva. Kromě základních pojmů zde najdou organizaci veřejné správy a základy správního práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,29€
19,80€

Stát a právo v době Metternichově

Autoři monografie si vytýčili dva základní cíle. Především charakterizovat právní prostředí zkoumaného období a zároveň poukázat na skutečnost, že právě tato doba je jak obecnými, tak právními historiky zcela opomíjena... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,42€
5,97€

Dějiny ústavního práva (Karel Schelle) [CZ]

Karel Schelle, Wolters Kluwer (2016)
Kniha shrnuje dějiny ústavního práva v českých zemích od jejich počátku v polovině 19. století až do současnosti. Učebnice...

Kniha shrnuje dějiny ústavního práva v českých zemích od jejich počátku v polovině 19. století až do současnosti. Učebnice je přehledně členěná podle základních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
23,89€
22,70€

Encyklopedie českých právních dějin XV.

Karel Schelle, Aleš Čeněk (2019)
Soukromé - Správa ústřední

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
70,03€
65,13€

Státní mechanismus meziválečného Československa

Státní mechanismus je souborem organizací a institucí, které realizují státní moc. Člení se zejména na státní orgány a donucovací složky. Je to tedy obsáhlý soubor orgánů a institucí, jež není možné obsáhnout v jedné knize. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
35,25€
32,78€

Velké dějiny zemí Koruny české - Právo

Karolina Adamová, Antonín Lojek, Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Paseka (2017)
Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada

Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy.<br> Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,13€
34,53€

Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení (Karel Schelle)

Karel Schelle, Key publishing (2018)
Řízení

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
67,05€
62,36€

Encyklopedie českých právních dějin IX. (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2017)
Svazek Procesy (od roku 1950) - Pů

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
67,05€
62,36€

Korupce (Karel Schelle) [CZ]

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2013)
Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím...

Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím nejaktuálnějším tématem, které neustále naplňuje stránky sdělovacích prostředků. Z toho důvodu se členové právněhistorické společnosti Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,93€
14,81€

Obchodní kodexy

Soubor obchodních kodexů tvoří další sbírku v řadě komentovaných monotematických pramenů práva a navazuje tak na kodexy občanské. Stejně jako občanské kodexy sbírka má sloužit pro potřeby jak studentů, tak dalších badatelů v oblasti dějin... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,89€
26,87€

Základy práva pro pedagogy I.

Publikace je určená zejména studentům pedagogických fakult, kteří chtějí získat základní znalosti o českém právním řádu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,15€
16,88€