Bazár kníh za najsuper ceny!

Učebnice a slovníky

Čokoľvek chceš vedieť, profesor Gorila ťa to naučí. Pripravili sme takú ponuku učebníc pre základné, stredné aj vysoké školy, z ktorej si vyberie každý učenia chtivý študent. Samozrejme sú tu aj jazykové učebnice a slovníky v jazykoch z celého sveta aj knihy pre školy. V našej knižnej džungli nájdeš skrátka knihy pre školy, všetko od prváckeho bestselleru Moje prvé čiary, Slovník cudzích slov až po Pravidlá cestnej premávky. Príjemné učenie prajeme!


Španielčina pre samoukov + MP3 Audio CD

Bohdan Ulašin, Eastone Books (2009)
Dobrá správa pre všetkých, ktorí sa chcú učiť španielsky, ale nenašli pre seba tú správnu učebnicu. Španielčina pre samoukov...

Dobrá správa pre všetkých, ktorí sa chcú učiť španielsky, ale nenašli pre seba tú správnu učebnicu. Španielčina pre samoukov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,99€
13,42€

Moje prvé čiary

Moje prvé čiary

Dielo je určené na prípravné obdobie a obsahuje sériu didakticky overených a schválených cvičení a cvikov, ktoré pomáhajú rozcvičiť jemnú motoriku dieťaťa a pripraviť ho tak na písacie úkony. Zošit obsahuje aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,80€

Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole

Monika Miňová, Rokus (2015)
Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde...

Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, .... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,90€
7,57€

Zmaturuj z chémie

Marika Benešová, Hana Satrapová, Didaktis (2004)
Praktický pomocník pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať z chémie a uspieť na prijímacích skúškach na vysokú...

Praktický pomocník pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať z chémie a uspieť na prijímacích skúškach na vysokú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,10€
10,29€

Geografia pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Nová učebnica geografie pre 9. ročník ZŠ a pre GOŠ, ktorá komplexne rieši učivo predpísané platným ŠVP s primeraným rozsahom a obsahom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,00€
10,66€

Záložka – Vybrané slová

Petr Kupka, Kupka (2017)
Záložka obsahuje celkom 80 vybraných slov po B, M, P, R, S, V a Z. Každé vybrané slovo je graficky znázornené.

Záložka obsahuje celkom 80 vybraných slov po B, M, P, R, S, V a Z. Každé vybrané slovo je graficky znázornené... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
0,79€
0,69€

Testové otázky pre vodičov a autoškoly

Publikácia „TESTOVÉ OTÁZKY PRE VODIČOV A AUTOŠKOLY“ je nepostrádateľnou učebnou pomôckou pre prípravu žiakov autoškôl na skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pre prípravu vodičov na preskúšanie odbornej spôsobilosti v zákonom ustanovených prípadoch.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
4,66€

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precvičovanie hlások, slabík... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,50€

Začínam rozprávať

Začínam rozprávať

Mária Tašková, Maquita (2022)
Pracovný zošit 4/4 - Jazyková výchova - 5-6 rokov

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,55€

Krížom krážom Slovenčina B1+ Audio online

Renáta Kamenárová, , Studia Academica Slovaca (2022)
2. upravené vydanie

Krížom-krážom. Slovenčina B1 s online audio nahrávkami nadväzuje na učebnice slovenčiny pre začiatočníkov Krížom krážom A1 a A2... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
26,80€
24,89€

Hello English! 4. Zoo - Safari

Hello English! 4. Zoo - Safari

, Foni book (2021)
Obrázkový slovník

Obrázkový slovník pre deti. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,20€

Zbierka úloh z matematiky pre stredné odborné školy (2. časť)

Zbierka úloh z matematiky pre stredné odborné školy (2. časť)

Inovovaná 2. časť zbierky úloh obsahuje úlohy rôznej obťažnosti. Môžete si na nich precvičiť učivo prebrané na vyučovacích hodinách. Zbierka je určená pre všetky typy stredných škôl, je len na učiteľoch, ktoré úlohy použijú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,50€

Anatomie 1

Radomír Čihák, Grada (2011)
První díl učebnice obsahuje anatomii celého pohybového aparátu. Profesor MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš...

První díl učebnice obsahuje anatomii celého pohybového aparátu. Profesor MUDr. Radomír Čihák, DrSc., a prof. MUDr. Miloš... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
81,21€
69,03€

Slovník spoločenských vied

Slovník obsahuje 2000 abecedne zoradených hesiel z politológie, práva, sociológie, filozofie, psychológie a estetiky, teda súčastí predmetu náuka o spoločnosti. Je vhodnou pomôckou na prípravu na maturity z tohto predmetu,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,39€
10,98€

Matematika 8 - sprievodca učiteľa 2

, LiberaTerra (2016)
Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené...

Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu a učebnici autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,90€
3,87€

Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predtlačou)

Vstup dieťaťa do školy je udalosťou, ktorá ho ovplyvní na celý život. Jej súčasťou je nácvik čítania a písania. Pre bezproblémové zvládnutie tejto základnej zručnosti zostavila autorka Šlabikára L. Virgovičová súbor inovovaných písaniek s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,46€
5,99€

Matematika hrou

, Ottovo nakladateľstvo (2018)
Aktívne s hrami a pokusmi s použitím zlomkov, číslic, grafov, pomocou meraní a ešte oveľa viac

Kniha Matematika hrou približuje deťom matematiku zábavnou formou, a to pomocou interaktívnych projektov, pokusov a zábavných hier... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,99€
5,94€

Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 2. ročník základných škôl

Poučné, ale zároveň aj veselé texty ponúkajú žiakom pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások, slabík a viet. Prostredníctvom nich si osvojujú žiaci potrebné gramatické zručnosti a vedomosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€
4,68€

Kuliferdo - Rozvoj myslenia

Kuliferdo - Rozvoj myslenia

Věra Gošová, Raabe (2014)
Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ

Štvrtý zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,00€

Matematika – Násobilka

, Pikola (2017)
Laminátová kartička určená především pro žáky základních a středních škol nabízí graficky přehledný a stručný přehled malé i...

Laminátová kartička určená především pro žáky základních a středních škol nabízí graficky přehledný a stručný přehled malé i velké násobilky. Násobky jednotlivých čísel jsou na barevně odlišených, pestrých obrázcích, které působí hravě a napomáhají... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,38€
1,09€