🎬 Filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Nakladatelství Nová škola Brno

Našli sme 272 titulov

Písanka s kocourem Samem 3

Písanka s kocourem Samem 3

Písanky k nácviku písmen a psaní nevázaným písmem. K usnadnění psaní slouží pomocné linky. První tři písanky korespondují se stranami z Živé abecedy a Slabikáře. Čtvrtá písanka přináší hravá a tvořivá cvičení k nácviku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
0,94€

Český jazyk 4 Pracovní sešit pro 4. ročník 2 díl

Český jazyk 4 Pracovní sešit pro 4. ročník 2 díl

Připravili jsme nový dvoubarevný pracovní sešit k nové učebnici Český jazyk 4 (4-75). Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje učivo tak, aby všichni žáci dospěli k dobrému zvládnutí učiva. Je připraven pro tvořivou a aktivní práci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
2,02€

Přírodověda 4 – pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Přírodověda 4 – pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 4. Všechny učebnice a pracovní sešity z edice Čtení s porozuměním jsou moderní výukové materiály zpracované podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV, ve kterých je kladen důraz... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,59€

CD k Hudební výchově 1 (instrum. doprovod)

CD k Hudební výchově 1 (instrum. doprovod)

CD obsahuje doprovodné instrumentální skladby k jednotlivým písním v pracovních listech Začínáme s hudební výchovou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,35€

Zeměpis 6 - pracovní sešit

Zeměpis 6 - pracovní sešit

Pracovní sešit Zeměpis pro 6. ročník základní školy je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,29€

Čítanka pro 2. ročník

Čítanka pro 2. ročník

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,06€

Vyjmenovaná slova od B do Z

Vyjmenovaná slova od B do Z

Pracovní sešit obsahuje doplňovací a hravá cvičení s vyjmenovanými slovy pro 4. ročník. V sešitu je zařazeno několik souhrnných opakování. Součástí je i klíč s řešením. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
1,55€

Písanka 1. ročník, 3. díl

Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
Duhová Řada

Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Slabikáře. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti písmen i jejich sklonu. Jsou vhodné i pro leváky. 1.a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatných písmen... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
0,89€
0,85€

Aritmetika 7 – učebnice

Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu Základní škola, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky. Počítání z praxe. Výsledky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
3,24€
3,06€

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 2. díl - učebnice

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 2. díl - učebnice

Učebnice je připravena pro snadné, zajímavé i zábavné učení matematiky, žákům je v ní předložena možnost samokontroly a sebehodnocení svých matematických dovedností a to vždy, když je v materiálech užité učivo dobře procvičeno... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,77€

Matematika pro 2 ročník ZŠ , 2.díl učebnice

Matematika pro 2 ročník ZŠ , 2.díl učebnice

Učebnice vychází v novém, moderním zpracování. Zaměřuje se na snadnou a zajímavou výuku matematiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
3,53€

Dokážeš psát bez chyb? PS pro 5.ročník

Dokážeš psát bez chyb? PS pro 5.ročník

Přehled učiva 5. ročníku v tabulkách se základními cvičeními a klíčem s řešením... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

První psaní s kocourem Samem

První psaní s kocourem Samem

Lenka Andrýsková, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
Čtení s porozuměním

Tento titul je součástí sady pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku vydané v edici Čtení s porozuměním.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Pravopis přídavných jmen – pracovní sešit

Pravopis přídavných jmen – pracovní sešit

Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Prvouka 2 - Metodický průvodce k učebnici

Prvouka 2 - Metodický průvodce k učebnici

Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
Čtení s porozuměním

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
4,18€

Počtářské chvilky 6

Počtářské chvilky 6

Zahrnuje úlohy z praxe na užití Pythagorovy věty. Sešitem prostupují výpočty obsahu obrazců, objemu a povrchu těles, zejména válců, konstrukční úlohy. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Písanka pro 3. ročník. (1. díl)

Písanka pro 3. ročník. (1. díl)

Lenka Andrýsková, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
Nevázané písmo Nova Script

Nevázané písmo Nova Script je jednoduché, vychází z tvarů tiskacích písmen a tím udržuje princip jedné náročnosti. Je typograficky i didakticky na úrovni, která odpovídá současným trendům ve výuce psaní. Vzhledem k jednoduchým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
1,18€

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 2. díl

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 2. díl

Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
pro 4. ročník, 2. díl

Průvodce obsahuje metodické poznámky ke všem 64 stranám učebnice Matýskova matematika pro 4. ročník, 2. díl... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,71€

Slabikář pro 1. ročník ZŠ

Slabikář pro 1. ročník ZŠ

Nakladatelství Nová škola Brno (2020)
Duhová řada

Slabikář navazuje na práci s Živou abecedou. Různými úkoly je podporován rozvoj smyslů potřebných ke čtení a vlastní výuka čtení pokračuje osvojováním si dalších písmen a čtením slov různé obtížnosti sestavených do metodické řady... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,78€

Dějepis 9 - Moderní Dějiny

Dějepis 9 - Moderní Dějiny

Nakladatelství Nová škola Brno (2020)
Čtení s porozuměním

Učebnice dějepisu pro 9. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. Podrobně jsou probrány nedávné dějiny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€