📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Nakladatelství Nová škola Brno

Našli sme 316 titulov

Moje první počítání

Moje první počítání

Nové, upravené vydání s větším formátem. Zábavnou formou zpracovaný úvod do číselného počítání se základy nácviku slovních úloh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Živé počítání II. díl

Živé počítání II. díl

Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
Duhová řada

Pracovní sešit k 2. dílu učebnice matematika 1. Obsahuje dostatečné množství obrazového materiálu, cvičení a schémat k procvičení počítání do 20. Cvičení jsou pevným základem pro návaznosti počítání s přechodem přes desítku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,26€

Pravopis nás baví - pravopis podstatných jmen (rod střední, ženský a mužský

Pravopis nás baví - pravopis podstatných jmen (rod střední, ženský a mužský

Dvoubarevný pracovní sešit je součástí nové moderní řady Čeština nás baví. Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů. V úvodu je vždy přehledná tabulka učiva, následuje návod s příkladem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,12€

Vlastivěda 5

Vlastivěda 5

Nakladatelství Nová škola Brno (2020)
Významné události nových českých dějin

V učebnici jsou zařazeny v 15 kapitolách stěžejní události českých dějin od třicetileté války až po současnost. Důraz je zde kladen na přiblížení každodenního života lidí v minulosti, proměny jejich práce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,47€

Slabikář pro 1. ročník ZŠ

Slabikář pro 1. ročník ZŠ

Nakladatelství Nová škola Brno (2020)
Duhová řada

Slabikář navazuje na práci s Živou abecedou. Různými úkoly je podporován rozvoj smyslů potřebných ke čtení a vlastní výuka čtení pokračuje osvojováním si dalších písmen a čtením slov různé obtížnosti sestavených do metodické řady... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,78€

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 2. díl

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 2. díl

Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
pro 4. ročník, 2. díl

Průvodce obsahuje metodické poznámky ke všem 64 stranám učebnice Matýskova matematika pro 4. ročník, 2. díl... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
3,71€

Čítanka pro 2. ročník

Čítanka pro 2. ročník

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,06€

Vyjmenovaná slova od B do Z

Vyjmenovaná slova od B do Z

Pracovní sešit obsahuje doplňovací a hravá cvičení s vyjmenovanými slovy pro 4. ročník. V sešitu je zařazeno několik souhrnných opakování. Součástí je i klíč s řešením. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
1,55€

Matýskova matematika 1. díl - Počítání do pěti

Matýskova matematika 1. díl - Počítání do pěti

Nakladatelství Nová škola Brno (2018)
Učebnice pro 1. ročník základní školy vytvořená v souladu s RVP ZV

Matýskova matematika, 1. díl - počítání do 5 - aktualizované vydání 2018. Tituly mají udělenu schvalovací doložku MŠMT do roku 2024... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
3,01€

Pravopis přídavných jmen – pracovní sešit

Pravopis přídavných jmen – pracovní sešit

Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Už počítám do 100 - Pracovní  sešit pro 2. ročník

Už počítám do 100 - Pracovní sešit pro 2. ročník

Pracovní sešit postupně uvádí žáky do složitějšího počítání a náročnějších slovních úloh. Příklady s většími čísly jsou spojeny s názornými nákresy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

První psaní s kocourem Samem

První psaní s kocourem Samem

Lenka Andrýsková, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
Čtení s porozuměním

Tento titul je součástí sady pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku vydané v edici Čtení s porozuměním.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Aritmetika 7 – učebnice

Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu Základní škola, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky. Počítání z praxe. Výsledky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,24€
3,06€

Čítanka 9

Tato čítanka je závěrečnou částí řady pro 6.–9. ročník. Byla sestavena pro potřeby výuky v souladu s požadavky RVP ZV. Seznamuje žáky s českou i světovou literaturou od konce 1. světové války až po současnost. Vybrané texty jsme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,94€
7,00€

Já a můj svět: Prvouka pro 2. ročník

Já a můj svět: Prvouka pro 2. ročník

Výklad jednotlivých témat je psán srozumitelným jazykem v co nejjednodušší formě a je doplněn mnoha ilustracemi. Mezi témata patří... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,47€

Písanka 2 Pro 1. ročník

Písanka 2 Pro 1. ročník

Písanky 2, 3 a 4 pokračují v osvojování dalších psacích písmen. Jejich pořadí se sjednocuje s pořadím ve Slabikáři. Na některých stranách je uveden odkaz na stranu ve Slabikáři, protože určitá slova, spojení, či tematický obsah... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
0,89€

Přírodověda 4 učebnice pro 4. ročník základní školy

Přírodověda 4 učebnice pro 4. ročník základní školy

Největší prostor je věnován jednotlivým ekosystémům, které se nachází v naší republice, a jsou tedy dětem blízké. Kapitola o ochraně přírody se zabývá vlivem člověka na znečištění přírody a poskytuje rady, co my sami můžeme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,65€

Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského

Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského

Lenka Dočkalová, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
Pracovní sešit pro 4. ročník

Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu mužského. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,55€

Uvolňovací cviky Pro 1. ročník Základní školy

Uvolňovací cviky Pro 1. ročník Základní školy

Uvolňovací cviky je pracovní sešit určený k přípravě na psaní. Jeho úkolem je uvolnění ruky žáka tak, aby se mohlo v Písankách začít s výukou psacího písma. Sešit je oboustranný: z jedné strany obsahuje uvolňovací cviky a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
2,02€

🍌 Odosielame o 14 dní.
3,95€