Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Zita Janáčková

Našli sme 13 titulov

Český jazyk 4 nově Pracovní sešit pro 4. ročník

Český jazyk 4 nově Pracovní sešit pro 4. ročník

Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
2,30€

Český jazyk 5 nově

Český jazyk 5 nově

Jitka Zbořilová, Zita Janáčková, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
Pracovní sešit pro 5. ročník

V úvodu jednotlivých kapitol jsou pro žáky připraveny práce s textem se zajímavými úkoly. Pracovní sešity jsou doplněny o sebehodnocení žáků, které je zpracováno hravou formou. A navíc mají pracovní sešity větší formát. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
2,07€

Čítanka 9

Čítanka 9

Tato čítanka je závěrečnou částí řady pro 6.–9. ročník. Byla sestavena pro potřeby výuky v souladu s požadavky RVP ZV. Seznamuje žáky s českou i světovou literaturou od konce 1. světové války až po současnost. Vybrané texty jsme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€

Český jazyk 2 – učebnice, původní řada

Český jazyk 2 – učebnice, původní řada

Obsahuje přehledně uspořádané mluvnické poučky, netradiční cvičení, soutěže, hry, slohové úkoly, cvičení na textech z poezie a prózy pro děti. Sestavena k opakovanému užití... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,00€

Čítanka pro 5. ročník

Čítanka pro 5. ročník

Pokračuje v koncepci čítanek pro první stupeň ZŠ. K četbě žáky motivuje hra „Cesta na planetu čtenářů“. Od roku 2012 má Čítanka pro 5. ročník nově graficky stvárněnu obálku a je zařazena i do edice "čtení s porozuměním"... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,35€

Český jazyk 5 nově

Český jazyk 5 nově

Jitka Zbořilová, Zita Janáčková, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
Pracovní sešit pro 5. ročník

Stejně jako 1. díl nového pracovního sešitu obsahuje i 2. díl práce s textem v úvodu jednotlivých kapitol a sebehodnocení žáků, které je zpracováno hravou formou. Pracovní sešit procvičuje slovní druhy: podstatná jména... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,07€

Čtení s porozuměním: Český jazyk 7

Čtení s porozuměním: Český jazyk 7

Ivana Zabelová, Zita Janáčková, Karla Prátová, Bookretail (2018)
Učebnice pro 7. ročník základní školy

Učebnice obsahuje témata tradičně řazená do učebních plánů 7. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků, úvodní výklad o jazyce, zvuková stránka jazyka, nauka o slově, procvičení pravopisu, tvarosloví... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,00€

Čítanka pro 4. ročník

Čítanka pro 4. ročník

Zita Janáčková, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
Čtení s porozuměním

Čítanka je součástí nové edice Čtení s porozuměním a rozšiřuje řadu učebnic zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV. Hlavním cílem je dále v dětech prohlubovat zájem o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,35€

Opakujeme češtinu ve 3. až 5. ročníku

Opakujeme češtinu ve 3. až 5. ročníku

Zita Janáčková, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
Pravopisná cvičení, diktáty

Mluvnická cvičení k upevnění a zopakování zejména pravopisného učiva jsou rozdělena chronologicky do 3 kapitol - učivo 3., 4. a 5. ročníku. Zastoupena jsou cvičení doplňovací, obměňovací, diktáty, tajenky, čtyřsměrky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,12€

Čtení s porozuměním: Český jazyk 2

Čtení s porozuměním: Český jazyk 2

Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV a vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním. Je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti... Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o český jazyk a Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,00€

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,12€

Pravopis podstatných jmen hravě – pracovní sešit pro 4. a 5. ročník(psaní i/y v koncovkách)

Pravopis podstatných jmen hravě – pracovní sešit pro 4. a 5. ročník(psaní i/y v koncovkách)

Sešit vhodný pro počátky výuky daného pravopisného jevu. Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů, v závěru jsou zařazena opakovací cvičení, souhrnné diktáty a klíč s řešením... NOVA455 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,50€

Český jazyk 4

Český jazyk 4

Zita Janáčková, Bookretail (0)
Učebnice pro 4. ročník

Učivo gramatiky je přehledně podáno, důraz se klade na cyklické opakování. Gramatické a stylistické úkoly často vycházejí z úryvků krásné literatury. Průvodcem textu je postava vodníka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,00€