Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Nová škola

Našli sme 55 titulov

Přírodopis 6 - Úvod do přírodopisu

Přírodopis 6 - Úvod do přírodopisu

Thea Vieweghová, Nová škola (2019)
Učebnice pro 6. ročník ZŠ

V úvodní části si žáci rozšíří znalosti o Zemi a vývoji života na Zemi. Na tyto poznatky o makrokosmu navazuje učivo o mikrokosmu. Žáci se obeznámí se základní jednotkou organizmů – s buňkou – a s nebuněčnými mikroorganizmy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,53€

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie

Jiří Matyášek, Nová škola (2019)
Učebnice pro 9. ročník ZŠ

Učebnice obsahuje všechna témata, která předepisuje RVP pro ZŠ pro geologickou část neživé přírody a ekologii – přehled geologických věd, význam geologie pro člověka, stavba Země a její geosféry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,53€

Já chci také rýsovat a měřit

Já chci také rýsovat a měřit

Zdena Rosecká, Nová škola (0)
Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Sešit seznamuje děti se vzájemnou polohou bodů, přímek a úseček. Dále srozumitelně objasňuje pojmy kolmost, rovnoběžnost a učí žáky základním převodům délkových jednotek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,50€

Metodický průvodce k učebnici Hudební výchova 2

Metodický průvodce k učebnici Hudební výchova 2

Nová škola (0)
Pro 2. ročník ZŠ

Obsahuje detailní popis náplně jednotlivých hodin, hlasová cvičení, rytmická cvičení, pohybové úkoly, teorii k hudebnímu poslechu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,59€

Počtářské chvilky: Matematika 8.ročník

Počtářské chvilky: Matematika 8.ročník

Zdena Rosecká, Nová škola (0)
Pracovní sešit

Matematické rozcvičky k procvičení učiva: druhá mocnina a odmocnina, početní výkony s mocninami s přirozeným exponentem, určování hodnot číselných výrazů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
1,50€

Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku

Dějepis 7 - Středověku a počátek novověku

Karla Prátová, Nová škola (2018)
Učebnice pro 7. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním

Text je psaný v jednoduchých a srozumitelných větách. Každá kapitola začíná vždyna nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozuměnítextu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,53€

Zkus rýsovat s Kryšpínkem

Zkus rýsovat s Kryšpínkem

Zdena Rosecká, Nová škola (0)
Pracovní sešit pro 3. ročník

Pracovní sešit se zaměřuje na poznání základních geometrických objektů (bod, přímka, úsečka). Srozumitelnou hravou formou s obrazci a tělesy dítě pronikne snáze do učiva geometrie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,50€

Vyzkoušej si svůj důvtip 6

Vyzkoušej si svůj důvtip 6

Zdena Rosecká, Nová škola (2015)
Pracovní sešit

Obsahuje příklady k cvičení úsudku a postřehu pro žáky 6. tříd... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,41€

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku (pracovní sešit)

Nová škola (2015)
Nový dvoubarevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 7. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních...

Nový dvoubarevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 7. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,48€
3,24€

Přírodověda 4 - Porozumění v souvislostech (učebnice)

Nová škola (0)
Učebnice obsahuje přehledné členění organizmů na houby, rostliny a živočichy. Největší prostor je věnován jednotlivým...

Učebnice obsahuje přehledné členění organizmů na houby, rostliny a živočichy. Největší prostor je věnován jednotlivým ekosystémům, které se nachází v naší republice, a jsou tedy dětem blízké. Kapitola o ochraně přírody... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,65€
4,32€

Počítáme do dvaceti bez přechodu - pracovní sešit pro 1. ročník

Počítáme do dvaceti bez přechodu - pracovní sešit pro 1. ročník

Nová škola (2015)
Pracovní sešit obsahuje příklady malované slovní úlohy na procvičení počítání do 20. Žáci si procvičují počítání na...

Pracovní sešit obsahuje příklady malované slovní úlohy na procvičení počítání do 20. Žáci si procvičují počítání na příkladech z běžného života (měření, vážení, nakupování, hodiny a placení penězi). K tomu je vhodná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
1,41€

Matematika (čtení s porozuměním)

Matematika (čtení s porozuměním)

Nová škola (2016)
Učebnice pro 5. ročník ZŠ - 1. díl

Matematika pro 5. ročník základní školy, 1. díl. Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. Učebnice se zapracovanými posledními úpravami RVP. Zpřehledňuje počítání v oboru přiroz. čísel a rozšiřuje ho do milionu i přes milion... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,77€

Putování se sluníčkem: Pracovní písanka pro chytré hlavy

Putování se sluníčkem: Pracovní písanka pro chytré hlavy

Nová škola (0)
Pro 1.ročník (2. pololetí) a 2. ročník

Formou zábavných cvičení založených na vědomostech dětí probírá učivo mluvnice z 1. pololetí – pojmy věta, slovo, slabika apod. Motivačním prvkem jsou vystřihovací sluníčka, která žáci za odměnu nalepují... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,41€

Čítanka 4

Čítanka 4

Nová škola (2015)
Pro 4. ročník

Čítanka pro 4. ročník - zahrnuje humorné a poutavé články (Pekelná třída, Mikulášovy patálie, Harry Potter...). Důraz se klade na mezipředmětové vztahy (zařazena je řada textů spojených s našimi dějinami)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,88€

Učíme se abecedu

Učíme se abecedu

Nová škola (2016)
Pracovní sešit pro 1. ročník

Tiskací a psací písmena na kartách doplněná o obrázky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,41€

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (pracovní sešit)

Nová škola (2015)
Pracovní sešit obsahuje teoretické a praktické úlohy k procvičení probraného učiva, rozšiřující úlohy i návody k provádění...

Pracovní sešit obsahuje teoretické a praktické úlohy k procvičení probraného učiva, rozšiřující úlohy i návody k provádění domácích pokusů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,48€
3,24€

Dějepis 6: Pravěk, starověk

Dějepis 6: Pravěk, starověk

Nová škola (0)
Učebnice pro 6. ročník ZŠ

Nová učebnice dějepisu je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz se klade na názornost a srozumitelnost. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,53€

Zápisník druháka

Zápisník druháka

Nová škola (0)
Deníček pro 2. ročník

Je rozdělen po měsících. V každém jsou kolonky pro jednotlivé předměty a ilustrační obrázky představující přírodu v daném měsíci. Listy pro omluvy, sdělení rodičům a třídní schůzky mají klasickou podobu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
0,85€

Živá abeceda Duhová Řada

Živá abeceda Duhová Řada

Nová škola (2013)
Duhová řada

Živá abeceda NOVÁ ŠKOLA - NOVÁ ŠKOLA - Jazyk: CZ - ISBN: 978-80-7289-118-4 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,82€

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika (učebnice)

Nová škola (2015)
Učebnici Putování naší vlastí seznamuje žáky s naší vlastí, obyvatelstvem, hospodářstvím, zemědělstvím, průmyslem a...

Učebnici Putování naší vlastí seznamuje žáky s naší vlastí, obyvatelstvem, hospodářstvím, zemědělstvím, průmyslem a službami. V druhé části učebnice jsou probírány jednotlivé kraje České republiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,90€
3,63€