💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Zdena Rosecká

Našli sme 52 titulov

Cestujeme po republice

Cestujeme po republice

Zdena Rosecká, NNS (2015)
Pracovní sešit pro 5. ročník

Jsou zde slovní úlohy s tematikou cestování a výroby, řešení slovních úloh na 1 - 2 početní úkony... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,55€

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 2. díl - učebnice

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 2. díl - učebnice

Učebnice je připravena pro snadné, zajímavé i zábavné učení matematiky, žákům je v ní předložena možnost samokontroly a sebehodnocení svých matematických dovedností a to vždy, když je v materiálech užité učivo dobře procvičeno... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,77€

Aritmetika 7 – učebnice

Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu Základní škola, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky. Počítání z praxe. Výsledky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
3,24€
3,06€

Matematika pro 2 ročník ZŠ , 2.díl učebnice

Matematika pro 2 ročník ZŠ , 2.díl učebnice

Učebnice vychází v novém, moderním zpracování. Zaměřuje se na snadnou a zajímavou výuku matematiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
3,53€

Vyzkoušej si svůj důvtip 6

Vyzkoušej si svůj důvtip 6

Zdena Rosecká, Nová škola (2015)
Pracovní sešit

Obsahuje příklady k cvičení úsudku a postřehu pro žáky 6. tříd... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
1,41€

Jak počítat s procenty

Jak počítat s procenty

Sbírka příkladů a slovních úloh k procvičení veškerého aritmetického učiva 7. roč... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,41€

Počtářské chvilky - Matematika 7. ročník

Počtářské chvilky - Matematika 7. ročník

Zdena Rosecká, Nová škola (2015)
Pracovní sešit - Rozcvičky se zlomky a celými čísly

Pracovní sešit obsahuje rozcvičky se zlomky a celými čísly... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
1,50€

Já chci také rýsovat a měřit

Já chci také rýsovat a měřit

Zdena Rosecká, Nová škola
Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Sešit seznamuje děti se vzájemnou polohou bodů, přímek a úseček. Dále srozumitelně objasňuje pojmy kolmost, rovnoběžnost a učí žáky základním převodům délkových jednotek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,50€

Bystré počítání  I. díl - pracovní sešit

Bystré počítání I. díl - pracovní sešit

Pracovní sešit k 1. dílu učebnice. Obsahuje řadu slovních úloh k procvičení a upevnění násobilky a dělení, zajímavé numerické počítání v tabulkách a sloupcích i procvičení učiva geometrie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,26€

Matematika pro 5. ročník ZŠ - 1. díl

Matematika pro 5. ročník ZŠ - 1. díl

Matematika pro 5. ročník základní školy, 1. díl. Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. Učebnice se zapracovanými posledními úpravami RVP. Zpřehledňuje počítání v oboru přiroz. čísel a rozšiřuje ho do milionu i přes milion... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,77€

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,12€

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,50€

Matematika 1 – učebnice, původní řada

Matematika 1 – učebnice, původní řada

Přepracované vydání s prvky činnostního učení pro potřeby vzdělávacího programu Základní škola. Zahrnuje v sobě přehled předepsaného učiva a jeho základní procvičení. Je doplněno o nové obrázky. Žáci do učebnice nepíší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,88€

Geometrie 9 – učebnice

Geometrie 9 – učebnice

Obsahuje kapitoly učebnice: Podobnost, Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku, Jehlan, Kužel, Koule. Důraz se klade na činnostní ráz učení, využití geometrie kolem nás a v praxi. V učebnici jsou shrnuty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,24€

Vyzkoušej si svůj důvtip 5

Zdena Rosecká, DUHA Press
pracovní sešit

Sbírka úloh ze soutěží, časopisů a miniolympiád... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
1,41€
1,31€

Geometrie 7 – učebnice

Zahrnuje kapitoly: Shodnost a středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Hranoly... Učebnice je vhodná k opakovanému použití. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,24€
3,06€

Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku – pracovní sešit pro 1. ročník

Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku – pracovní sešit pro 1. ročník

Kromě běžného počítání zahrnuje příklady, se kterými se dítě setkává v každodenním životě (vážení, měření délky, placení penězi apod.), rozklady čísel. Doplněno kartou s penězi. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
1,50€

Počtářské chvilky: Matematika 6 ročník - pracovní sešit

Počtářské chvilky: Matematika 6 ročník - pracovní sešit

Zdena Rosecká, Nakladatelství Nová škola Brno (2019)
přirozená a desetinná čísla

Matematické rozcvičky v oboru přirozených a desetinných čísel. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
1,50€

Aritmetika 6 - pracovní sešit : Desetinná čísla, dělitelnost

Aritmetika 6 - pracovní sešit : Desetinná čísla, dělitelnost

Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,65€

Užitečné počítání

Užitečné počítání

Zdena Rosecká, Nová škola
Pracovní sešit k učebnici Matematika 5, 2. díl

Pozornost je věnována pamětnému i písemnému počítání s desetinnými čísly. Žáci se učí úsudkům s desetinnými čísly. Žáci jsou vedeni k úvahám nad financemi. Průběžně jsou zařazeny testy, kde nechybí zlomky ani desetinná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,12€