Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

NNS

Našli sme 274 titulov

Matematika - Konstrukční úlohy (pracovní sešit)

Matematika - Konstrukční úlohy (pracovní sešit)

NNS (2017)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,54€

Matematika - Konstrukční úlohy (učebnice)

Matematika - Konstrukční úlohy (učebnice)

NNS (2017)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,01€

Geometrie pro 4. ročník

NNS (2016)
pracovní sešit

K procvičování a prohloubení učiva žákům dobře poslouží dvoubarevné pracovní sešity. Obsahují dostatečné množství příkladů a úloh. Žáci a učitelé v nich navíc najdou šedě označené „opakovací stránky“, které mohou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,02€
1,88€

Já a můj svět 2 - Pracovní listy

Já a můj svět 2 - Pracovní listy

NNS (2018)

Pracovní listy jsou doplňkovým učebním materiálem k učebnici Já a můj svět pro 2. ročník... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,30€

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie - Pracovní sešit

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie - Pracovní sešit

NNS (0)

Pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,48€

Pexeso: Léto v lese (Já můj svět 2)

Pexeso: Léto v lese (Já můj svět 2)

NNS (2019)

Pexesa jsou koncipována k obrazovým dvoustranám v učebnici, kde mohou žáci pozorovat živé organizmy v jejich přirozeném životním prostředí během čtyř ročních období. (Podzimní rybník, Zimní zahrada a Jarní les jsou jednostranně.)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
0,89€

Písanka ke slabikáři 3. díl: Píšeme tiskacím písmem

Písanka ke slabikáři 3. díl: Píšeme tiskacím písmem

NNS (2015)
Pro 1. ročník ZŠ

Písanky ke Slabikáři 1.–3. díl obsahují nácvik psaní písmen, slabik a slov, tak jak jsou postupně probírány ve Slabikáři. Každá strana jednotlivých písanek ke Slabikáři odpovídá svým obsahem vždy jedné straně Slabikáře... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,08€

Vlastivěda 5 - Poznáváme naše dějiny

Vlastivěda 5 - Poznáváme naše dějiny

NNS (2019)
Z novověku do současnosti, učebnice

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,47€

Geometrie 6 - pracovní sešit

Geometrie 6 - pracovní sešit

Pracovní sešit zahrnuje geometrické úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,50€

Metodický průvodce k Matýskově matematice 2. díl

Metodický průvodce k Matýskově matematice 2. díl

NNS (2019)
aktualizované vydání 2018

Metodický průvodce k Matýskově matematice 2. díl - aktualizované vydání 2018... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,71€

Procvičujeme s Matýskem - Počítání do dvaceti

Procvičujeme s Matýskem - Počítání do dvaceti

NNS (2018)
aktualizované vydání 2018

Procvičujeme s Matýskem - Počítání do dvaceti - aktualizované vydání 2018... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
1,55€

Matematika - Podobnost a funkce úhlů (učebnice)

Matematika - Podobnost a funkce úhlů (učebnice)

NNS (2019)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,01€

Matýskova matematika: Geometrie 3 (učebnice)

Matýskova matematika: Geometrie 3 (učebnice)

NNS (0)

Nová učebnice geometrie, která nevyžaduje návaznost na předchozí díly Matýskovy matematiky a lze ji pojmout jako samostatnou učebnici... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
2,77€

Písanka - 3 .díl (Čteme a píšeme s Agátou)

Písanka - 3 .díl (Čteme a píšeme s Agátou)

NNS (2017)

Písanky obsahují postupný nácvik jednotlivých písmen. Metodicky je vždy nejdříve zařazeno seznámení s daným písmenem, pak jeho správná vazba ve slabikách či slovech, dále navazuje přepis, psaní podle obrázků s nápovědou a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
1,08€

Slabikář - Učebnice

Slabikář - Učebnice

NNS (0)

Představujeme vám oblíbený soubor učebnic a pracovních sešitů vytvořený v souladu s RVP ZV. Živou abecedu společně se Slabikářem jsme pro vás připravili také v interaktivní formě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,65€

Listen and Speak With Friends! 5. ročník - 2. díl

Listen and Speak With Friends! 5. ročník - 2. díl

Věra Štiková, NNS (2017)
Pracovní sešit anglického jazyka Pracovní sešit anglického jazyka

Pracovní sešity jsou dvoubarevné, cvičení v pracovních sešitech obsahují odkazy na cvičení v učebnici. Učivo každé lekce je shrnuto na opakovacích stranách v závěru lekce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,77€

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (pracovní sešit)

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (pracovní sešit)

NNS (2018)

Vytvořeno v souladu s RVP ZV... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,54€

Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři, 1. díl

Zdokonalujeme čtení ke Slabikáři, 1. díl

NNS (2017)

Soubor Zdokonalujeme čtení má pomoci jak žákům, kteří si mohou tímto čtením zlepšit kvalitu a případně rychlost čtení, tak těm, kteří potřebují ještě docvičovat základní čtenářské dovednosti. Každé písmeno je vždy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,55€

Písanka pro 2. ročník základní školy, 1. díl

Písanka pro 2. ročník základní školy, 1. díl

NNS (2016)
Píšeme tiskacím písmem

Písanka obsahuje postupné opakování všech tvarů písmen a číslic pro psaní nevázaným písmem. Všechna malá písmena jsou doplněna krátkým textem o některém živočichovi začínajícím na dané písmeno. Žáci a žákyně se tak seznámí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
0,99€

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 1. díl

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 1. díl

NNS (2018)

Pracovní sešit obsahuje přehledný výklad učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečný test, poučky a řešení k cvičením. Sešit se skládá z kapitol: obecné výklady o jazyce, zvuková stránka jazyka, tvoření slov a pravopis... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
2,07€