Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

NNS

Našli sme 300 titulov

Geometrie (pracovní sešit)

Geometrie (pracovní sešit)

NNS (2019)
Matýskova matematika

Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje množství úloh a příkladů k procvičování probírané látky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,83€

Živá abeceda (původní řada)

Živá abeceda (původní řada)

NNS (0)

NNS121 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,06€

Zeměpis 8 - 1. díl

Zeměpis 8 - 1. díl

NNS (2019)
Evropa - barevný pracovní sešit

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,30€

Zeměpis 8 - 2. díl

Zeměpis 8 - 2. díl

NNS (2019)
Česká republika - Učebnice

Učebnici Putování naší vlastí seznamuje žáky s naší vlastí, obyvatelstvem, hospodářstvím, zemědělstvím, průmyslem a službami. V druhé části učebnice jsou probírány jednotlivé kraje České republiky. U každého kraje je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,90€

Zeměpis 7 - 1. díl

Zeměpis 7 - 1. díl

NNS (2019)
Amerika, Afrika (pracovní sešit)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
2,02€

Hudební výchova 4

Hudební výchova 4

NNS (2015)
Učebnice pro 4. ročník základní školy

Pro žáky jsou zde připraveny písně lidové i současné doplněné o hudební pojmy (sbor, dirigent, posuvky, valčík atd.) a hudební skladatele (B. Martinů, W. A. Mozart, B. Smetana apod.)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,18€

Já a můj svět 2 - prvouka (pracovní sešit)

Já a můj svět 2 - prvouka (pracovní sešit)

NNS (2016)

Žáci budou nadšeni pojetím pracovního sešitu, který vyvozuje učivo zábavnou formou bádání, pozorování, odhalování tajemství, luštění a her. Učivo si zopakují v pravidelných cyklických opakováních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,85€

Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství

NNS (2019)

Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic zeměpisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,47€
6,95€

Čítanka pro 3. ročník

Čítanka pro 3. ročník

NNS (2019)

Čítance byla prodloužena schvalovací doložka do roku 2020... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,06€

Český jazyk 7 - Učebnice

Český jazyk 7 - Učebnice

NNS (2018)

Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Připravujeme novou učebnici, která je další v řadě učebnic vydávaných v souladu s RVP ZV, navazuje svým uspořádáním na učebnici 6. ročníku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,47€

Jak se zachovat, když… (učebnice)

Jak se zachovat, když… (učebnice)

NNS (0)

Učebnice přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a je koncipována v souladu s RVP ZV. Je určena pro žáky 6.–9. ročníku a vyučující mohou pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,06€

Náhradní časová přímka k učebnici Dějepis 9

Náhradní časová přímka k učebnici Dějepis 9

NNS (2015)
Novověk, moderní dějiny

Náhradní časová přímka (spolu s mapami) k učebnici Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
0,89€

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny

NNS (0)
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic dějepisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány...

Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic dějepisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány srozumitelným jazykem a v co nejjednodušší formě. Učebnice nekladou důraz na jména a letopočty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,47€
6,95€

Periodická soustava prvků

Periodická soustava prvků

NNS (0)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
0,89€

Jsem čtenář 1 - získávám čtenářské dovednosti

Jsem čtenář 1 - získávám čtenářské dovednosti

NNS (2019)
Barevný, doporučeno pro 2. ročník

Nová pracovní učebnice Jsem čtenář navazuje z hlediska typologie cvičení na ucelený soubor učebních materiálů pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku s názvem Čteme a píšeme s Agátou. Znalost tohoto souboru však není nutnou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,18€

Matýskova matematika - 3. díl

Matýskova matematika - 3. díl

NNS (2015)
Počítání do 20 bez přechodu přes 10

Třetím dílem nové pracovní učebnice matematiky pro 1. ročník provází žáky hodný skřítek Matýsek. Učebnice jsou koncipovány tak, aby žák nebyl nucen pochopit látku vždy v přesný okamžik, ale dávají naopak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
3,01€

Slabikář (původní řada)

Slabikář (původní řada)

NNS (0)
Pro 1. ročník ZŠ

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,36€

Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit)

Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit)

NNS (0)

Každá kapitola je rozdělena do tří částí: · Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem k řešení. Některé úlohy jsou částečně vyřešeny a úkolem žáků je řešení dokončit. Pečlivě je dbáno na to, aby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,54€

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 1. díl

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 1. díl

NNS (2018)

Pracovní sešit obsahuje přehledný výklad učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečný test, poučky a řešení k cvičením. Sešit se skládá z kapitol: obecné výklady o jazyce, zvuková stránka jazyka, tvoření slov a pravopis... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
2,07€

Přírodověda 5 - Člověk a jeho svět

Přírodověda 5 - Člověk a jeho svět

NNS (0)
Pracovní sešit

Pracovní sešit je plný námětů, ve kterých si žáci vyvodí, zopakují i procvičí učivo v úkolech pozorovacích, pamětných i zábavných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,40€