Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy autora Martina Totkovičová

Našli sme 79 titulov

Nový pomocník z matematiky 6 - 2. zošit

Nový pomocník z matematiky 6 - 2. zošit

Iveta Kohanová, Lucia Šimová, Martina Totkovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2020)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Pripravili sme pre vás vylepšenú pracovnú učebnicu s implementovanými prvkami pracovného zošita a učebnice Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorá je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
7,30€

Nový pomocník z matematiky 7 - 2. zošit (pracovná učebnica)

Nový pomocník z matematiky 7 - 2. zošit (pracovná učebnica)

Vylepšená pracovná učebnica s implementovanými prvkami učebnice – Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,30€

Nový pomocník z matematiky 5 pre 5. ročník ZŠ - 2. časť - zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníkovi z matematiky 5 - pre 5. ročník základných škôl (2. zošit)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
8,80€

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit A - 1. ročník ZŠ

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,50€
9,30€

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B - 2. ročník ZŠ

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,50€
8,80€

Nový pomocník z matematiky 5 pre 5. ročník ZŠ - 1. zošit (pracovná učebnica)

Nový pomocník z matematiky 5 pre 5. ročník ZŠ - 1. zošit (pracovná učebnica)

Pripravili sme pre vás vylepšenú pracovnú učebnicu s implementovanými prvkami učebnice a pracovného zošita – Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,30€

Nový pomocník z matematiky 5 pre 5. ročník ZŠ - 1. časť (zošit pre učiteľa)

Prvá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 5 - pre 5. ročník základných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
8,10€

Nový pomocník z matematiky 7

Nový pomocník z matematiky 7

Vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice – Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,30€

Nový pomocník z matematiky 5 pre 5. ročník ZŠ - 2. zošit (pracovná učebnica)

Nový pomocník z matematiky 5 pre 5. ročník ZŠ - 2. zošit (pracovná učebnica)

Pripravili sme pre vás vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice – Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
7,30€

Nový pomocník z matematiky 6 (2. časť zošitu pre učiteľa)

Iveta Kohanová, Lucia Šimová, Martina Totkovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2020)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ (2. časť zošitu pre učiteľa)

Obsah 2. zošita: 6. Násobenie a delenie desatinných čísel 7. Rovnostranný a rovnoramenný trojuholník 8. Premena jednotiek 9. Obsah obdĺžnika a štvorca 10. Trochu iné čísla... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
9,60€

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit C - 3. ročník ZŠ

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,50€
8,60€

Nový pomocník z matematiky 6 - 1. zošit (pracovná učebnica)

Nový pomocník z matematiky 6 - 1. zošit (pracovná učebnica)

Iveta Kohanová, Lucia Šimová, Martina Totkovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2020)
pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ

Vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
7,30€

Rozšírená príprava na Testovanie 5 - matematika pre 5. ročník ZŠ (pracovný zošit)

Rozšírená príprava na Testovanie 5 - matematika pre 5. ročník ZŠ (pracovný zošit)

Nový pracovný zošit určený pre piatakov. Jeho cieľom je zopakovať učivo 1. stupňa a kvalitne pripraviť žiakov na Testovanie 5. Túto ambíciu sa snaží naplniť pestrou skladbou úloh... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,75€

Matematika 3 pre základné školy - 2. diel (zošit pre učiteľa)

Metodický zošit pre učiteľa k pracovnému zošitu Matematika 3 pre základné školy (pracovný zošit, 2. diel) Vladimír Repáš a kolektív... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
10,84€

Matematika 2 pre základné školy - 1. diel (pracovná učebnica)

Matematika 2 pre základné školy - 1. diel (pracovná učebnica)

Úlohy v novom pracovnom zošite rozvíjajú schopnosť systematickej práce. Základné pojmy a postupy sú deťom sprístupňované veku primeraným spôsobom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,90€

Geometria pre 3. ročník základných škôl (pracovný zošit)

Geometria pre 3. ročník základných škôl (pracovný zošit)

Nový pracovný zošit z geometrie dopĺňa chýbajúcu časť učiva geometrie v platných učebniciach matematiky pre 3. ročník ZŠ z roku 2010. Pracovný zošit... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€

Geometria pre 3. ročník základných škôl (zošit pre učiteľa)

Metodická príručka ku Novému pracovnému zošitu z geometrie dopĺňajúceho chýbajúcu časť učiva geometrie v platných učebniciach matematiky pre 3. ročník ZŠ z roku 2010... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
10,84€

Rozcvičky pre všetky hlavičky z matematiky 2 (autokorektívne karty pre 2. ročník)

Martina Totkovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2013)
Rozcvičky sú určené na nácvik a upevnenie základných matematických spojov sčítania a odčítania do 100, ktoré si majú deti v...

Rozcvičky sú určené na nácvik a upevnenie základných matematických spojov sčítania a odčítania do 100, ktoré si majú deti v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
6,40€
5,44€

Jeden-dva-TRI!

Martina Totkovičová, ABCedu (2021)
Hravé učenie

Kartová hra Jeden-dva-TRI! s jednoduchými pravidlami. Obsahuje matematické úlohy a hlavolamy. Hra rozvíja schopnosť logického uvažovania, precvičovanie pozornosti, využívanie pravej aj ľavej hemisféry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,20€
14,50€

Autokorektívne kartičky z matematiky pre škôlkarov

Autokorektívne kartičky z matematiky pre škôlkarov

Martina Totkovičová, ABCedu (2021)
vek 4-6 rokov

Autokorektívne kartičky plnia úlohu hravého motivačného materiálu v rozvíjaní matematických gramotností škôlkara. Autokotrektívnosť zadaní motivuje deti v procese učenia sa k samostatnosti. Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,50€