Nový mesiac = nová 📚 akcia

Knihy o daniach

Našli sme 1739 titulov

Daňový sprievodca 2023

, Hospodárske noviny (2023)
s komentárom

Publikácia obsahuje: Daňové zákony: 1.Zákon o dani z príjmov 2.Zákon o DPH 3.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 4.Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku + daň z nehnuteľností 5.Zákon o dani z motorových vozidiel... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
9,40€

Daňový sprievodca 2021

, Hospodárske noviny (2021)
s komentárom

Publikácia Daňový sprievodca 2021, ktorú vydávame v rámci Edície Hospodárskych novín, obsahuje vybrané daňové zákony a postupy účtovania v znení pre rok 2021. V publikácii nájdete aktuálne informácie o vývoji legislatívy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,00€
7,20€

Mzdárske zákony 2023

, Porada s.k. (2023)
+ 40 str. Komentár k legislatívnym zmenám RNDr. Jozef Mihál

Mzdárske zákony 2023 obsahuje okrem zákonov aj rozsiahly komentár k legislatívnym zmenám od RNDr. Jozefa Mihála a zoznam mzdových veličín pre rok 2023. Zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom poistení , Zákon o zdravotnom poistení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
11,77€

Daňová evidence 2023 - praktický průvodce

Učebnice je určena studentům obchodních akademií a středních odborných škol s ekonomickým zaměřením. Obsahuje srozumitelný výklad většiny oblastí, se kterými se v praxi při vedení daňové evidence můžete setkat... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,40€
13,94€

Odvody poistného od 1.1.2023

, Poradca s.r.o. (2023)
Prehľad odvodov zamestnanci, DOPČ, študenti, dôchodcovia, SZČO, konatelia, PO

Prinášame prehľad odvodov od 1. 1. 2023, ktoré sú platené v určitej percentuálnej výške z vymeriavacieho základu. Uvádzame nový minimálny a maximálny vymeriavací základ, poistné vypočítane z tohto základu aj výšku minimálnych preddavkov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
4,05€

Daňové a odvodové tipy VIII.

Jozef Mihál, Relia (2022)
2022

Daňové a odvodové tipy vám pomôžu legálne ušetriť tisíce eur na daniach a odvodoch. Pretože - a to je holý fakt - na Slovensku je dlhodobo veľký rozdiel medzi daňovým a odvodovým zaťažením rôznych druhov príjmov. Ak ste zamestnanec, spolu so svojim... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
17,82€

Poradca č. 11/2023 - Daňový poriadok (s komentárom)

, Poradca s.r.o. (2023)
Správa daní

V Daňovom poriadku sa zaviedla úprava registrácie z úradnej moci, vzhľadom na nedostatočnú kvalitu dát zdrojového registra tak, že od 1. 1. 2023 sa budú registrovať z úradnej moci daňové subjekty... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Daňové priznania 2022 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2023)

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022, Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022, Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2022... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,80€
8,82€

Poradca č. 8/2023 - Daň z pridanej hodnoty s komentárom

Naďa Vašková, Poradca s.r.o. (2023)
Dovoz tovaru a poskytovanie služieb a odvod DPH

Aké zmeny prináša zákon o DPH od roku 2023, sa dočítate v aktuálnej publikácii. Zákon o dani z pridanej hodnoty (DPH) po ostatnej novele je plne v súlade s legislatívou Európskej únie a zároveň sleduje aj zlepšenie platobnej disciplíny v obchodných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Daňová optimalizácia

Anton Kolembus, Poradca s.r.o. (2020)
Príklady ako optimalizovať základ dane, Zákon o účtovníctve

V publikácii nájdete veľa príkladov ako si optimalizovať základ dane včas a bez stresu. Odpovieme Vám aj na otázky tykajúce sa nástrojov daňovej optimalizácie, opravných položiek, prerušenia odpisov, oslobodenia príjmov, časového rozlíšenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,75€

Dane a daňové právo na Slovensku

Vladimír Babčák, Epos (2022)
teória a legislatíva

Učebnica Dane a daňové právo na Slovensku (teória a legislatíva), ktorá sa Vám práve dostala do rúk, z hľadiska svojho obsahu, ale i rozsahu predstavuje kompaktné vedecké dielo takmer o všetkých aspektoch zdaňovania a ich právneho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
34,20€
30,78€

1000 řešení č. 5-6 / 2023 - Daňové výdaje – nově

, Poradce s.r.o. (2023)
Zaměstnavatelé a OSVČ bez minima ve ZP

Nejsložitějším způsobem snížení daní z příjmů je maximalizace výdajů. Jak se ve spleti uznatelností daňových výdajů zorientovat, poradí Ing. Martin Děrgel v kapitole Daňové výdaje – nově... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
8,93€
7,59€

Poradca 9-10/2023 - ZDP (s komentárom po novele)

Miroslava Brnová, Michaela Vidová, Peter Horniaček, Poradca s.r.o. (2023)
Zákona o dani z príjmov, Zdaňovanie príjmov, daňové výdavky

Novelou zákona o dani z príjmov (ZDP) sa od 1. januára 2023 mení spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,50€
13,95€

Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále č. 5 / 2023 - Účtovná závierka a vysporiadanie výsledku hospodárenia

, Poradca s.r.o. (2023)
Uplatňovanie paušálnych výdavkov

Ak valné zhromaždenie rozhodne o nerozdelení zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke z posledného účtovného obdobia, charakter tohto vykázaného zisku sa týmto rozhodnutím pretransformuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,40€
9,69€

Poradca č. 9-10 / 2022 - ZDP s komentárom

, Poradca s.r.o. (2022)
Zákon o dani z príjmov po novele

Aké zmeny zavádza novela zákona o dani z príjmov v roku 2022? Všetky zmeny týkajúce sa poskytovania príspevku na stravovanie, zdaňovania dividend, odpisovania hmotného majetku, odpisu pohľadávky, preddavkov na daň z príjmov, uplatnenia daňovej straty... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
11,70€

Daňové priznania 2021 + vyplnené vzory a tlačivá

J. Bielená, M. Brnová, M. Vidová, Z. Kajanovičová, Poradca s.r.o. (2022)
Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň, vysporiadanie daňových povinností

Publikácia, ktorá každoročne vychádza vo vydavateľstve Poradca obsahuje vysvetlenia pojmov a postupov, názorné príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2021. Tiež Vám odpovie na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,90€
8,01€

Daňové priznania 2020 + vyplnené vzory a tlačivá

, Poradca s.r.o. (2020)
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vysporiadanie daňových povinností

Daňové priznania FO,PO, rozpočtových a príspevkových organizáciách a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vám odpovie aj na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,50€
7,65€

Daňové zákony (2021)

, Poradca s.r.o. (2021)
Daňové, účtovné, mzdové zákony 2021 po novelách

Publikácia obsahuje úplné znenia daňových, účtovných a mzdových zákonov po ostatných novelách k 1. 1. 2021. Obsahuje predovšetkým témy DPH, ZDP, ZP, účtovníctvo (postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,50€
8,55€

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Jana Acsová, Wolters Kluwer (2020)
Komentár

Publikácia „Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve ? Komentár“ okrem precízneho vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74 obsahuje aj ilustratívne vzory širokej škály účtovných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
10,80€

Účtovné súvzťažnosti 2020

, Poradca s.r.o. (2020)
ZDP, DPH, Postupy účtovania - po novelách

Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu Zákona o účtovníctve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,50€
17,55€