Ceniga

Našli sme 14 titulov

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019

Anna Cenigová, Ceniga (2019)
Osemnáste vydanie, doplnené a aktualizované k 1.1.2019

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk osemnáste vydanie praktickej príručky „PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV“, aktualizované a doplnené k 1.1.2019. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,30€
19,85€

Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov (Anna Cenigová)

Anna Cenigová, Ceniga (2017)
Návody na vypracovanie Dostáva sa Vám do rúk publikácia „Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov“, ktorej...

Dostáva sa Vám do rúk publikácia „Vnútorné predpisy v podvojnom účtovníctve podnikateľov“, ktorej zámerom je priblížiť význam a funkciu vnútorných predpisov pre účtovníctvo. Vnútorné predpisy sú nevyhnutným doplnením právnych predpisov v účtovníctve... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,70€
16,83€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2015 (Anna Cenigová) [SK]

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2015 (Anna Cenigová) [SK]

Anna Cenigová, Ceniga (2015)
Dostáva sa Vám do rúk pätnáste vydanie praktickej príručky účtovníka Podvojné účtovníctvo podnikateľov, aktualizované a...

Dostáva sa Vám do rúk pätnáste vydanie praktickej príručky účtovníka Podvojné účtovníctvo podnikateľov, aktualizované a doplnené k 1.1.2015. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších pre Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,20€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016 (Anna Cenigová)

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016 (Anna Cenigová)

Anna Cenigová, Ceniga (2016)
Praktická príručka. Šestnáste vydanie, doplnené a aktualizované k 1.1... Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16....

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk šestnáste vydanie praktickej príručky účtovníka „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, aktualizované a doplnené k 1.1.2016. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,30€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov (Anna Cenigová)

Podvojné účtovníctvo podnikateľov (Anna Cenigová)

Anna Cenigová, Ceniga (2010)
Praktická príručka Ing. Anny Cenigovej „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, ktorá sa dočkala prívlastkov ako „účtovnícka...

Praktická príručka Ing. Anny Cenigovej „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, ktorá sa dočkala prívlastkov ako „účtovnícka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,20€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2018 (Anna Cenigová)

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2018 (Anna Cenigová)

Anna Cenigová, Ceniga (2018)
Sedemnáste vydanie, doplnené a aktualizované k 1.1.2018

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk sedemnáste vydanie praktickej príručky „PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV“,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,30€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Anna Cenigová, Ceniga (2005)
Praktická príručka, doplnená a aktualizovaná k 1.1.2005

Základom úspechu príručky Podvojné účtovníctvo podnikateľov sú bohaté praktické skúsenosti autorky, ktoré nazbierala za svojho viac ako štyridsaťročného aktívneho pôsobenia v účtovníctve... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,58€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2012 (Anna Cenigová) [SK]

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2012 (Anna Cenigová) [SK]

Anna Cenigová, Ceniga (2012)
Praktická príručka Držíte v ruke praktickú príručku, ktorá od roku 1992 vychádza už v trinástom aktualizovanom a...

Držíte v ruke praktickú príručku, ktorá od roku 1992 vychádza už v trinástom aktualizovanom a doplnenom vydaní a dočkala sa prívlastkov ako účtovnícka kuchárka, či biblia účtovníka. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,20€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Desiate, doplnené a aktualizované vydanie k 1.1.2009. Oproti predchádzajúcemu vydaniu je publikácia aktualizovaná a doplnená o ďalšie príklady účtovania finančného prenájmu, kurzových rozdielov, dane z pridanej hodnoty, správy bytov a bytových domov,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,10€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2011 (Ing. Anna Cenigová)

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2011 (Ing. Anna Cenigová)

Anna Cenigová, Ceniga (2011)
Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk dvanáste vydanie praktickej príručky účtovníka „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“,...

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk dvanáste vydanie praktickej príručky účtovníka „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,20€

Individuálna účtovná závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva

Individuálna účtovná závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva

Anna Cenigová, Ceniga (2004)
Praktická príručka

Individuálna účtovná závierka podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva vydaná v decembri 2004 je plne platná aj pre účtovnú závierku za rok 2005... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,95€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2014 (Anna Cenigová) [SK]

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2014 (Anna Cenigová) [SK]

Anna Cenigová, Ceniga (2014)
Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2014 Ide o aktualizované vydanie publikácie PÚ k 1.1.2014, zahŕňajúce...

Ide o aktualizované vydanie publikácie PÚ k 1.1.2014, zahŕňajúce zmeny v podvojnom účtovníctve podnikateľov, najmä v súvislosti s ustanovením novej skupiny účtovných jednotiek, ktorou sú mikro účtovné jednotky. Okrem toho sú v nej doplnené prípady... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,20€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Anna Cenigová, Ceniga (2008)
Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1. 1. 2008

Oproti predchádzajúcemu vydaniu je publikácia aktualizovaná a doplnená o ďalšie príklady účtovania finančného prenájmu, kurzových rozdielov, dane z pridanej hodnoty, správy bytov a bytových domov vo vlastníctve fyzických osôb... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,91€

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Podvojné účtovníctvo podnikateľov

Anna Cenigová, Ceniga (2007)
Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1. 1. 2007

Praktická príručka pre účtovníkov, ktorá od roku 1992 vychádza už v siedmom aktualizovanom a doplnenom vydaní, sa dočkala prívlastkov ako napr. "účtovnícka kuchárka," či "biblia účtovníka."... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,57€