📚 Knižná akcia každý mesiac

Účtovné súvzťažnosti 2020

ZDP, DPH, Postupy účtovania - po novelách

Poradca s.r.o. (2020) • Séria Monotematiky • Edícia Monotematiky 2020

🍌 Odosielame o 4 dni.
19,50€
Zľava 10%
17,55€

Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu Zákona o účtovníctve, ZDP a DPH na rok 2020.

V titule od vydavateľstva PORADCA nájdete najčastejšie účtovné prípady z oblasti účtovania zásob, účtovania pohľadávok, záväzkov, zásady účtovania nákladov ale aj majetok z pohľadu dane z príjmov, náklady a výnosy z daňového pohľadu.

Uvedené zákony sú zapracované so zmenami po ostatných novelách pre rok 2020:
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Od 1.1.2020 aj okrem hmotného majetku podľa § 26 ods. 7 zákona o dani z príjmov poskytnutého na základe zmluvy o výpožičke, tzn. že požičiavateľ, ktorý nepoužíva tento hmotný majetok vypožičaný na základe zmluvy o výpožičke počas tohto obdobia na zabezpečenie svojho zdaniteľného príjmu (majetok používa vypožičiavateľ), nemusí prerušiť odpisovanie hmotného majetku, ktorým sú formy, modely, šablóny zatriedené do kódov Klasifikácie produktov 25.73.6, 28.92.4, ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku, a kódov 28.96.1 a 25.73.5.

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
Účtová trieda 0 – Dlhodobý finančný majetok
Účtová trieda 0 – Majetok z pohľadu dane z príjmov
Účtová trieda 1 – Zásoby
Účtová trieda 2 – Finančné účty
Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
Účtová trieda 5 – Náklady
Účtová trieda 5 – Náklady – z daňového hľadiska
Účtová trieda 6 – Výnosy
Účtová trieda 6 – Výnosy – z daňového hľadiska

Rok vydania: 2020 ISBN: 9788081621284 Rozmer: 150×210 mm Počet strán: 640 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách