🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Podniková ekonomika


🍌 Odosielame o 14 dní.
12,70€
Zľava 18%
10,41€

Předkládaný text Podniková ekonomika vychází z tradice výuky ekonomiky pro neekonomické specializace studentů Vysoké školy chemicko–technologické v Praze. Skriptum je určeno budoucím inženýrům chemie a poskytuje základní informace z oblasti podnikové ekonomiky a řízení výroby, se zaměřením na chemický a potravinářský průmysl. Snahou autorek zároveň bylo demonstrovat teoretická východiska na konkrétních příkladech.

První tři kapitoly jsou věnovány obecným ekonomickým znalostem. Jsou v nich vymezeny nejdůležitější právní pojmy v oblasti podnikání a základní ekonomické principy a kategorie z oblasti účetnictví a daňového systému. Čtvrtá kapitola vysvětluje nejdůležitější pojmy z oblasti mikroekonomie. Následující dvě kapitoly se zabývají základy finanční analýzy a naznačují přístupy k hodnocení investičních rozhodnutí. Od sedmé kapitoly se výklad soustředí především na výrobní podniky se zdůrazněním specifik chemických a potravinářských výrob. Sedmá kapitola se věnuje kalkulacím nákladů. Osmá až jedenáctá kapitola pojednává o řízení výrobního procesu a hodnocení využití jeho tří základních faktorů - surovin a energií, výrobního zařízení a pracovníků.

Skriptum Podniková ekonomika je určeno všem posluchačům VŠCHT Praha jako podpora při studiu povinného předmětu Podniková ekonomika. Jeho cílem je seznámit studenty s nejdůležitějšími pojmy podnikové ekonomiky a naučit je vnímat skutečnost, že každé rozhodnutí v podnikatelské praxi s sebou nese určité dopady na ekonomiku podniku, a proto je potřeba z tohoto pohledu každé rozhodnutí vnímat.

ISBN: 9788070807118 Rozmer: 205×282 mm Počet strán: 135 Jazyk: čeština

Zaradené v kategóriách