Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Knihy vydavateľstva Vydavatelství VŠCHT

Našli sme 219 titulov

Anorganická chemie

Alan G. Sharpe, Catherine Housecroft, Vydavatelství VŠCHT (2014)
Anorganická chemie přináší studentům i učitelům jasně a srozumitelně podaný úvod do teoretických principů anorganické chemie...

Anorganická chemie přináší studentům i učitelům jasně a srozumitelně podaný úvod do teoretických principů anorganické chemie doplněný skvělými ilustracemi. V systematické části chemie prvků je vyzdvižena úloha, kterou anorganická chemie zaujímá v našem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
88,00€
79,20€

Informační termodynamika III.

Bohdan Hejna, Vydavatelství VŠCHT (2013)
Publikace navazuje na předcházející práce "Informační termodynamika I." a "Informační termodynamika II.", zvláště pak na...

Publikace navazuje na předcházející práce "Informační termodynamika I." a "Informační termodynamika II.", zvláště pak na publikaci "Informační termodynamika I.". Zabývá se problémem zastavení (Halting Problem), ale neaplikuje běžnou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
11,95€
10,10€

Technologie chemických látek

František Hovorka, Vydavatelství VŠCHT (2012)
Tato skripta "Technologie chemických látek - stručný přehled" jsou určena pro 1. ročník bakalářského studijního programu...

Tato skripta "Technologie chemických látek - stručný přehled" jsou určena pro 1. ročník bakalářského studijního programu "Inženýrství a management", pro studijní obor:"Procesní inženýrstvi, informatika a management". Cílem těchto skript je seznámit... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
16,30€
14,30€

Analýza ovzduší

Přijetí zákona o ochraně ovzduší v roce 1991 vyvolalo silnou potřebu sledování kvality ovzduší a monitoringu emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší. Přestože v uplynulých letech došlo k výraznému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
81,95€
63,10€

Pravděpodobnost a statistika

Skripta jsou určena především pro základní jednosemestrový kurs pravděpodobnosti a matematické statistiky (kapitoly 1, 2, 3, 4, 8, téměř celá kapitola 5 a úvodní odstavce kapitoly 6. Ostatní části skript mohou sloužit pro širší... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
26,07€
18,20€

Trestní právo pro forenzní analýzu

Josef Souček, Vydavatelství VŠCHT (2019)
Vybrané teoretické okruhy

Učební text obsahuje vybrané teoretické okruhy trestního práva hmotného i procesního, které jsou nezbytné pro základní orientaci absolventů tohoto studijního oboru. Obsahem části I. jsou základy trestní odpovědnosti definované.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
23,10€
18,39€

Chemicko-inženýrské tabulky

Oldřich Holeček, Vydavatelství VŠCHT (2013)
V Chemicko-inženýrských tabulkách jsou uvedeny základní fyzikální vlastnosti látek potřebné při výpočtech v základním kurzu...

V Chemicko-inženýrských tabulkách jsou uvedeny základní fyzikální vlastnosti látek potřebné při výpočtech v základním kurzu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
10,80€
9,19€

Základy účetnictví

Cílem publikace je seznámit studenty VŠCHT Praha, eventuálně další zájemce, se základy účetnictví. Snahou bylo vysvětlit... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
16,17€
14,30€

Lekce ze statistické termodynamiky

Anatol Malijevský, Vydavatelství VŠCHT
Skripta jsou úvodem do statistické termodynamiky plynů, kapalin a pevných látek. Jsou základní učební pomůckou k mým...

Skripta jsou úvodem do statistické termodynamiky plynů, kapalin a pevných látek. Jsou základní učební pomůckou k mým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
15,90€
13,50€

Logistika

Integrovaný logistický systém, zhodnocovací a informační stránka. Cíle a kriteria logistického řízení materiálového toku. Nákupní, výrobní a distribuční strategie. Logistický informační systém. Řízení zásob. Skladování.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
20,08€
18,07€

Laboratoř organické chemie

Skripta Laboratoř organické chemie jsou určena pro posluchače 2. ročníku všech fakult a posluchače 3. ročníku FCHT a FTOP VŠCHT. Autoři se na základě zkušeností snažili podat jednotlivé kapitoly tak, aby se posluchači vyvarovali... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
11,11€
10,00€

Genové inženýrství

Michaela Rumlová, Tomáš Ruml, Václav Pačes, Vydavatelství VŠCHT (2012)
Skriptum Genové inženýrství má sloužit jako stručný úvod do problematiky práce s rekombinantní DNA, detekce specifických...

Skriptum Genové inženýrství má sloužit jako stručný úvod do problematiky práce s rekombinantní DNA, detekce specifických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
21,00€
18,90€

Laboratorní cvičení z chemického inženýrství

Toto skriptum je určeno pro posluchače všech fakult III. ročníku VŠCHT jako základní učební pomůcka pro předmět Laboratoř z chemického inženýrství... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
⛄️ Do Vianoc: NIE
15,24€
13,72€

Sbírka příkladů z fyziky

Sbírka příkladů z fyziky je určena zejména studentům bakalářských studijních programů na VŠCHT Praha. Doplňuje předepsanou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
9,36€
7,90€

Termodynamické vlastnosti plynů

Kniha poskytuje základní informace o termodynamickém chování tekutin, zvlášní pozornost je věnována popisu směsí. Úvodní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
20,40€
16,20€

Organická chemie I

Předložená skripta Organická chemie I jsou doporučeným učebním textem stejnojmenného předmětu 1. ročníku pro všechny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
29,21€
14,80€

Anorganická chemie kovů

Skriptum je věnováno stručné systematice chemie kovů. Hlavní důraz je kladen na obecné souvislosti vyplývající z postavení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
21,89€
19,10€

Sbírka příkladů z matematiky II ve strukturovaném studiu

Carmen Simerská, Lucie Purmová, Miroslava Dubcová, Vydavatelství VŠCHT
Sbírka příkladů z MATEMATIKY II ve strukturovaném studiu je určena pro bakalářský a magisterský stupeň studia všech fakult...

Sbírka příkladů z MATEMATIKY II ve strukturovaném studiu je určena pro bakalářský a magisterský stupeň studia všech fakult... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
27,06€
13,70€

Technická mikrobiologie a hydrobiologie

Předložená skripta jsou věnována převážně základním biologickým metodám používaným při ekologickém hodnocení biotopů, při posuzování účinnosti procesů a technologií ve vodárenské a čistírenské praxi. Studijní opory jsou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
25,30€
18,80€

Farmakoekonomika

Farmakoekonomika je relativně nový vědní obor, který vznikl jako hybridní obor lékařských věd, farmacie a ekonomických disciplín. Implementací tohoto oboru do zdravotní a lékové politiky se snaží jednotlivé státy zajistit pro... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
28,05€
22,70€