Poštovné zadarmo už pri objednávke nad 39€

Vydavatelství VŠCHT

Našli sme 156 titulov

Kapitoly z didaktiky chemie

Skriptum Kapitoly z didaktiky chemie je přepracovaným učebním textem pro předmět didaktika chemie vyučovaný v rámci bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice na VŠCHT Praha ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,80€
19,38€

Úvod do studia materiálů [CZ]

Skripta „Úvod do studia materiálů“ byla napsána jako studijní pomůcka pro stejnojmenný předmět přednášený ve 3. semestru zejména materiálově orientovaných bakalářských studijních programů Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,77€
10,85€

Laboratoř mikrobiologického zkoumání potravin

Skripta objasňují některé důležité termíny a fakta podstatná k pochopení významu potravinářské mikrobiologie pro bezpečnost potravin. Dále jsou zde popsány vybrané metody používané pro mikrobiologické zkoumání potravin k detekci.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
17,80€
15,13€

Termodynamické vlastnosti plynů (Josef P. Novák a kol.)

Kniha poskytuje základní informace o termodynamickém chování tekutin, zvlášní pozornost je věnována popisu směsí. Úvodní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,26€
15,52€

Návody pro laboratoře z anorganické chemie

Laboratoře z anorganické chemie navazují na předmět Obecná a anorganická chemie. Jde o první laboratoře na VŠCHT Praha, proto jsou v úvodní kapitole skript uvedeny základy bezpečnosti práce a první pomoci, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,20€
13,77€

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,73€
5,72€

Laboratorní cvičení z mikrobiologie

Předkládaná skripta jsou přednostně určena studentům FPBT a nevyžadují předběžné znalosti mikrobiologických technik. První kapitola je zaměřena na principy a pravidla práce v mikrobiologické laboratoři ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,50€
21,68€

Organická chemie I (Jiří Svoboda a kol.)

Předložená skripta Organická chemie I jsou doporučeným učebním textem stejnojmenného předmětu 1. ročníku pro všechny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,24€
13,72€

Technologie potravin I

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,64€
27,58€

Didaktická technika pro učitele (Josef Hlavatý) [CZ]

Josef Hlavatý, Vydavatelství VŠCHT (2011)
Skripta Didaktická technika pro učitele přibližují čtenáři základní problematiku předmětu Didaktická technologie. Úvodem...

Skripta Didaktická technika pro učitele přibližují čtenáři základní problematiku předmětu Didaktická technologie. Úvodem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,62€
13,16€

Energetika

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,03€
17,13€

Anorganická chemie kovů (František Jursík)

Skriptum je věnováno stručné systematice chemie kovů. Hlavní důraz je kladen na obecné souvislosti vyplývající z postavení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,89€
19,70€

Toxikologie (Igor Linhart) [CZ]

Igor Linhart, Vydavatelství VŠCHT (2014)
Kniha se zabývá převážně chemickou stránkou mnohavrstevné problematiky interakcí škodlivých látek s živými organismy. V...

Kniha se zabývá převážně chemickou stránkou mnohavrstevné problematiky interakcí škodlivých látek s živými organismy. V centru pozornosti stojí biotransformace cizorodých látek a interakce jejich reaktivních metabolitů s biologicky důležitými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,49€
29,24€

Chemie ovzduší

Vysokoškolská skripta „Chemie ovzduší“ jsou doporučeným učebním textem stejnojmenného předmětu, který je na VŠCHT Praha vyučován... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,91€
10,12€

Hydrochemie - 5. aktualizované a doplňené vydání (Pavel Pitter) [CZ]

Pavel Pitter, Vydavatelství VŠCHT (2015)
Těžiště knihy spočívá ve shrnutí geneze, výskytu, vlastností a významu jednotlivých anorganických a organických složek vod a...

Těžiště knihy spočívá ve shrnutí geneze, výskytu, vlastností a významu jednotlivých anorganických a organických složek vod a ve studiu procesů ovlivňujících jejich distribuci a cirkulaci v prostředí. Popsány jsou vlastnosti a požadavky na jakost.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
45,00€
38,25€

Chemicko-inženýrské tabulky (Oldřich Holeček) [CZ]

Oldřich Holeček, Vydavatelství VŠCHT (2013)
V Chemicko-inženýrských tabulkách jsou uvedeny základní fyzikální vlastnosti látek potřebné při výpočtech v základním kurzu...

V Chemicko-inženýrských tabulkách jsou uvedeny základní fyzikální vlastnosti látek potřebné při výpočtech v základním kurzu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,60€
8,16€

Tajemství moderního nákupu

Monografie autorů Ivana Grose a Stanislavy Grosové je zaměřena na oblast nákupu, který nabývá v oblasti řízení firem stále větší význam... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
23,52€
19,99€

Aplikovaná statistika

Skripta jsou určena pro předmět Aplikovaná statistika, který je formou stručného základního jednosemestrového kursu přednášen v bakalářském stupni studia na Vysoké škole chemicko-technologické ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,83€
8,36€

Energetika: Návody k výpočtům (Jan Macák)

Skriptum Energetika - návody k výpočtům je rozděleno do osmi částí. První část obsahuje přehled hlavních symbolů a jednotek.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,83€
9,21€

Základy biologie (Vladimír Benda, Ivan Babůrek, Pavel Kotrba)

Učební texty k přednáškám Biologie jsou určeny pro studenty prvního semestru bakalářských studijních programů FPBT. Učebnice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,32€
13,02€