🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Vydavatelství VŠCHT

Našli sme 218 titulov

Anorganická chemie

Catherine Housecroft, Alan G. Sharpe, Vydavatelství VŠCHT (2014)
Anorganická chemie přináší studentům i učitelům jasně a srozumitelně podaný úvod do teoretických principů anorganické chemie...

Anorganická chemie přináší studentům i učitelům jasně a srozumitelně podaný úvod do teoretických principů anorganické chemie doplněný skvělými ilustracemi. V systematické části chemie prvků je vyzdvižena úloha, kterou anorganická chemie zaujímá v našem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
75,20€
61,66€

Informační termodynamika III.

Bohdan Hejna, Vydavatelství VŠCHT (2013)
Publikace navazuje na předcházející práce "Informační termodynamika I." a "Informační termodynamika II.", zvláště pak na...

Publikace navazuje na předcházející práce "Informační termodynamika I." a "Informační termodynamika II.", zvláště pak na publikaci "Informační termodynamika I.". Zabývá se problémem zastavení (Halting Problem), ale neaplikuje běžnou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,95€
9,80€

Organická chemie I

Předložená skripta Organická chemie I jsou doporučeným učebním textem stejnojmenného předmětu 1. ročníku pro všechny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,24€
12,50€

Laboratorní cvičení z chemického inženýrství

Toto skriptum je určeno pro posluchače všech fakult III. ročníku VŠCHT jako základní učební pomůcka pro předmět Laboratoř z chemického inženýrství... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
11,45€
9,39€

Sbírka příkladů z fyziky

Sbírka příkladů z fyziky je určena zejména studentům bakalářských studijních programů na VŠCHT Praha. Doplňuje předepsanou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,36€
7,68€

Sbírka příkladů z matematiky II ve strukturovaném studiu

Miroslava Dubcová, Lucie Purmová, Carmen Simerská, Vydavatelství VŠCHT
Sbírka příkladů z MATEMATIKY II ve strukturovaném studiu je určena pro bakalářský a magisterský stupeň studia všech fakult...

Sbírka příkladů z MATEMATIKY II ve strukturovaném studiu je určena pro bakalářský a magisterský stupeň studia všech fakult... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,94€
13,89€

Technologie chemických látek

František Hovorka, Vydavatelství VŠCHT (2012)
Tato skripta "Technologie chemických látek - stručný přehled" jsou určena pro 1. ročník bakalářského studijního programu...

Tato skripta "Technologie chemických látek - stručný přehled" jsou určena pro 1. ročník bakalářského studijního programu "Inženýrství a management", pro studijní obor:"Procesní inženýrstvi, informatika a management". Cílem těchto skript je seznámit... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,30€
13,37€

Termodynamické vlastnosti plynů

Kniha poskytuje základní informace o termodynamickém chování tekutin, zvlášní pozornost je věnována popisu směsí. Úvodní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
18,26€
16,43€

Finanční matematika

Předkládaný studijní text má za cíl seznámit studenty s běžně používanými pojmy z finančního světa jako jsou časová hodnota peněz, akcie, dluhopis, inflace, spoření, úvěr, RPSN atd. Studium základů finanční matematiky by také... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
12,93€
10,60€

Aplikovaná reakční kinetika

Tato skripta jsou určena pro posluchače kurzů v magisterských studijních programech zaměřených na chemickou kinetiku a reaktorové inženýrství na VŠCHT Praha. Poskytují teoretický výklad principů používaných při popisu kinetiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,69€
13,69€

Breviář z fyzikální chemie

Breviář z fyzikální chemie obsahuje ve zhuštěné podobě všechny důležité vzorce, pojmy a definice potřebné ke zvládnutí oboru. Ty jsou ilustrovány schematickými obrázky, jednoduchými řešenými příklady a krátkým doprovodným... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
21,12€
19,01€

Základy chemicko-inženýrských výpočtů

Skripta „Základy chemicko-inženýrských výpočtů” slouží zejména posluchačům Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze jako základní studijní materiál pro absolvování předmětu Bilanční výpočty, rovněž jsou vhodnou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,10€
11,79€

Velká kniha logistiky

Monografie je orientována na moderní koncept logistiky a její postavení v prostředí řízení dodavatelských systémů.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
36,00€
29,52€

Logistika

Integrovaný logistický systém, zhodnocovací a informační stránka. Cíle a kriteria logistického řízení materiálového toku. Nákupní, výrobní a distribuční strategie. Logistický informační systém. Řízení zásob. Skladování.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,16€
14,07€

Analýza ovzduší

Přijetí zákona o ochraně ovzduší v roce 1991 vyvolalo silnou potřebu sledování kvality ovzduší a monitoringu emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší. Přestože v uplynulých letech došlo k výraznému... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
70,03€
63,03€

Farmakoekonomika

Farmakoekonomika je relativně nový vědní obor, který vznikl jako hybridní obor lékařských věd, farmacie a ekonomických disciplín. Implementací tohoto oboru do zdravotní a lékové politiky se snaží jednotlivé státy zajistit pro... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,97€
19,66€

Pravděpodobnost a statistika

Pravděpodobnost a statistika

Skripta jsou určena především pro základní jednosemestrový kurs pravděpodobnosti a matematické statistiky (kapitoly 1, 2, 3, 4, 8, téměř celá kapitola 5 a úvodní odstavce kapitoly 6. Ostatní části skript mohou sloužit pro širší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,33€

Laboratoř organické chemie

Laboratoř organické chemie

Skripta Laboratoř organické chemie jsou určena pro posluchače 2. ročníku všech fakult a posluchače 3. ročníku FCHT a FTOP VŠCHT. Autoři se na základě zkušeností snažili podat jednotlivé kapitoly tak, aby se posluchači vyvarovali... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,96€

Technická mikrobiologie a hydrobiologie

Předložená skripta jsou věnována převážně základním biologickým metodám používaným při ekologickém hodnocení biotopů, při posuzování účinnosti procesů a technologií ve vodárenské a čistírenské praxi. Studijní opory jsou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
21,62€
19,46€

Chemicko-inženýrské tabulky

Oldřich Holeček, Vydavatelství VŠCHT (2013)
V Chemicko-inženýrských tabulkách jsou uvedeny základní fyzikální vlastnosti látek potřebné při výpočtech v základním kurzu...

V Chemicko-inženýrských tabulkách jsou uvedeny základní fyzikální vlastnosti látek potřebné při výpočtech v základním kurzu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,60€
7,87€