👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Vydavatelství VŠCHT

Našli sme 218 titulov

Logistika

Integrovaný logistický systém, zhodnocovací a informační stránka. Cíle a kriteria logistického řízení materiálového toku. Nákupní, výrobní a distribuční strategie. Logistický informační systém. Řízení zásob. Skladování.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
17,16€
15,96€

Sbírka příkladů z fyziky

Sbírka příkladů z fyziky je určena zejména studentům bakalářských studijních programů na VŠCHT Praha. Doplňuje předepsanou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,36€
8,70€

Matematika II

Tato skripta jsou určena pro posluchače všech fakult VŠCHT pro předmět Matematika II. Navazují na skripta Matematika I. Sestávají ze tří částí: První část je věnována obyčejným diferenciálním rovnicím a jejich řešení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,97€
20,43€

Technologie materiálů pro elektroniku a optoelektroniku

Technologie polovodivých materiálů zahrnuje velmi širokou oblast materiálů a v rámci jednoho skripta není možné ji celou obsáhnout. Z tohoto důvodu je pozornost věnována pouze základním a technicky významným ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,59€
20,08€

Základy účetnictví

Cílem publikace je seznámit studenty VŠCHT Praha, eventuálně další zájemce, se základy účetnictví. Snahou bylo vysvětlit... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
16,17€
15,04€

Laboratorní cvičení z chemického inženýrství

Toto skriptum je určeno pro posluchače všech fakult III. ročníku VŠCHT jako základní učební pomůcka pro předmět Laboratoř z chemického inženýrství... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,45€
10,65€

Lekce ze statistické termodynamiky

Anatol Malijevský, Vydavatelství VŠCHT
Skripta jsou úvodem do statistické termodynamiky plynů, kapalin a pevných látek. Jsou základní učební pomůckou k mým...

Skripta jsou úvodem do statistické termodynamiky plynů, kapalin a pevných látek. Jsou základní učební pomůckou k mým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
15,90€
14,79€

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,73€
6,26€

Informační termodynamika III.

Bohdan Hejna, Vydavatelství VŠCHT (2013)
Publikace navazuje na předcházející práce "Informační termodynamika I." a "Informační termodynamika II.", zvláště pak na...

Publikace navazuje na předcházející práce "Informační termodynamika I." a "Informační termodynamika II.", zvláště pak na publikaci "Informační termodynamika I.". Zabývá se problémem zastavení (Halting Problem), ale neaplikuje běžnou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
11,95€
11,11€

Bioléčiva

Eva Benešová, Vydavatelství VŠCHT (2016)
2. přepracované a doplněné vydání

Druhé přepracované a doplněné vydání skript Bioléčiva je určeno studentům a dalším zájemcům o dynamicky se rozvíjející obor léčiv, která jsou v mnohých rysech velmi odlišná od klasických syntetických léků. Skripta mají... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,40€
16,18€

Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského

Komentovaný soupis osobní knihovny nositele Nobelovy ceny za chemii (1959) Jaroslava Heyrovského (1890–1967) ilustrovaný reprodukcemi knižních obálek, titulních listů a významných prvků (podpisy, poznámky, věnování...) obsažených... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
15,00€
13,95€

Breviář z fyzikální chemie

Breviář z fyzikální chemie obsahuje ve zhuštěné podobě všechny důležité vzorce, pojmy a definice potřebné ke zvládnutí oboru. Ty jsou ilustrovány schematickými obrázky, jednoduchými řešenými příklady a krátkým doprovodným... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
21,12€
19,64€

Laboratoř organické chemie

Laboratoř organické chemie

Skripta Laboratoř organické chemie jsou určena pro posluchače 2. ročníku všech fakult a posluchače 3. ročníku FCHT a FTOP VŠCHT. Autoři se na základě zkušeností snažili podat jednotlivé kapitoly tak, aby se posluchači vyvarovali... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,96€

Trestní právo pro forenzní analýzu

Josef Souček, Vydavatelství VŠCHT (2019)
Vybrané teoretické okruhy

Učební text obsahuje vybrané teoretické okruhy trestního práva hmotného i procesního, které jsou nezbytné pro základní orientaci absolventů tohoto studijního oboru. Obsahem části I. jsou základy trestní odpovědnosti definované.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
19,74€
18,36€

Technologie chemických látek

František Hovorka, Vydavatelství VŠCHT (2012)
Tato skripta "Technologie chemických látek - stručný přehled" jsou určena pro 1. ročník bakalářského studijního programu...

Tato skripta "Technologie chemických látek - stručný přehled" jsou určena pro 1. ročník bakalářského studijního programu "Inženýrství a management", pro studijní obor:"Procesní inženýrstvi, informatika a management". Cílem těchto skript je seznámit... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
16,30€
15,16€

Genové inženýrství

Tomáš Ruml, Michaela Rumlová, Václav Pačes, Vydavatelství VŠCHT (2012)
Skriptum Genové inženýrství má sloužit jako stručný úvod do problematiky práce s rekombinantní DNA, detekce specifických...

Skriptum Genové inženýrství má sloužit jako stručný úvod do problematiky práce s rekombinantní DNA, detekce specifických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
16,20€
15,07€

Farmakoekonomika

Farmakoekonomika je relativně nový vědní obor, který vznikl jako hybridní obor lékařských věd, farmacie a ekonomických disciplín. Implementací tohoto oboru do zdravotní a lékové politiky se snaží jednotlivé státy zajistit pro... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,97€
22,29€

Aplikovaná reakční kinetika

Tato skripta jsou určena pro posluchače kurzů v magisterských studijních programech zaměřených na chemickou kinetiku a reaktorové inženýrství na VŠCHT Praha. Poskytují teoretický výklad principů používaných při popisu kinetiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,69€
15,52€

Základy chemicko-inženýrských výpočtů

Skripta „Základy chemicko-inženýrských výpočtů” slouží zejména posluchačům Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze jako základní studijní materiál pro absolvování předmětu Bilanční výpočty, rovněž jsou vhodnou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
13,10€
12,18€

Finanční matematika

Předkládaný studijní text má za cíl seznámit studenty s běžně používanými pojmy z finančního světa jako jsou časová hodnota peněz, akcie, dluhopis, inflace, spoření, úvěr, RPSN atd. Studium základů finanční matematiky by také... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
12,93€
12,02€