☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Vydavatelství VŠCHT

Našli sme 207 titulov

Technologie chemických látek

František Hovorka, Vydavatelství VŠCHT (2012)
Tato skripta "Technologie chemických látek - stručný přehled" jsou určena pro 1. ročník bakalářského studijního programu...

Tato skripta "Technologie chemických látek - stručný přehled" jsou určena pro 1. ročník bakalářského studijního programu "Inženýrství a management", pro studijní obor:"Procesní inženýrstvi, informatika a management". Cílem těchto skript je seznámit... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,30€
15,16€

Pravděpodobnost a statistika

Pravděpodobnost a statistika

Skripta jsou určena především pro základní jednosemestrový kurs pravděpodobnosti a matematické statistiky (kapitoly 1, 2, 3, 4, 8, téměř celá kapitola 5 a úvodní odstavce kapitoly 6. Ostatní části skript mohou sloužit pro širší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,33€

Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského

Komentovaný soupis osobní knihovny nositele Nobelovy ceny za chemii (1959) Jaroslava Heyrovského (1890–1967) ilustrovaný reprodukcemi knižních obálek, titulních listů a významných prvků (podpisy, poznámky, věnování...) obsažených... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,00€
13,95€

Logistika

Integrovaný logistický systém, zhodnocovací a informační stránka. Cíle a kriteria logistického řízení materiálového toku. Nákupní, výrobní a distribuční strategie. Logistický informační systém. Řízení zásob. Skladování.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
17,16€
15,96€

Laboratoř organické chemie

Laboratoř organické chemie

Skripta Laboratoř organické chemie jsou určena pro posluchače 2. ročníku všech fakult a posluchače 3. ročníku FCHT a FTOP VŠCHT. Autoři se na základě zkušeností snažili podat jednotlivé kapitoly tak, aby se posluchači vyvarovali... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,96€

Trestní právo pro forenzní analýzu

Josef Souček, Vydavatelství VŠCHT (2019)
Vybrané teoretické okruhy

Učební text obsahuje vybrané teoretické okruhy trestního práva hmotného i procesního, které jsou nezbytné pro základní orientaci absolventů tohoto studijního oboru. Obsahem části I. jsou základy trestní odpovědnosti definované.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
19,74€
18,36€

Breviář z fyzikální chemie

Breviář z fyzikální chemie obsahuje ve zhuštěné podobě všechny důležité vzorce, pojmy a definice potřebné ke zvládnutí oboru. Ty jsou ilustrovány schematickými obrázky, jednoduchými řešenými příklady a krátkým doprovodným... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
21,12€
19,64€

Farmakoekonomika

Farmakoekonomika je relativně nový vědní obor, který vznikl jako hybridní obor lékařských věd, farmacie a ekonomických disciplín. Implementací tohoto oboru do zdravotní a lékové politiky se snaží jednotlivé státy zajistit pro... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
23,97€
22,29€

Analýza ovzduší

Přijetí zákona o ochraně ovzduší v roce 1991 vyvolalo silnou potřebu sledování kvality ovzduší a monitoringu emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší. Přestože v uplynulých letech došlo k výraznému... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
70,03€
65,13€

Aplikovaná reakční kinetika

Tato skripta jsou určena pro posluchače kurzů v magisterských studijních programech zaměřených na chemickou kinetiku a reaktorové inženýrství na VŠCHT Praha. Poskytují teoretický výklad principů používaných při popisu kinetiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,69€
15,52€

Technologie materiálů pro elektroniku a optoelektroniku

Technologie polovodivých materiálů zahrnuje velmi širokou oblast materiálů a v rámci jednoho skripta není možné ji celou obsáhnout. Z tohoto důvodu je pozornost věnována pouze základním a technicky významným ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,59€
20,08€

Sbírka příkladů z matematiky II ve strukturovaném studiu

Miroslava Dubcová, Lucie Purmová, Carmen Simerská, Vydavatelství VŠCHT
Sbírka příkladů z MATEMATIKY II ve strukturovaném studiu je určena pro bakalářský a magisterský stupeň studia všech fakult...

Sbírka příkladů z MATEMATIKY II ve strukturovaném studiu je určena pro bakalářský a magisterský stupeň studia všech fakult... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,94€
15,75€

Matematika II

Tato skripta jsou určena pro posluchače všech fakult VŠCHT pro předmět Matematika II. Navazují na skripta Matematika I. Sestávají ze tří částí: První část je věnována obyčejným diferenciálním rovnicím a jejich řešení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,97€
20,43€

Pravděpodobnost a statistika

Skripta jsou určena především pro základní jednosemestrový kurs pravděpodobnosti a matematické statistiky (kapitoly 1, 2, 3, 4, 8, téměř celá kapitola 5 a úvodní odstavce kapitoly 6... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,33€
15,19€

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,73€
6,26€

Základy účetnictví

Cílem publikace je seznámit studenty VŠCHT Praha, eventuálně další zájemce, se základy účetnictví. Snahou bylo vysvětlit... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,17€
15,04€

Chemicko-inženýrské tabulky

Oldřich Holeček, Vydavatelství VŠCHT (2013)
V Chemicko-inženýrských tabulkách jsou uvedeny základní fyzikální vlastnosti látek potřebné při výpočtech v základním kurzu...

V Chemicko-inženýrských tabulkách jsou uvedeny základní fyzikální vlastnosti látek potřebné při výpočtech v základním kurzu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,60€
8,93€

Genové inženýrství

Tomáš Ruml, Michaela Rumlová, Václav Pačes, Vydavatelství VŠCHT (2012)
Skriptum Genové inženýrství má sloužit jako stručný úvod do problematiky práce s rekombinantní DNA, detekce specifických...

Skriptum Genové inženýrství má sloužit jako stručný úvod do problematiky práce s rekombinantní DNA, detekce specifických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,20€
15,07€

Lekce ze statistické termodynamiky

Anatol Malijevský, Vydavatelství VŠCHT
Skripta jsou úvodem do statistické termodynamiky plynů, kapalin a pevných látek. Jsou základní učební pomůckou k mým...

Skripta jsou úvodem do statistické termodynamiky plynů, kapalin a pevných látek. Jsou základní učební pomůckou k mým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,90€
14,79€

Sbírka příkladů z fyziky

Sbírka příkladů z fyziky je určena zejména studentům bakalářských studijních programů na VŠCHT Praha. Doplňuje předepsanou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,36€
8,70€