❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Aktualizace I/8 2020 -

Aktualizace I/8 2020

ZDP, Zákon o Finanční správě ČR, Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bez náhrady


🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,18€
Zľava 7%
3,89€

Daň z nabytí nemovitých věcí
Dochází ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bez náhrady. Zrušením daně z nabytí nemovitých věcí a souvisejícím zrušením odpočtu úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu dojde ke zjednodušení a zpřehlednění daňového systému.
Za současného stavu, kdy se společnost potýká s pandemií způsobenou šířením viru SARS-CoV-2, a musí se vypořádat s dopady tohoto viru na společnost, je nutné na tuto situaci rovněž reagovat.
Zrušením daně z nabytí nemovitých věcí se také sníží motivace pro zakládání účelových obchodních korporací (SPV) vlastnících nemovité věci a pro účelové převody podílů v nich, kterými fakticky dochází i k úplatnému převodu nemovitých věcí. Převod podílu v obchodní korporaci nelze podřadit pod předmět daně z nabytí nemovitých věcí. Přestože je tedy převod podílu na nového společníka svou podstatou de facto rovnocenný s úplatným nabytím nemovité věci, nepodléhá takové nabytí nemovité věci zdanění, tj. dani z nabytí nemovitých věcí.
Předpokládaným přínosem zrušení daně má být zejména růst investic do nemovitých věcí z důvodu snížení pořizovacích nákladů a navýšení příjmů státu z ostatních daní, zejména z daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Současně se sníží administrativní náročnost správy daně pro poplatníky, kterým odpadne povinnost podávat daňové přiznání nebo nutnost vynakládat finanční prostředky za odbornou pomoc ve věci podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, případně vedení daňového řízení. Navíc nabyvatele nemovité věci nebude zatěžovat další povinnost, a to jak po stránce finanční, tak po stránce časové, kterou je přiložení znaleckého posudku vypracovaného akreditovaným znalcem v případech stanovených zákonným opatřením Senátu. K úspoře dojde i na straně státu, kdy již nebude nutné tisknout formuláře daňového přiznání a investovat do technické podpory správy daně z nabytí nemovitých věcí.
Daně z příjmů
Primárním důvodem pro navržené změny v zákoně o daních z příjmů ve spojení se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí je odstranit z daňového systému několik nesourodých prvků, resp. prvků, které lze považovat za neoptimální tím, že jsou vzájemně protichůdné. Účelem je tak učinit daňové prostředí jednodušší, neutrálnější a transparentnější s méně daňovými výjimkami, které přináší i méně administrativy. Vzájemná fiskální kompenzace je pouze důsledkem navrženého odstranění vzájemně protichůdných opatření.

Jazyk: český Rok vydania: 2020 Rozmer: 149×211 mm Počet strán: 176 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách