❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Poradce 13/2020 - Zákon o místních poplatcích s komentářem - Petr Taranda, Ladislav Jouza, Eva Sedláková

Poradce 13/2020 - Zákon o místních poplatcích s komentářem

Daňové evidence, Mzda a plat – komentář k aktuálním předpisům


🍌 Odosielame o 6 dní.
7,14€
Zľava 7%
6,64€

Přinášíme Vám novelizované zákony a předpisy s komentářem k tématům Daňová evidence, Mzda a plat, Místní poplatky. Najdete zde také rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, pracovního práva, ekonomiky a řízení.

Titul obsahuje:
Měsíčník 13x ročně přímo do schránky, novelizované zákony s komentářem, cca 3000 - 3200 stran textu ročně barevně zvýrazněného, rady z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, pracovního práva, ekonomiky a řízení, příspěvky renomovaných autorů z daných oblastí, obsah obohacený o judikaturu, problémy, příklady a příklady z praxe.

- Zákon o místních poplatcích s komentářem
- Mzda a plat – komentář k aktuálním předpisům
- Daňové evidence

Zákon o místních poplatcích s komentářem
Místní poplatek je poplatek, jehož vybírání je specifickou pravomocí obce a jehož výnosy jsou příjmem obce. Některé poplatky mají především povahu paušálních úhrad za související služby poskytované obcí, jiné mají povahu místního nebo převážně regulační funkci. Jedná se o poplatky ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity a ze vstupného, dále poplatek za užívání veřejného prostranství, za povolení vjezdu s motorovým vozidlem… Přinášíme vám úplné znění zákona po novele s komentářem.

Mzda a plat – komentář k aktuálním předpisům
Právo na mzdu a plat patří mezi základní lidská práva. Náleží zaměstnancům, kteří pro zaměstnavatele vykonali práci. Otázky s tím spojené jsou v současnosti velmi aktuální a právní úprava této problematiky se stává středem pozornosti. Proto předkládáme čtenářům aktuální komentář pracovněprávních předpisů, které řeší mzdové a platové otázky. V souvislosti s tím se ve mzdově právní praxi objevuje řada problémů, které je třeba řešit. Jedná se např. o rovnost ve mzdách, poskytování příplatků, odměňování v dohodách o práci mimo pracovní poměr, otázky spojené s několika novelizacemi v poslední době apod. Jde o ucelený a komplexní výklad, který může podnikatelským i nepodnikatelským subjektům pomoci v jejich praktické činnosti při řešení mzdových a platových otázek na pracovištích. Těžiště předkládaného výkladu právní úpravy je v zákoníku práce a souvisejících nařízeních vlády, na které je komentář zejména zaměřen. Do komentáře jsou zahrnuty i mzdové otázky spojené se zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, archivace mzdové agendy, ochrana mzdových údajů, některé vzory mzdových písemností apod.

Jazyk: český Rok vydania: 2020 Rozmer: neuvedený ISBN: 9771211243135 Počet strán: 240 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách