Nový mesiac = nová 📚 akcia

Aktualizace I/6 2020

Vyhláška č. 410/2009 Sb - Zmírnění dopadu pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky

Poradce s.r.o. (2020) • Séria Aktualizace 2020 • Edícia Aktualizace

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,77€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Titul obsahuje úplné znění vyhlášky po novele: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v z.n.p., pro některé vybrané účetní jednotky.
Vyhláška č. 310/2020 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Obsahuje změny v § 43, který se týká Obsahového vymezení některých položek přehledu o peněžních tocích. Slova „zvýšení či snížení“ se nahrazují slovem „změny" nebo je doplněna věta k položce A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku, že zisk se vykazuje se záporným znaménkem a ztráta s kladným znaménkem.
V účetním období započatém před 1. lednem 2021 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Ustanovení § 43 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2020.

Rok vydania: 2020 Rozmer: neuvedený Počet strán: 64 Väzba: brožovaná Jazyk: čeština

Zaradené v kategóriách