❄️Veľké knižné upratovanie!

Vybrané slová - PZ pre 1.stupeň ZŠ nov.vyd.


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
Zľava 7%
5,49€

Pracovný zošit Vybrané slová je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané a príbuzné slová sú rozdelené do ročníkov podľa iŠVP a platných učebníc slovenského jazyka. Umožňuje súbežne pracovať s platnými učebnicami slovenského jazyka.

Pracovný zošit je komplexný, motivujúci didaktický materiál. Slúži na upevnenie vybraných a príbuzných slov, ich precvičovanie, prehlbovanie zručnosti aplikovať ich v písomnom prejave. Didakticky pozostáva z obrázkovo-slovnej vyvodzovacej časti, na ktorú nadväzuje obrázkovo-písomné precvičenie, aplikácia, upevnenie, kontrola vedomostí.

Pracovný zošit Vybrané slová má jasnú štruktúru prepojenú s vyučovaním slovenského jazyka podľa iŠVP. Obsah pracovného zošita je didakticky koncipovaný tak, aby si žiaci prostredníctvom vizuálnych obrazov osvojili všetky vybrané slová a ich pravopis. Pri ich osvojovaní a upevňovaní Je zabezpečená dôležitá postupnosť:
  • vnímanie krátkej a dlhej slabiky v slove,
  • zmena tvaru slova,
  • príbuzné slová,
  • slovo ako slovný druh,
  • slovo vo vzťahoch,
  • slovo v súvislom celku.
Autorky rešpektovali princíp postupného stupňovania náročnosti, individuálneho prístupu a vytvorili priestor aj pre talentovaných žiakov.
  • Pracovný zošit slúži na priebežné, komplexné precvičenie a následné upevnenie vedomostí o vybraných slovách v 3. a 4. ročníku ZŠ v rámci vyučovacích hodín, školského klubu, pri domácej príprave.
  • Ide o komplexný atraktívny didaktický materiál s využitím množstva obrázkov, fotiek, ktoré pomáhajú žiakom pri zapamätávaní všetkých vybraných slov.
  • Úlohy sú koncipované od najjednoduchších k zložitejším. Priestor si nájdu aj talentovaní žiaci.
  • Pracovný zošit môže učiteľ a žiak využívať spolu s platnými učebnicami slovenského jazyka.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 ISBN: 9788080916732 Rozmer: 210×298 mm Počet strán: 64 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách