Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Silvia Škultétyová

Našli sme 23 titulov

Šlabikár pre 6. ročník špeciálnych základných škôl (B)

Silvia Škultétyová, Lenka Čertíková, Expol Pedagogika (2011)
Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Učebnica sa venuje...

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Učebnica sa venuje opakovaniu, precvičovaniu a upevňovaniu čítania slov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,00€
28,80€

Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl

Prostredníctvom kreatívnych úloh sa žiaci naučia orientovať v priestore (škola) a čase, v príbuzenských vzťahoch v rodine, poznávať svoju obec a okolitú krajinu, pozorovať premeny prírody počas ročných období, rozvíjať pozitívny vzťah... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
8,50€

Šlabikár pre 3. ročník špeciálnych základných škôl (B)

Silvia Škultétyová, Lenka Čertíková, Expol Pedagogika (2009)
Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Žiaci si upevnia svoje...

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Žiaci si upevnia svoje vedomosti z čítania hlások, slabík a slov, učia sa čítať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,00€
28,80€

Šlabikár pre 4. ročník špeciálnych základných škôl (B)

Silvia Škultétyová, Lenka Čertíková, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Prostredníctvom učebnice...

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Prostredníctvom učebnice si žiaci upevňujú čítanie známych slabík a jednoduchých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
32,00€
28,80€

Pracovne listy k učebnici Moja kniha

Pracovne listy k učebnici Moja kniha

S. Škultétyová, J. Rohovská, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Šlabikár pre 1. - 3. ročník ŠZŠ (B) a 1. ročník ŠZŠ (A)

Pracovné listy sú pracovný materiál, na ktorom sa žiaci učia systémom malých krokov, s ktorými možno manipulovať rôznym spôsobom – skladať, vystrihovať, kresliť, dokresľovať, písať, dopisovať, dopĺňať, prikladať, porovnávať, maľovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,30€

Moja kniha - Šlabikár pre 1. ročník ŠZŠ (A), 2. časť

Moja kniha - Šlabikár pre 1. ročník ŠZŠ (A), 2. časť

Texty, grafická úprava a výber ilustrácií zohľadňujú požiadavky danej kategórie žiakov. Učivo v učebnici je zoradené podľa náročnosti, je zachovaná jeho nadväznosť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,55€

Šlabikár pre 1. ročník špeciálnych základných škôl (B)

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Pomocou obrázkov a príbehov si žiaci rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
25,20€

Moja kniha - Šlabikár pre 1. ročník ŠZŠ (A), 1. časť

Moja kniha - Šlabikár pre 1. ročník ŠZŠ (A), 1. časť

Texty, grafická úprava a výber ilustrácií zohľadňujú požiadavky danej kategórie žiakov. Učivo v učebnici je zoradené podľa náročnosti, je zachovaná jeho nadväznosť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,50€

Pracovné listy k učebnici Moje čítanie

Pracovné listy k učebnici Moje čítanie

Silvia Škultétyová, Jana Rohovská, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Šlabikár pre 4. - 6. ročník ŠZŠ (B) a 2. ročník ŠZŠ (A) - aktualizované vydanie

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€

Pracovné listy k učebnici Moje čítanie

Pracovné listy k učebnici Moje čítanie

S. Škultétyová, J. Rohovská, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Šlabikár pre 4. - 6. ročník ŠZŠ (B) a 2. ročník ŠZŠ (A)

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,95€

Šlabikár pre 2. ročník špeciálnych základných škôl (B)

Silvia Škultétyová, Lenka Čertíková, Expol Pedagogika (2009)
Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Žiaci si postupne...

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Žiaci si postupne osvojujú ďalšie písmená abecedy, učia sa čítať... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
32,00€
28,80€

Moja kniha - Šlabikár pre 1. ročník ŠZŠ (A), 3. časť

Moja kniha - Šlabikár pre 1. ročník ŠZŠ (A), 3. časť

Texty, grafická úprava a výber ilustrácií zohľadňujú požiadavky danej kategórie žiakov. Učivo v učebnici je zoradené podľa náročnosti, je zachovaná jeho nadväznosť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,55€

Šlabikár pre 5. ročník špeciálnych základných škôl (B)

Silvia Škultétyová, Lenka Čertíková, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Prostredníctvom učebnice...

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B. Prostredníctvom učebnice si žiaci upevňujú čítanie slabík, slov a jednoduchých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,00€
28,80€

Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl

Pracovný zošit Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl je organickým doplnkom učebnice. Je spracovaný v čiernobielej verzii, pričom obsahuje množstvo obrázkov na vyfarbovanie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,00€

Maľovaná abeceda

Maľovaná abeceda

Pracovné listy sú určené na nácvik písania malých a veľkých písmen abecedy. Možno ich uplatniť najmä v prípravnom období pri nácviku jednotlivých tvarov, pri nacvičovaní a utvrdzovaní písmen. Sú obojstranné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,95€

Šlabikár pre 5. ročník špeciálnych základných škôl

Šlabikár pre 5. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica - Šlabikár pre 5. ročník špeciálnych základných škôl. 1. vydanie Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,55€

Šlabikár pre 4. ročník špeciálnych základných škôl

Šlabikár pre 4. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica - Šlabikár pre 4. ročník špeciálnych základných škôl... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,55€