🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

J. Žišková

Našli sme 4 titulov

Vlastiveda pre 5. ročník špeciálnych základných škôl

S. Škutétyová, J. Žišková, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica Vlastiveda 5 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a...

Učebnica Vlastiveda 5 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a zároveň rozvíja. Obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o prírode (rastliny, živočíchy, neživá príroda) a náuka o spo Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,00€
13,95€

Honismeret e speciális alapiskolák 5. osztálya számára

S. Škutétyová, J. Žišková, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica Vlastiveda 5 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a...

Učebnica Vlastiveda 5 pre 5. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Honismeret e speciális alapiskolák 5. osztálya számára

S. Škutétyová, J. Žišková, Expol Pedagogika (2013)
Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom rôznych cvičení sa žiaci oboznámia so...

Pracovný zošit z vlastivedy pre 5. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom podnetných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Vlastiveda pre 5. ročník špeciálnych základných škôl

Vlastiveda pre 5. ročník špeciálnych základných škôl

S. Škutétyová, J. Žišková, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom podnetných cvičení a úloh sa žiaci...

Pracovný zošit z vlastivedy pre 5. ročník špeciálnych základných škôl tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom podnetných cvičení a úloh sa žiaci naučia rozlišovať živú a neživú prírodu, poznávať... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,00€