🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

Jana Rohovská

Našli sme 1 titulov

Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl

Prostredníctvom kreatívnych úloh sa žiaci naučia orientovať v priestore (škola) a čase, v príbuzenských vzťahoch v rodine, poznávať svoju obec a okolitú krajinu, pozorovať premeny prírody počas ročných období, rozvíjať pozitívny vzťah... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,00€
6,80€