📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Zamestnávanie počas pandémie -

Zamestnávanie počas pandémie

Opatrenia týkajúce sa zamestnávateľov v krízových situáciách


🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€
Zľava 7%
6,51€

- Zákon o sociálnom poistení – úplné znenie zákona po viacerých novelách
- OČR a PN
- Pracovný úväzok
- Vyplácanie miezd
- Home Office

Počas tohto náročného obdobia pandémie došlo pre zamestnávateľov k viacerým podstatným zmenám, ktoré sa týkajú vyplácania mzdy a mzdových nárokov, zníženia pracovného úväzku, plánovania dovoleniek, ale i poskytovania pracovných pomôcok. K akým zmenám sa musí podnikateľ počas zamestnávania prispôsobiť, sa dočítate v novej publikácii. Titul obsahuje príspevky týkajúce sa zamestnávania v období pandémie v rubrikách: • Zamestnávateľ a pandémia
- Mzdy
- Poistné a odvody
- Príspevky
- Pracovné právo
- Zamestnávateľ a daň z príjmov
- Zákon o sociálnom poistení – úplné znenie zákona po novelách

V čase výskytu koronovírusu sú mnohí zamestnávatelia nútení využiť ustanovenia základného právneho predpisu v oblasti pracovného práva k tomu, aby znížili (v mnohých prípadoch len dočasne), stav svojich zamestnancov a ukončia s nimi doposiaľ uzatvorený pracovný pomer. Využívajú v danom prípade (až na výnimky) inštitút skončenia pracovného pomeru dohodou alebo výpoveďou.

Skončenie je viazané na existenciu zákonom ustanovených právnych skutočností. V Zákonníku práce sú uvedené spôsoby skončenia pracovného pomeru na základe právneho úkonu niektorého z účastníkov pracovného pomeru a na základe právnej udalosti. Ak sa zamestnávateľ nerozhodne ukončiť pracovný pomer so zamestnancami, má nárok na poskytnutie príspevkov od štátu. Príspevky na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a na odstránenie ich následkov sa poskytujú prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti. Detailné podmienky poskytovania príspevkov vrátane formulárov žiadostí a výkazov sú publikované na www.pomahameludom.sk.

V jednotlivých rubrikách prinášame tiež prehľad povinností, ktoré musí zamestnávateľ plniť a termíny, na ktoré je viazaný. Povinnosti sa týkajú odvodov, miezd a tiež poskytnutia pracovných pomôcok.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 145×205 mm ISBN: 9788081621505 Počet strán: 376 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách