📚 Horúce knižné zľavy

Novelizovaný Exekučný poriadok a nový Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Epos (2020)

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,90€
Zľava 7%
4,56€

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. zo 14. septembra 1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona č. 235/1998 Z.z., zákona č. 240/1998 Z.z., zákona č. 280/1999 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z.z., zákona č. 291/2001 Z.z., zákona č. 32/2002 Z.z., zákona č. 356/2003 Z.z., zákona č. 514/2003 Z.z., zákona č. 589/2003 Z.z., zákona č. 613/2004 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z.z., zákona č. 341/2005 Z.z., zákona č. 585/2006 Z.z., zákona č. 84/2007 Z.z., zákona č. 568/2007 Z.z., zákona č. 384/2008 Z.z., zákona č. 477/2008 Z.z., zákona č. 554/2008 Z.z., zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z., zákona č. 466/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 151/2010 Z.z., zákona č. 102/2011 Z.z., zákona č. 348/2011 Z.z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 1/2012 Z.z., zákona č. 230/2012 Z.z., zákona č. 335/2012 Z.z., zákona č. 440/2012 Z.z., zákona č. 461/2012 z.z., nálezu ústavného súdu slovenskej republiky č. 14/2013 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 299/2013 Z.z., zákona č. 355/2013 Z.z., zákona č. 106/2014 z.z., zákona č. 335/2014 Z.z., zákona č. 358/2015 Z.z., zákona č. 437/2015 Z.z., zákona č. 438/2015 Z.z., zákona č. 440/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 2/2017 Z.z., zákona č. 264/2017 Z.z. zákona č. 233/2019 Z.z., zákona č. 389/2019 Z.z. a zákon č. 420/2019 Z.z.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 145×205 mm ISBN: 9788056202739 Počet strán: 112 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách