🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Verejná správa 1-2/2020  - Novela školského zákona, Cestná doprava, Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje -

Verejná správa 1-2/2020 - Novela školského zákona, Cestná doprava, Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje

Poradca s.r.o. (2019)

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,50€
Zľava 7%
3,26€

Publikácia ponúka aktuálne znenia zákonov a vyhlášok, po posledných novelách, z oblastí organizácie verejnej správy vo vzťahu k občanom, územným celkom a účtovníctva verejnej správy, škôl a školských zariadení, rozpočtových pravidiel, štátnej správy, stavebného zákona a súvisiacich predpisov, katastra nehnuteľností, pozemkových úprav a ďalších. Zahŕňa tiež praktické príklady z praxe.

Novela školského zákona
Cieľom novely školského zákona je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Zvyšuje sa výška príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl vzhľadom na zmeny Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole. K akým ďalším zmenám dochádza v školstve sa dočítate v tomto čísle mesačníka.

Zmeny v zákone o cestnej doprave
Cestná doprava a všetko, čo s ňou súvisí, patrí do kompetencie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Cieľom novely zákona o cestnej doprave je vytvorenie vhodnejších podmienok v oblasti podnikania v taxislužbe, prijatie opatrení smerujúcich k predchádzaniu nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe a zabezpečenie účinnejšej kontroly v tejto oblasti.

Neprimerané obchodné podmienky
Cieľom nového zákona je aj zapracovanie nových ustanovení upravujúcich neprimerané podmienky, zavedenie generálnej klauzuly neprimeranej podmienky a umožnenie predkladať anonymné podnety upozorňujúce na možné porušenie zákona. Ide o zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

Titul VS 1-2/2020 obsahuje témy:
- Novela školského zákona
- Nariadenie vlády č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
- Doprava – Zmeny v zákone o cestnej doprave
- Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
- Obchod – Neprimerané obchodné podmienky
- Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 ISBN: 9771337044005 Počet strán: 112 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách