⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán na sklade s darčekom!

Kniha Aktualizácia 2020 VI/2 2020 - Vyhláška o kvalite ovzdušia -

Aktualizácia 2020 VI/2 2020 - Vyhláška o kvalite ovzdušia

Úplné znenie


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,40€

Životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo - kvalita ovzdušia, hospodárenie v lesoch, odpady

Právne úpravy sa týkajú vyhlášky o kvalite ovzdušia, vyhlášky o spôsobe určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch a nariadenia vlády o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené.

Titul obsahuje úplné znenia vyhlášok a nariadenie po ostatnej novele:
- Vyhláška o kvalite ovzdušia
- Vyhláška o spôsobe určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
- Nariadenie o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov

Vyhláškou č. 143/2020 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2021 mení vyhláška č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch v nasledovných bodoch:
– definícia základných pojmov,
– výpočet výšky ročného nájomného pre porast,
– dosiahnuteľný ročný výnos,
– koeficienty zakmenenia pre prepočet dosiahnuteľného výnosu podľa zakmenenia,
– koeficient vývoja priemerných cien a nákladov a iné.

Vyhláškou č. 32/2020 Z. z. sa s účinnosťou od 1. marca 2020 novelizuje vyhláška č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia. Úpravy sa týkajú napríklad doplnenia zoznamu aglomerácií a zón pre oxid siričitý, oxidy dusíka, častice PM10, častice PM2,5, benzén, polycyklické aromatické uhľovodíky a oxid uhoľnatý alebo zón pre olovo, arzén, kadmium, nikel, ortuť a ozón...

Nariadením vlády č. 33/2020 sa s účinnosťou od 1. marca 2020 novelizuje nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov... doplnením prílohy – úroveň vytriedenia komunálneho odpadu.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 145×210 mm ISBN: 13380877 Počet strán: 64 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách