📝Späť do školy s kráľovskou cenou

Zdaňovanie nehnuteľností v praxi


🍎 Vypredané
8,23€

 Komentár k zákonu Slovenskej národnej rady z 29. apríla 1992 č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z.

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. februára 1993 č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 72/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 142/1996 Z. z.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2001 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 8088810493 Počet strán: 192 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách