❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Daňová kreativita - Emil Burák

Daňová kreativita

zreteľahodné príklady

Emil BurákTesfo (2019)

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€

Táto kniha vznikla na pomoc daňovej osvete v krajine, pričom obsahuje okrem textu aj cca 40 príkladov. Je exkluzívnou pomôckou pre daňové subjekty (ktoré štáty v EÚ majú takéto niečo okrem Slovenska, čo myslíte?), zreteľahodným daňovým činom a súčasne výzvou pre všetkých daňových odborníkov, či už sú na strane štátu, privátneho alebo verejného sektora. Prečo si to myslím? Lebo daňová kreativita predstavuje vrchol daňových znalostí, daňového majstrovstva a daňového know-how. Rozprávať o tom dokážu mnohí, ale realizovať iba výnimočne niektorí (o ekonomike aj na Slovensku vie strašne veľa ľudí tárať, ale len málo aj dobre rátať). Táto kniha je jedinečná – čo však dokáže oceniť len úzky okruh daňových odborníkov. Určite ju nezaradia medzi slovakgold.sk alebo slovenskediamanty.sk ako náš exportný produkt do zahraničia, to však ani nebolo cieľom autora. Tento titul má slúžiť Slovákom – ako inšpirácia ku kritickému mysleniu i pragmatickej invencii, ktoré sú príležitosťou. Pre Váš lepší rozhľad a z neho plynúce profit (zisk merateľný v peniazoch a spočítateľných v cene) i benefit (úžitok a osoh z vyššieho princípu nekvantifikovateľného, lebo hodnota je vždy viac ako „iba“ cena).

Dane a kreativita – sú zdanlivo nezlúčiteľné a pre väčšinu populácie aj sami o sebe nepochopiteľné a nezrozumiteľné pojmy. Homo sapiens – je ľudský tvor. A teda jeho najvyšším stupňom majstrovstva je potenciál, schopnosť, talent a umenie tvoriť. Daňová kreativita patrí medzi najťažšie počiny finančného manažmentu. Nevyučuje sa doteraz v SR na žiadnej škole, lebo takého učiteľa by žiadna škola nedokázala zaplatiť. K jej zvládnutiu dokážu dospieť len veľmajstri medzi majstrami, najtalentovanejší daňoví umelci. Takých je veru na celom svete veľmi málo aj v dlhoročných trhových ekonomikách. Slovensko realizuje moderné zdaňovanie len niečo viac ako tridsaťročie (1989 – 2019), preto sa majstrovstvu daňovej tvorivosti len učí. Bez ohľadu na to, či ide o daňovú kreativitu z pohľadu štátu, zo strany daňového subjektu alebo z hľadiska produktívneho postoja daňového poradcu.

Väčšina ľudí kreatívcov nemusí, lebo na nich žiarlia alebo im nerozumejú alebo pre nich znamenajú nepredstaviteľné méty. Alebo sa ich na pracoviskách boja ako nebezpečnej profesionálnej konkurencie, lebo príliš trčia a vyčnievajú svojim umom, štýlom, postojom a potenciálom z radu. Je tomu tak, či sa nám to páči alebo nie.

Dane sú kľúčový zdroj verejných financií v každej trhovej ekonomike. Súčasne sú aktuálne horúcou témou a predmetom neutíchajúcich diskusií, často až búrlivej výmeny názorov, končiacej často hádkami o to, kto má alebo nemá „daňovú“ pravdu. Každá pravda je krehká v tom, že môže byť vždy viacrozmerná – minimálne napríklad relatívna a absolútna. To si treba uvedomiť aj pri každom cieli usilujúcom o daňovú osvetu. A preto aj k daňovej „pravde“ pristupovať s pokorou, ale i nutnou nádejou, že konštruktívny a korektný prístup aktívne dokáže podporiť efektívne daňové inovácie ústiace do produktívnej daňovej reformy. Aby sa nám ľahšie zdaňovalo i lepšie žilo.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Tvorivosť v daniach – základné pojmy
 3. Daňová taktika a pragmatika
 4. Daňová supervízia z pohľadu firmy
 5. Daňová kreativita
 6. Dane a hackeri
 7. Zdaňovanie bitcoinov
 8. Daňové kuriozity
 9. Daňové chyby – omyly a nesprávnosti z doterajších skúseností
 10. Medzinárodné zdaňovanie
 11. Krízová daňová komunikácia
 12. Daňová alchýmia
 13. Záver
 14. Literatúra
 15. O autorovi

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788089253944 Počet strán: 164 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách