Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha BOZP pre školy a školské zariadenia - Viera Tomková, Melánia Feszterová, Róbert Bulla, Jana Depešová

BOZP pre školy a školské zariadenia


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
Zľava 7%
26,04€

Príručka pre riaditeľov a zriaďovateľov základných a stredných škôl, ktorá sa podrobne venuje problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v školách a školských zariadeniach. Je písaná špeciálne pre potreby tých, ktorí nesú, ako každý zamestnávateľ, zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s BOZP.

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pracovných, výchovných a vzdelávacích podmienok na školách, ktoré zaručia, aby vzdelávanie, výchova a sprevádzajúce školské aktivity nemohli byť narušené vznikom nežiaducich a zdravie ohrozujúcimi situáciami. Zárukou bezpečnej školy je, aby všetci účastníci, ktorí sa podieľajú a zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu mali základné vedomosti z BOZP a tieto vedeli aj vo výkone svojej práce alebo činnosti tvorivo uplatňovať.

Obsah jednotlivých kapitol poskytuje návod na postup predchádzania úrazov na škole, a to aktívnou preventívnou činnosťou vedenia a učiteľov školy a to formou presadzovania dodržiavania pravidiel BOZP vo výchove a vzdelávaní na škole. Čitatelia by mali v práci nájsť odpovede na základné otázky riešenia procesu vzdelávania s ohľadom na BOZP. Teda, ako zabezpečiť bezpečnú prácu účastníkov výchovy a vzdelávania v škole.
  • Publikácia pomôže riaditeľom a zriaďovateľom zorientovať sa v povinnostiach školy súvisiacich s BOZP.
  • Zistia, za čo v súvislosti s BOZP sú zodpovední, čo musia zabezpečiť.
  • Zistia, kto im pri zabezpečovaní BOZP na škole môže byť nápomocný (preventívne a ochranné služby) a kto zabezpečenie BOZP na škole môže kontrolovať (zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, odbory, inšpekcia práce).

Obsah:
Zoznam skratiek
1. Úvod
2. Legislatívne východiská
3. BOZP – základné pojmy
4. Zodpovednosť zriaďovateľa a riaditeľa školy za BOZP
5. Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom
6. BOZP vo vzťahu k žiakom školy
7. BOZP vo vzťahu k osobám nachádzajúcim sa v priestoroch školy a v školských zariadeniach
8. Výchova a vzdelávanie k BOZP v škole
9. Zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečný stav budov a priestorov školy
10. Zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť technických zariadení
11. Požiarna prevencia
12. Lekárnička
13. Dokumentácia k BOZP
14. Školský úraz, pracovný úraz a nebezpečná udalosť
15. Záver
16. Literatúra
17. Prílohy

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788081403804 Počet strán: 220 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách