🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Sloboda učiť sa - Carl R. Rogers, H. Jerome Freiberg

Sloboda učiť sa


🍌 Odosielame o 5 dní.
23,80€
Zľava 7%
22,13€

Kniha Sloboda učiť sa je prelomové dielo najvýznamnejšieho humanistického psychológa Carla Rogersa a jeho spolupracovníka Jerome Freiberga, ktoré môže pomôcť vykročiť na cestu k inkluzívnemu vzdelávaniu.

Kniha sa ľahko číta, je plná príkladov z reálneho života školy, odpovedá na neistoty učiteľa a rodiča, ktorí v spleti metód a inovácii často nevedia, čo je vlastne pre dobrú školu dôležité. V knihe objavíte najtajnejšie princípy humanistického vzdelávania, zistíte, že vzťah, zážitok, reflexia a ľudskosť sú piliere opravdivej školy. V období rozmachu inkluzívneho vzdelávania predstavuje táto kniha výraznú pomoc pri smerovaní vzdelávania a podporu rozmanitých potrieb všetkých detí, učiteľov i rodičov. Kniha nešetrí ani kritikou na pomery školstva v 60-rokoch v Amerike, aj keď sa Vám ľahko môže zdať, akoby to bolo písané len včera. A práve pre vás a vašu školu.

Náš systém vzdelávania nenapĺňa skutočné potreby človeka. Školy sa boria s mnohými problémami a byrokraciou, mocenskými bojmi a autoritárstvom, nalomenou slobodou bez zodpovednosti, frustráciou na všetkých stranách. Hlavným cieľom tejto publikácie je ukázať cestu „revolúciu ducha“ škôl od základu k úplne novým rozmerom - podporiť nielen zvedavosť žiakov a študentov, ale ich naučiť sa rozhodovať, robiť chyby, prijímať sa v celej palete prežívania i temných stránkach, v zložitých i radostných situáciách. Jej ambíciou je pomôcť všetkým žiakom i učiteľom, riaditeľom i rodičom, aby sa učili byť plne rozvinutými ľuďmi, aby sa stávali tým, kým sú v nekončiacom procese rastu a učenia.

Knižka Sloboda učiť sa sa snaží:

  • Pomôcť učiteľom pri navodzovaní atmosféry dôvery v triede tak, aby sa pestovala zve­davosť a prirodzená túžba učiť sa.
  • Pomôcť žiakom i učiteľom, aby vedeli prijímať svoje silné i slabé stránky ako prirodzenú súčasť rastu, aby mali vzájomnú dôveru a sebaúctu.
  • Pomôcť učiteľom rozvíjať reflektívne a facilitatívne učenie postavené na vyjadrovaní a prežívaní radosti z učenia i odvahe prijímať chyby a limity.
  • Pomáhať učiteľom ľudsky rásť a nachádzať hlboké uspokojenie v stretnutiach so žiakmi.

Aplikácia princípov na človeka centrovaného prístupu v školskom prostredí, ktoré Carl R. Rogers vydal po prvýkrát v roku 1969 a neskôr v roku 1983 ho doplnil a aktualizoval Jerome H. Freiberg sa po 22 rokoch dočkala opätovného slovenského vydania pri príležitosti diskusií o inkluzívnom vzdelávaní v školách tak, aby do diskusie prispela ako zásadný prameň pri humanizácii našich škôl.

Carl Rogers už pred viac ako polstoročím upozornil, že škola musí byť miestom ľudskosti a sebaaktualizácie osobnosti, že je potrebné podchytiť prirodzenú zvedavosť a potenciál detí smerom k rastu. Deti chcú skúmať svet okolo seba od narodenia a dôležité je túto motivačnú silu nezadusiť hneď po nástupe do školy. Čo samozrejme nie je ľahké, najmä pre učiteľa, ktorý musí byť plne prítomný, sústredený a aj sám otvorený novým skúsenostiam i zlyhaniam. Na druhej strane, ak to dokáže, odmenou mu je hlboká vnútorná radosť a spokojnosť, ktorú môže čerpať aj z radosti a spokojnosti žiakov.

Túto hodnotnú knižku Sloboda učiť sa prinášame do slovenských škôl ako predzvesť revolúcie demokratizácie a ľudskosti. Dnešné deti zďaleka tak nepotrebujú interaktívne tabule ako medziľudské vzťahy, učiť sa komunikovať, riešiť konflikty, objavovať zdroje a prijímať svoje limity. Potrebujú autentických učiteľov, ktorí sú sami sebou a dovolia to i žiakom v slobode a zodpovednosti. V tejto knižke bude ťažko hľadať postupy a metódy, ale nájdete tu niečo tajomne nové a hlboké. Táto kniha je nekončiaca cesta za pokladmi každodenne žitej inkluzívnej pedagogiky.


Jazyk: slovenský Rok vydania: 2020 Rozmer: 165×235 mm ISBN: 9788081660191 Počet strán: 312 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách