Nový mesiac = nová 📚 akcia

Jan Amos Komenský

Našli sme 38 titulov

Labyrint světa a Ráj srdce v jazyce 21. století

Jan Amos Komenský, Poutníkova četba (2010)
Knihu, která vždy byla českému národu tak drahá, si konečně můžeme přečíst v současném jazyce, kterému každý rozumí. Jedná...

Knihu, která vždy byla českému národu tak drahá, si konečně můžeme přečíst v současném jazyce, kterému každý rozumí. Jedná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,50€
10,35€

Orbis sensualium pictus

Orbis sensualium pictus (e-kniha)

Po více než dvaceti letech opět vychází jedinečné dílo Jana Amose Komenského - ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech), které by nemělo chybět v žádné rodinné i školní knihovně. Jedná se o výbor z Komenského jazykové... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,95€

Spisy o první filosofii

Kniha přináší dvojjazyčnou edici metafyzických textů Komenského. Jde o vydání jeho šesti spisů, které představují... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
30,46€
27,41€

Zpráva a naučení o kazatelství v jazyce 21. století

Jan Amos Komenský, Poutníkova četba (2013)
Výborná pomoc pro každého, kdo je povolán ke službě slovem a chce se zdokonalovat ve svém mluveném projevu i v porozumění...

Jan Amos Komenský ve své praktické knize vysvětluje, jak připravovat biblická kázání. Na klíčových verších Písma (např. Jan 3:16) objasňuje základní biblické pravdy. Pečlivě je rozebírá, věrný vlastnímu učení o používání příkladů,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,54€
12,19€

Opera omnia 19/I

Jan Amos Komenský, Academia (2015)
Tento svazek zpřístupňuje první část Komenského zásadního a nejrozsáhlejšího díla, Obecné porady o nápravě věcí lidských....

Tento svazek zpřístupňuje první část Komenského zásadního a nejrozsáhlejšího díla, Obecné porady o nápravě věcí lidských. Jde o kritické vydání textu zachovaného v převážně rukopisné podobě a objeveného až ve 30. letech 20. století; součástí jsou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,27€
20,94€

ORBIS PICTUS Komenského svět v obrazech pro nejmenší

Jan Ámos Komenský, Machart (2019)
s obrázky Václava Sokola podle vydání z roku 1883

Aktuální výbor z unikátní obrazové učebnice Jana Amose Komenského doplněný novými ilustracemi Václava Sokola se snaží zprostředkovat "svět v obrazech" současnému dětskému čtenáři. Kniha navazuje na předchozí úspěšný první a druhý díl... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,11€
11,80€

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

Jan Amos Komenský, Didasko (2022)
V jazyce 21. století

Píše se rok 1622. V Evropě řádí nechvalně známá třicetiletá válka. V Čechách a na Moravě probíhá rekatolizace, a netoleruje se tedy žádné jiné náboženské vyznání než římskokatolické. A aby toho nebylo málo, české země sužuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,25€
7,43€

Informatorium školy mateřské

Informatorium školy mateřské (e-kniha)

Na počátku Komenského zájmu o otázky výchovy a vzdělání člověka stál záměr usnadnit školám, tj. žákům a učitelům v nich, cestu ke vzdělání a k duchovnímu rozvoji budoucích osobností, budoucích vzdělanců, tedy lidí... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,46€

Opera omnia 15/IV

Další svazek souborného kritického vydání spisů Jana Amose Komenského přináší dva soubory Komenského latinských učebnic -... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,67€
29,40€

Jedno nezbytné

Spisek Unum Necessarium (v tomto překladu Jedno nezbytné) napsal Komenský dva roky před svou smrtí a koncipoval jej jako svůj odkaz a závěť. Nové vydání překladu, který před dvaceti lety z latiny pořídil profesor Luděk Brož, vydáváme k letošnímu.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,53€

ORBIS PICTUS Další výbor z Komenského

Jan Ámos Komenský, Machart (2018)
s obrázky Václava Sokola podle vydání z roku 1883

Další aktuální výbor z unikátní obrazové učebnice Jana Amose Komenského doplněný novými ilustracemi Václava Sokola se snaží zprostředkovat „svět v obrazech“ současnému dětskému čtenáři. Kniha navazuje na předchozí úspěch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,76€
9,68€

Labyrint světa a ráj srdce

Nejvýznamnější filozofické dílo napsané v českém jazyce v exkluzivním vydání s jedinečnými kolážemi Miroslava Huptycha. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
173,90€
156,51€

Necessarium - Co má člověk skutečně vědět, aby dobře žil i umřel

Drzý pokus svévolně vytáhnout z Komenského spisku Unum necessarium — Jedno potřebné ty nejdůležitější či nejpodnětnější myšlenky a místy je navíc mírně jazykově upravit, aby byly pro dnešní čtenáře co... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,88€
7,99€

Labyrint světa a ráj srdce

Labyrint světa a ráj srdce (e-kniha)

Labyrint světa a ráj srdce – alegorický příběh. Vypravěč se ocitá v okrouhlém městě uprostřed nicoty, alegoricky představující svět. Jeho průvodci Všezvěd Všudybud a Mámení mu líčí krásy dobře jdoucího světa... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
2,00€

Opera omnia 19/II

Druhý svazek kritické edice Komenského zásadního díla De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských) obsahuje první polovinu ústřední a nejrozsáhlejší části Obecné porady nazvané... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
25,85€
23,27€

Orbis pictus

Jan Amos Komenský, Meander (2021)
Svět v obrazech

Omalovánky ke slavné obrazové učebnici Orbis pictus od Jana Amose Komenského vychází ve výběru a s ilustracemi Františka Petráka. Jedinečná hravá Komenského učebnice byla poprvé vydána dvojjazyčně v Norimberku v roce 1658 a ve variantě s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,79€
9,71€

Hlubina bezpečnosti

Jan Amos Komenský, Poutníkova četba (2017)
V jazyce 21. století

Dílo, které nás neomylně vede k jedinému zdroji života i povzbuzení - Ježíši Kristu. Komenský se znovu ukazuje jako dobrý znalec nejen Písma samotného, ale také lidské duše, lidského života i lidského soužení. Zná dobře... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,58€

Historie o těžkých protivenstvích církve české

Po dlouhé době se k českému národu znovu dostává kniha o českých mučednících sepsaná Janem Amosem Komenským, a nyní upravená do jazyka 21. století. Síla naděje evangelia byla vždy připomínkou, že Bůh je svrchovaným vládcem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,45€
14,81€

Orbis sensualium pictus

Orbis sensualium pictus

Jan Amos Komenský, Machart (2012)
Po více než dvaceti letech opět vychází jedinečné dílo Jana Amose Komenského - ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech),...

Po více než dvaceti letech opět vychází jedinečné dílo Jana Amose Komenského - ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech), které by nemělo chybět v žádné rodinné i školní knihovně... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,60€

Cesta Světla

Cesta Světla

Nejnovější kniha s Komenského texty zahrnuje v českém překladu čtveřici kratších, ale závažných a krásných děl "učitele... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,75€