🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Eman

Našli sme 64 titulov

Quo vadis, čce?

Elen Plzáková, Eman (2015)
Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2014.

Pokus obhlédnout teologickou cestu, současnost i budoucnost českobratrských evangelíků, potkat se s náboženským vlněním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,47€
4,16€

Aby se slovo dostalo ke slovu

Evert R. Jonker, Eman (2006)
podněty pro tvořivou katechezi

Trápí vás, jak svět biblických příběhů zprostředkovat mladé generaci? Stává se vám nabídka desítek pracovních metod spíš překážkou než pomocí? Nabízená kniha vám pomůže najít základní katechetické orientační body... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,46€
7,87€

Úděl a útěcha

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,20€
2,98€

Sloužit?

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2019. Texty, které téma služby přibližují z pohledu biblických postav a pojmů (P. Sláma, Mojžíš, služebník Boží a J. Mrázek, Služba v Novém zákoně), promýšlejí souvislost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,94€
4,59€

... nakonec bude spasen i ďábel

Soubor kázání, biblických úvah, modliteb a liturgických textů předčasně zesnulé evangelické kazatelky. Konfrontace syrových životních témat a nejhlubších východisek křesťanské zvěst... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,37€
7,78€

Bitky Jana Šimsy

Jan Šimsa, Eman (2000)

Kniha evangelického kazatele, odsouzeného v 1978 za údajné napadení veřejného činitele. S fejtonem Ludvíka Vaculíka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,55€
5,16€

Mistr ryzího snu

Příběh životních labyrintů básníka Jana Sochora na pozadí jeho konfliktního vztahu k otci, význačnému sochaři, s neustále se vynořující tajemnou postavou svážeče listí, Mistra Ryzího snu. Kniha lyrických próz i veršů o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,65€
4,32€

Navzdory

Navzdory

Básnický výbor z let 1981–1997. Neúprosné osobní konfese, kladení otázek po smyslu, ironický odstup i důvěřivé výpovědi víry básníka a faráře střední generace. S předmluvou Jana Balabána... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,30€

V Tvých rukou

Výběr z celoživotní poetické tvorby. Větší část veršů autorka, sama lékařka, věnovala lidem, na něž doléhá v různé podobě trápení nemoci, v zbylé vyjadřuje svou vděčnost za lásku, která ji životem provází. Víra, naděje a láska v konkrétních životních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,25€
5,81€

K svobodě je dlouhé putování

K svobodě je dlouhé putování

Eman (2010)
Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2009. Zásadní výklady i osobně pojaté texty o cestě českobratrské církve a...

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2009. Zásadní výklady i osobně pojaté texty o cestě českobratrské církve a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,23€

Pokojík

Marie Stryjová, Eman (2009)
Výpověď o tom, že touha po hlubině bezpečnosti v tomto světě znamenápředevším tento svět a jeho nepravdivost demaskovat....

Výpověď o tom, že touha po hlubině bezpečnosti v tomto světě znamenápředevším tento svět a jeho nepravdivost demaskovat.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,50€
4,19€

Čemu nás naučila válka

Profesorka Komárková byla pět let za války vězněná jako členka Obrany národa. Její vzpomínky na druhy ve vězení, na procesy a hlavně na to, jak se někteří z jejích přátel chovali v době, kdy fyzicky i psychicky strádali, v době, kdy šli na smrt, jsou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,53€
3,28€

Svoboda a odpovědnost

Eman (2017)

Naše svoboda tváří v tvář výzvám lidí na útěku, islámu a a krize přírodního prostředí. Obsahuje přednášky starozákonníka M. Prudkého: Příchozí a hosté mezi národy země, farářky Ch. Schultz: Církev s uprchlíky v Německu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,82€
6,34€

Zůstat plamenem neohnutým…

Karel Hiršl, Eman (2018)
Dopisy Karla Hiršla přátelům totálně nasazeným v říši 1942-1944

Karel Hiršl, popravený člen odbojové skupiny Předvoj, vedl za okupace korespondenci s přáteli totálně nasazenými v říši: Karlem Bertelmannem, Josefem Vyskočilem a Vladimírem Kirchnerem. Korespondence odráží každodenní problémy protektorátního života i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,55€
11,67€

Země pod duhou

Nico ter Linden, Eman (2015)
Vyprávění o stvoření, praotcích a vyvedení z Egypta

Biblické příběhy podle pěti knih Mojžíšových, neboli Tóry vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu příběhy o stvoření, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Josefovi a Mojžíšovi, o vyvedení z Egypta, Desateru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,40€
15,25€

a stalo se slovo...

a stalo se slovo...

Eman (2012)
Co se to děje, když čteme v bibli "stalo se slovo Hospodinovo"? Co znamená kázat - a poslouchat - slovo Boží v...

Co se to děje, když čteme v bibli "stalo se slovo Hospodinovo"? Co znamená kázat - a poslouchat - slovo Boží v pohledu evangelické teologie i každotýdenní praxe? A co se to vlastně děje, když je vyřčeno slovo? A má vůbec slovo nějakou hodnotu? Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,23€

Vyznání nejistého chodce

Skrze životní příběh Kamila Korejse bilancuje autor vlastní život, teologická studia, hledání víry i umělecké zápasy. Těžiště situuje do let šedesátých a na počátek sedmdesátých. Demaskuje klišé o době, církvi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
16,73€
15,56€

Josef, Kresby Ivana Urbánka / Jozef, Tekeningen van Ivan Urbánek

Soubor kreseb svébytného typografa a kreslíře Ivana Urbánka sleduje takřka verš po verši starozákonní příběh Josefa a jeho bratrů. Specifická Urbánkova kreslířská poetika dává vyniknout „lidským“ i „hebrejským“ rysům... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,65€
4,32€

Úzkost a naděje

Jaroslav Šimsa, Eman (2003)
Dopisy, sny, události, traktáty 1940-45

Výbor obsahuje dopisy a další texty Jaroslava Šimsy, které napsal v letech 1940-1945 z různých vězení a z koncentračního tábora Dachau. Jaroslav Šimsa se již jako student filosofie stal archivářem T. G. Masaryka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,07€
8,44€

Olinka

Peter de Knegt, Eman (2010)
Nizozemec totálně nasazený za války u Hamburku naváže přátelství s českou Židovkou z koncentračního tábora. Biograficky...

Nizozemec totálně nasazený za války u Hamburku naváže přátelství s českou Židovkou z koncentračního tábora. Biograficky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
4,19€