📚 Horúce knižné zľavy

Poutníkova četba

Našli sme 23 titulov

Labyrint světa a Ráj srdce v jazyce 21. století

Jan Amos Komenský, Poutníkova četba (2010)
Knihu, která vždy byla českému národu tak drahá, si konečně můžeme přečíst v současném jazyce, kterému každý rozumí. Jedná...

Knihu, která vždy byla českému národu tak drahá, si konečně můžeme přečíst v současném jazyce, kterému každý rozumí. Jedná... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,74€
11,85€

Slova povzbuzení

Spurgeonova slova povzbuzení je natolik užitečná a nadčasová kniha, že až na několik zastaralých odkazů byste si mohli myslet, že byla napsána teprve včera a ne na konci 19. století. Jestliže se potýkáte s různými každodenními... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,22€
10,39€

Můžeme důvěřovat Bibli?

Robert Sheehan, Poutníkova četba (2005)
Dostatečnost Bezchybnost Důvěryhodnost

Solidní učebníce na téma doktríny Písma Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,57€
7,04€

Co je evangelikální?

Co je víra? Kdo je křesťan? Juda říká, že není užitečné v klidu se zabývat jednotlivými aspekty pravdy nebo učení, když je celá víra atakována a podkopávána. Musíme se vrátit zpět k základům, k prvopočátku. A já věřím, že... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,64€
5,25€

Duchovní smýšlení

Duchovní smýšlení je zkrácená verze původního Owenova díla Milost a povinnost duchovního smýšlení. Ve světě kolem nás je mnoho věcí, které bojují o místo v naší mysli, avšak všechny tyto věci vedou pouze ke smrti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,47€
4,16€

Velká kniha o Bohu pro malé děti

Křesťanská klasika, překlad z již 20. anglického vydání. Kniha posloužila několika generacím dětí po celém světě poznávat velkého Boha Bible, Pána Ježíše i Ducha svatého. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,75€
10,93€

Jak přemáhat zlo

Sobectví, zloba, rozhořčení, odplata… Příliš často podléháme těmto reakcím, bez přemýšlení, když proti nám lidé hřeší. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,00€
6,51€

Zpráva a naučení o kazatelství v jazyce 21. století

Jan Amos Komenský, Poutníkova četba (2013)
Výborná pomoc pro každého, kdo je povolán ke službě slovem a chce se zdokonalovat ve svém mluveném projevu i v porozumění...

Jan Amos Komenský ve své praktické knize vysvětluje, jak připravovat biblická kázání. Na klíčových verších Písma (např. Jan 3:16) objasňuje základní biblické pravdy. Pečlivě je rozebírá, věrný vlastnímu učení o používání příkladů,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,54€
12,59€

Znamenitá žena

Martha Peace, Poutníkova četba (2009)
Chcete v souladu s Biblí zvládat obtížné životní situace jako jsou konflikty, hněv, osamělost, zármutek, strach.

Chcete v souladu s Biblí zvládat obtížné životní situace jako jsou konflikty, hněv, osamělost, zármutek, strach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,93€
12,02€

Kdo jsou puritáni a co učí?

Touhou autora je vzbudit nadšený obdiv k puritánům, abyste mohli přijmout užitek z jejich praktického příkladu a těžit z jedinečné vyváženosti jejich učení, zkušeností a praxe. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,81€
10,05€

Svou slávu nikomu nedám

Pavel Steiger, Poutníkova četba (2017)
Kniha podrobně vysvětluje učení o Boží milosti s důrazem na Boží svrchovanost a neschopnost člověka cokoli učinit pro...

Kniha podrobně vysvětluje učení o Boží milosti s důrazem na Boží svrchovanost a neschopnost člověka cokoli učinit pro vlastní spasení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,33€
17,05€

Zármutek

James R. White, Poutníkova četba (2016)
Návratk k pokoji

Uprostřed zármutku nad ztrátou milované osoby je možné nalézt útěchu v bolesti a cestu zpět k pokoji. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,06€
5,64€

Užitek z Božího slova

Arthur W. Pink, Poutníkova četba (2015)
Praktické dopady Písma do života křesťana

Jaký užitek může mít člověk ze čtení Božího slova, a pokud jej nenalézá, co je třeba udělat, aby takový užitek ze slova Božího měl. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,82€
6,34€

Povinnosti rodičů

Kniha známého britského křesťanského autora přinese mnohý užitek nejen rodičům, jimž dává cenné rady, ale především dětem, které jistě budou mít pokojnější dětství, budeme-li se my - jejich rodiče - těmito radami řídit. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,76€
7,22€

Historický komiks Jan Amos

Kdyby žil ,,učitel národů" Jan Amos Komenský v dnešní době, asi by nevznikl tento komiks. Ale jeho doba poznamenaná válkou, morovými ranami a pronásledováním se spolu s Komenského nezlomným duchem postarala o to, že Komenského život Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,33€
17,05€

Co se děje, když se modlím?

Poutníkova četba
Návratk k pokoji

Kniha Co se děje když se modlím od Thomas Goodwin, Benjamin Palmer Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,64€
5,25€

Deník Davida Brainerda

Jonathan Edwards, Poutníkova četba (2014)
O působení Boží milosti mezi severoamerickými indiány.

Brainerdovy zápisky nám odhalují příběh o působení Boží moci a milosti skrze mladého kazatele Davida Brainerda, který navzdory tělesné slabosti, stále se zhoršující smrtelné nemoci i téměř neúnosným životním podmínkám přinesl... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,75€
10,93€

Lady Jana Greyová - Devítidenní anglická královna

Faith Cooková, Poutníkova četba (2015)
Životní příběh dívky, která se na devět dní stala anglickou královnou. Svou věrností Kristu vydala svědectví Pravdě a ve...

Životní příběh dívky, která se na devět dní stala anglickou královnou. Svou věrností Kristu vydala svědectví Pravdě a ve svých 16 letech byla navzdory rozsudku smrti světlem anglickému národu, protože Krista si cenila více, než vlastního života... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,74€
11,85€

Historie o těžkých protivenstvích církve české

Po dlouhé době se k českému národu znovu dostává kniha o českých mučednících sepsaná Janem Amosem Komenským, a nyní upravená do jazyka 21. století. Síla naděje evangelia byla vždy připomínkou, že Bůh je svrchovaným vládcem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,45€
15,30€

Proměňující milost

Boží milost na každý den. Jen ji objevit! Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
11,70€
10,88€