Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Peter Ondrejkovič

Našli sme 7 titulov

Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume

Peter Ondrejkovič, Jana Majerčíková, VEDA (2012)
Predložená publikácia predpokladá istý stupeň orientácie čitateľa v teórii vedy i v otázkach metodológie výskumu. Určená je...

Predložená publikácia predpokladá istý stupeň orientácie čitateľa v teórii vedy i v otázkach metodológie výskumu. Určená je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,30€
3,07€

Kapitoly z metodológie výskumu v sociálnych vedách (Peter Ondrejkovič)

Publikácia charakteru monografie zdôrazňuje, že mnohé kľúčové otázky zostávajú v podobných publikáciách nedoriešené, alebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
24,00€
22,32€

Sociálna patológia (P. Ondrejkovič)

Peter Ondrejkovič, , VEDA (2009)
Tretie, prepracované a aktualizované vydanie prináša nové vedecké pohľady na problematiku patologických javov v živote...

Tretie, prepracované a aktualizované vydanie prináša nové vedecké pohľady na problematiku patologických javov v živote... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,00€
18,60€

Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti (Peter Ondrejkovi

Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,70€
8,09€

Socializácia v sociológii výchovy

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,15€
5,72€

Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu

Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu

Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu si nekladie za cieľ podať ucelený výklad problémov vedy ani metód. Na to by nestačila ani svojím rozsahom, ale najmä ani erudíciou autora, ktorý si uvedomuje fragmentárnosť svojho poznania... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€

Úvod do metodológie sociálnych vied

Úvod do metodológie sociálnych vied

Peter Ondrejkovič, Regent (2005)
Základy metodológie kvantitatívneho výskumu

Peter Ondrejkovič pracuje v oblasti sociológie výchovy, sociológie mládeže a sociálnej patológie. Venuje sa i metodologickým otázkam kvantitatívnemu výskumu. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,62€