🎉 E-knižný majáles: 20 000 e-kníh so zľavou 10%

Jana Majerčíková

Našli sme 5 titulov

Prvouka pre 1. ročník základnej školy (Adriana Wiegerová, Gabriela Česlová, Jana

Pracovná učebnica prešla schvaľovacím konaním a má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Pripravovaná učebnica prvouky pre prvý... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,75€
4,42€

Prvouka pre 2. ročník základnej školy

Pracovná učebnica prvouky pre druhý ročník základnej školy je spracovaná podľa inovovaného ŠVP. Učivo je zaradené do dvoch hlavných vzdelávacích oblastí: Človek a príroda a Človek a spoločnosť. Je to pracovná učebnica – žiaci do nej píšu a kreslia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,30€
3,07€

Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume

Peter Ondrejkovič, Jana Majerčíková, VEDA (2012)
Predložená publikácia predpokladá istý stupeň orientácie čitateľa v teórii vedy i v otázkach metodológie výskumu. Určená je...

Predložená publikácia predpokladá istý stupeň orientácie čitateľa v teórii vedy i v otázkach metodológie výskumu. Určená je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,30€
3,07€

Prvouka pre 2. ročník základnej školy

Pracovná učebnica prešla schvaľovacím konaním a má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Pracovná učebnica prvouky pre druhý... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€
4,42€

Prvouka pre 2. ročník základnej školy

Prvouka pre 2. ročník základnej školy

Pracovná učebnica prvouky pre druhý ročník základnej školy je spracovaná podľa inovovaného ŠVP. Učivo je zaradené do dvoch hlavných vzdelávacích oblastí: Človek a príroda a Človek a spoločnosť. Je to pracovná učebnica – žiaci do nej píšu a kreslia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€