Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Paido

Našli sme 66 titulov

Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností

Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností

Radim Šíp, Paido (2008)

Práce předkládá podrobný přehled, popis a kritickou analýzu filozofie Richarda Rortyho. Autor zde ukazuje, jak je Rortyho myšlení aktuální a inspirující, ale zároveň dokládá, že přes veškerou jemu přisuzovanou heretičnost ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,03€

Kurikulum v současné škole

Kurikulum v současné škole

Monografie shrnuje výsledky několikaletého zkoumání kurikulární problematiky, na němž se podílel značný počet odborníků z České republiky i ze zahraničí. V první části monografie se věnuje pozornost pojetí kurikula a jeho obsahové stránce, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,31€

Úloha školy v rozvoji vzdělanosti 1, 2 (Eliška Walterová a kol.)

Úloha školy v rozvoji vzdělanosti 1, 2 (Eliška Walterová a kol.)

Eliška Walerová nabízí čtenáři v této publikaci zpracovanou problematiku diskutovaného tématu úlohy školy v rozvoji... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
23,94€

(Po)zapomenutí nositelé paměti

(Po)zapomenutí nositelé paměti

Otakar Kirsch, Paido (2014)
Německé muzejnictví na Moravě

Monografie souhrnně analyzuje dnes již neexistující, přesto však v mnoha ohledech stále aktuální jev - německé muzejnictví na Moravě. Kromě celkové charakteristiky autor... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,87€

Nadaný žák

Nadaný žák

Eva Machů, Paido (2010)
Sekta jež se zmocnila světa

Vydavatel odmítá jekékoliv formy rasismu, antisemtismu a xenofobie a jako takové je odmítá a odsuzuje. Podle Makowa je cílem Iluminátů je degradovat a zotročit lidstvo, alespoň psychicky a duchovně pokud ne fyzicky. Vliv této skupiny je dle... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,12€

Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy

Petr Vlček, Tomáš Janík, Paido (2011)
V České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických

V monografii se autoři zaměřují na porovnání reformovaného projektovaného kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Jejich cílem je přispět k rozvoji teoretické základny vědeckých oborů pedagogi Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,24€
11,38€

Přechod žáků ze základní na střední školu

Přechod žáků ze základní na střední školu

Eliška Walterová, David Greger, Paido (2010)
Pohledy z výzkumů

Publikace poskytuje průřez problematikou přechodu žáků ze základní na střední školu a v širších souvislostech i problematikou volby profesní orientace u dospívajících. Studie v ní obsažené jsou založeny na aktuálních kvantitativních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,94€

Společenskovědní poznání v sítích inženýrského vzdělávání

Společenskovědní poznání v sítích inženýrského vzdělávání

Cílem sborníku je přispět k rozšíření a prohloubení znalostní vybavenosti techniků vhledem do oblasti společenských věd, a to prostřednictvím pedagogiky. Autorka při koncipování tohoto textu jako určité příručky ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,01€

Muzejní pedagogika

Muzejní pedagogika

Lucie Jagošová, , Paido (2010)
Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace

Publikace mapuje základní pojmy a témata spojená s vývojem, teorií a praxí muzejní pedagogiky. Její snahou je koncepčně uchopit problematiku, která zejména v českém prostředí zůstávala zatím poněkud roztříštěna. Práce ve svém rozsahu přirozeně... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,85€

Speciální andragogika

Speciální andragogika

Lucie Procházková, Kateřina Sayoud Solárová, Paido (2014)
Texty k distančnímu vzdělávání

Publikace přehledně přibližuje edukační, intervenční a terapeutické přístupy a systém sociálních služeb pro dospělé osoby se zdravotním postižením. Tuto problematiku řeší ve vztahu k... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,40€

Učitelé a technologie (Jiří Zounek, Klára Šeďová)

Učitelé a technologie (Jiří Zounek, Klára Šeďová)

Jiří Zounek, Klára Šeďová, Paido (2010)
Mezi tradičním a moderním pojetím

Autoři zde vymezují problematiku technologií ve vzdělávání, představují základní koncepty spojené s tímto tématem, nastiňují... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,32€

Od prožívání k požitkářství

Od prožívání k požitkářství

Jiří Němec, Paido (2002)
Výchovné funkce hry a její proměny v historických koncepcích pedagogiky

Fenomén hry doprovází každého z nás celý život. Nejdříve si hrajeme jako děti, později s dětmi a ještě později s vnoučaty. Pedagog má to štěstí, že si může hrát celý život... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,96€

Cesty dalšího vzdělávání učitelů

Cesty dalšího vzdělávání učitelů

Publikace pojednává o dalším vzdělávání učitelů na úrovni vzdělávací politiky i praxe a dává prostor k vyjádření hlavním aktérům dalšího vzdělávání učitelů... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,68€

Enviromentální výchova: od cílů k prostředkům

Enviromentální výchova: od cílů k prostředkům

Díky úsilí mnohých učitelů i pracovníků středisek ekologické výchovy se environmentální výchova v České republice dostala do pozice svébytné školy. Tyto úspěchy by neměly být důvodem pro stagnaci a usnutí na vavřínech... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,32€

Aqua aerobik

Aqua aerobik

Jednou z nových forem pohybových aktivit je cvičení ve vodě – aqua aerobik. Jde o typické aerobní cvičení prováděné optimální intenzitou po dostatečně dlouhou dobu. Záměrem autorek je seznámit čtenáře se cvičením, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,96€

Vysokoškolské studium se zajištěním speciálněpedagogických potřeb (Lea Květoňová

Vysokoškolské studium se zajištěním speciálněpedagogických potřeb (Lea Květoňová

Publikace vznikla na základě zkušeností vyučujících Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze, kteří... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,32€

Děti a rodiče před televizí

Děti a rodiče před televizí

Klára Šeďová, Paido (2007)
Rodinná socializace dětského televizního diváctví

Kniha představuje empirickou studii věnovanou fenoménu socializace dětského televizního diváctví. Na základě výsledků kvalitativního výzkumného šetření podává obraz toho, co se v rodinách s předškolními dětmi odehrává ve chvílích, kdy usedají před TV... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,53€

Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média

Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média

Jan Průcha, Paido (1998)
Příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky

Publikace má charakter příručky určené studentům, učitelům, výzkumným pracovníkům a také autorům a posuzovatelům učebnic. Je rozdělena do dvou částí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,69€

Daltonské vyučování

Daltonské vyučování

Roel Röhner, Hans Wenke, Paido (2003)
Stále živá inspirace

Čtenář zde, kromě teoretických úvah o vztahu učitele a žáka, podstatě týmové práce a managementu školy, najde praktické postupy zpracované na základě moderních principů daltonského vyučování... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,19€

Učitel a žáci v komunikaci (Peter Gavora) [CZ]

Učitel a žáci v komunikaci (Peter Gavora) [CZ]

Peter Gavora, Paido (2005)
Práce Petera Gavory je určená studentům pedagogických fakult. Přináší základní teorii o komunikaci ve škole a tím otevírá...

Práce Petera Gavory je určená studentům pedagogických fakult. Přináší základní teorii o komunikaci ve škole a tím otevírá... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,43€