🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Paido

Našli sme 76 titulov

Poetika dramat a básní Josefa Topola

Kniha je určena zejména studentům bohemistiky a učitelům češtiny, ale i ostatním zájemcům o interpretaci literárních textů. Autor se nejprve zabývá interpretací obecně, poté analyzuje původní tvorbu básníka a dramatika Josefa Topola... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,80€
10,04€

Úloha školy v rozvoji vzdělanosti 2. diel

Úloha školy v rozvoji vzdělanosti 2. diel

Eliška Walerová nabízí čtenáři v této publikaci zpracovanou problematiku diskutovaného tématu úlohy školy v rozvoji vzdělanosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,46€

Pozdní sběr

Pozdní sběr

Bohumíra Lazarová, Paido (2011)
O PRÁCI ZKUŠENÝCH UČITELŮ

Publikace věnuje pozornost především učitelům ve věku nad 50 let a jejich pracovnímu životu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,35€

Školní úspěšnost dětí se zrakovým handicapem

Jedním z cílů této práce bylo poukázat na současný výskyt vícečetného postižení u zrakově handicapovaných dětí a poukázat na jejich vzájemnou kumulaci. Specifika edukace dítěte s více vadami by měla vycházet... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,84€
6,36€

Nadaný žák

Nadaný žák

Eva Machů, Paido (2010)
Sekta jež se zmocnila světa

Vydavatel odmítá jekékoliv formy rasismu, antisemtismu a xenofobie a jako takové je odmítá a odsuzuje. Podle Makowa je cílem Iluminátů je degradovat a zotročit lidstvo, alespoň psychicky a duchovně pokud ne fyzicky. Vliv této skupiny je dle... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,12€

Porozumenie a vysvetlenie v spoločenskovednom výskume

Publikácia je príspevkom k systematizácii činností, spojených s interpretáciou výsledkov výskumov vedeckým vysvetľovaním a porozumením v spoločenských vedách. Zmieňuje sa o zložitosti otázok pravdy, ktorá je okrem iného aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,52€
6,99€

Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem

Předkládaný sborník prináší výsledky, rešení projektu Implicitní pedagogické znalosti a možnosti autoregulace procesu jejich rozvíjení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,69€
3,43€

Společenskovědní poznání v sítích inženýrského vzdělávání

Společenskovědní poznání v sítích inženýrského vzdělávání

Cílem sborníku je přispět k rozšíření a prohloubení znalostní vybavenosti techniků vhledem do oblasti společenských věd, a to prostřednictvím pedagogiky. Autorka při koncipování tohoto textu jako určité příručky ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,01€

Aplikované sociální vědy v přípravě učitelů

Vladimír Jůva, Josef Maňák, Paido (2004)
Cesta k sociální a ekonomické restrukturaci

Cesta k sociální a ekonomické restrukturaci... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,40€
5,02€

Kapitoly z technické zájmové činnosti  

Učební text je určen posluchačům pedagogických fakult se zaměřením na obor vychovatelství, učitelství 1. stupně a speciální pedagogiku. Svým obsahem pomáhá vyplnit mezeru v literatuře pro učitele pracovních činností ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,39€
5,94€

Úvod do pedagogického výzkumu

Úvod do pedagogického výzkumu

Práce navazuje na již dříve vydanou příručku Výzkumné metody v pedagogice. Má sloužit studentům pedagogiky a pedagogům k orientaci v základní problematice empirického pedagogického výzkumu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,55€

Děti a rodiče před televizí

Děti a rodiče před televizí

Klára Šeďová, Paido (2007)
Rodinná socializace dětského televizního diváctví

Kniha představuje empirickou studii věnovanou fenoménu socializace dětského televizního diváctví. Na základě výsledků kvalitativního výzkumného šetření podává obraz toho, co se v rodinách s předškolními dětmi odehrává ve chvílích, kdy usedají před TV... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,53€

Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula

Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula

, Paido (2011)

V kontextu proměn současné české školy a jejího kurikula se sice pozvolna, avšak přece jen začíná věnovat pozornost otázkám kvality vzdělávání. Autoři monografie rozpracovali teoreticko-metodologická východiska pro monitoring a evaluaci kvality kurikula.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,01€

Učitelé a technologie

Učitelé a technologie

Jiří Zounek, Klára Šeďová, Paido (2010)
Mezi tradičním a moderním pojetím

Autoři zde vymezují problematiku technologií ve vzdělávání, představují základní koncepty spojené s tímto tématem, nastiňují... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,32€

Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku

Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku

Publikace se věnuje rané edukaci dítěte s postižením a to jak smyslovým, tělesným tak i mentálním. Kniha řeší problematiku dětí s postižením z pohledu pediatra, dále výchovu dětí s tělesným postižením v raném věku, výchovu dětí se sluchovým postižením.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,37€

Sociologie v kostce

Sociologie v kostce

Aleš Sekot, Paido (2004)

Publikace si klade za cíl zmapovat důležité problémové okruhy obecné sociologie v kontextu základních pojmů a kategorií.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,17€

Koktavost u dětí školního věku

Koktavost u dětí školního věku

Carl W. Dell, Paido (2004)
Manuál pro logopedickou intervenci

Tato kniha popisuje, jak efektivně pracovat s dětmi školního věku, které koktají... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,10€

Současné proměny vzdělávání učitelů

Současné proměny vzdělávání učitelů

Ucelená studie analyzuje důsledky změn v oblasti předškolního a základního vzdělávání v posledním desetiletí pro pojetí... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,75€

Netradiční role učitele

Netradiční role učitele

Bohumíra Lazarová, Paido (2005)
O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi

Publikace je zaměřena na školní situace, které staví učitele do netradičních rolí. Autorka reaguje na současnou situaci, kdy je na učitele vyvíjen tlak, aby zvládali situace související s násilím a agresivitou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,11€

Možnosti 3D ultrazvukového vyšetřování a prostorových rekonstrukcí pohybového aparátu

Možnosti 3D ultrazvukového vyšetřování a prostorových rekonstrukcí pohybového aparátu

Publikace předkládá zcela novou metodu prostorového modelování jednotlivých struktur pohybového aparátu. Cílem práce je... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,14€