🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kniha Práva detí (tabuľka) -

Práva detí (tabuľka)

Publicom (2011)

🍎 Vypredané
0,70€

Tabuľka oboznamuje žiakov s detskými právami. Tieto sú spracované ako zhrnutia z dvoch najdôležitejších dokumentov týkajúcich sa detských práv – z Deklarácie práv dieťaťa (prijatá OSN v roku 1959) a z Dohovoru o právach dieťaťa (prijatá OSN v roku 1989). S týmito dokumentmi a ich obsahom sa žiaci stretávajú najmä na hodinách občianskej výchovy. Tabuľka je spracovaná graficky pútavo – v kombinácii fotografie a kresby odráža detské vnímanie sveta. V obrázkovej časti bolo zámerom zvýrazniť právo na rovnosť šancí pre všetky deti (pre deti rôznej rasy, pre postihnuté deti a pod.). Takto žiaci lepšie pochopia pojmy empatia a prosociálnosť.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 2119 Počet strán: 2

Zaradené v kategóriách