💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Publicom

Našli sme 55 titulov

Náučné puzzle - Angličtina

Publicom
Weekend in the Valley

Náučné puzzle Weekend in the Valley je manipulačná pomôcka určená na výučbu anglického jazyka. Svojou grafikou a spracovaním poskytuje hravý spôsob výučby najmä pre žiakov I. stupňa a mladších žiakov II. stupňa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,58€

Dejepis - 1. diel

Dejepis - 1. diel

1. diel stručného prehľadu z dejepisu: od praveku, staroveku, stredoveku až po skončenie 30-ročnej vojny. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,29€

Slovenčina - stručný prehľad slovenskej gramatiky 1. časť (II. stupeň ZŠ)

Slovenčina - stručný prehľad slovenskej gramatiky 1. časť (II. stupeň ZŠ)

Publicom (2006)

Stručný prehľad zahŕňa hláskoslovie, rytmický zákon, vybrané slová, tvaroslovie, slovnú zásobu, spôsoby tvorenia slov, znamienka, slovné druhy ohybné a neohybné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,84€

Európska únia / Euromena (karta)

Európska únia / Euromena (karta)

, Publicom (2008)

Tabuľka „Európska únia“ je vytvorená pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Poskytuje najzákladnejšie údaje týkajúce sa Európskej únie – dôvody vzniku, organizácie, ktoré predchádzali jej vzniku, symboly EU... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,70€

Anglické opozitá a ich synonymá

Anglické opozitá a ich synonymá

Marcel Oswald, Publicom
Posuvné pravítko

Usiluješ sa pri vyjadrovaní svojich myšlienok o čo najväčšiu presnosť a výstižnosť? Nechceš v reči opakovať viac ráz ten istý výraz? Pravítko synonymá a opozitá Ti bude pomocníkom pre splnenie tohto cieľa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,90€

Periodická sústava chemických prvkov

Periodická sústava chemických prvkov

Publicom
Závesná PVC tabuľa

Závesná tabuľa Periodická sústava chemických prvkov je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií ako učebná pomôcka pri výučbe na hodinách chémie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
114,14€

Podmet (závesná papierová tabuľa 100 x 70 cm)

Podmet (závesná papierová tabuľa 100 x 70 cm)

Závesná tabuľa „Podmet“ patrí k sérii Skladba jednoduchej vety. Obsahuje súhrn učiva o základnom vetnom člene - podmete, preberanom na základných školách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,47€

Slovenská republika

Slovenská republika

Jednostranná učebná pomôcka pre školákov - mapka Slovenskej republikyv mierke 1 : 1 410 000 vo formáte A3. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,85€

Slovenčina - prehľad gramatiky, sloh, slohový postup

Slovenčina - prehľad gramatiky, sloh, slohový postup

Stručný prehľad slovenskej gramatiky, slohu a základy slovenskej literatúry. Vhodná učebná pomôcka pre žiakov základných a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,29€

Práva detí (tabuľka)

Práva detí (tabuľka)

Publicom (2011)

Tabuľka oboznamuje žiakov s detskými právami. Tieto sú spracované ako zhrnutia z dvoch najdôležitejších dokumentov týkajúcich sa detských práv – z Deklarácie práv dieťaťa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,70€

Periodická sústava chemických prvkov

Periodická sústava chemických prvkov

Prehľadná tabuľka periodickej sústavy chemických prvkov na dvoch stranách. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,50€

Spodobovanie (závesná PVC tabuľa 110 x 140 cm)

Spodobovanie (závesná PVC tabuľa 110 x 140 cm)

Publicom (2013)

Závesná tabuľa Spodobovanie je určená žiakom 3. – 5. ročníka ZŠ na vyučovanie slovenského jazyka. Vysvetľuje, ako sa hlásky prispôsobujú vo výslovnosti, rozdeľuje hlásky podľa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
99,75€

Abeceda (sada kariet)

Abeceda (sada kariet)

, Publicom (2009)
Manipulačná pomôcka

Sada kariet pre 1. stupeň ZŠ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
60,00€

Angličtina 3 - zvieratá (pexeso)

Angličtina 3 - zvieratá (pexeso)

Jazykové pexeso so zvieratkami s ich slovenským aj anglickým pomenovaním... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Závesná mapa Slovenská republika

Závesná mapa Slovenská republika

Publicom
závesná PVC tabuľa 140 x 110 cm

Závesná tabuľa Slovenská republika patrí do série geografických máp z vydavateľstva Publicom, ktoré sú spracované na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
99,86€

Názvoslovie halogenidov

Názvoslovie halogenidov

Publicom
Závesná PVC tabuľa

Závesná PVC tabuľa Názvoslovie halogenidov pomáha učiteľovi pri vysvetľovaní a žiakom pri osvojovaní sa učiva názvoslovie halogenidov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
114,14€

Názvoslovie oxidov (závesná PVC tabuľa 1600 x 1250)

Názvoslovie oxidov (závesná PVC tabuľa 1600 x 1250)

Závesná PVC tabuľa Názvoslovie oxidov pomáha učiteľovi pri vysvetľovaní a žiakom pri osvojovaní si učiva názvoslovie oxidov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
114,14€

Závesná mapa Slovenská republika

Závesná mapa Slovenská republika

Publicom
závesná PVC tabuľa 160 x 125 cm

Závesná tabuľa znázorňuje všeobecnozemepisnú mapu Slovenskej republiky a patrí do série geografických máp, ktoré vám... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
107,00€

Prístavok (závesná papierová tabuľa 100 x 70 cm)

Prístavok (závesná papierová tabuľa 100 x 70 cm)

Závesná tabuľa „Prívlastok“ patrí k sérii Skladba jednoduchej vety. Obsahuje súhrn učiva o rozvíjajúcom vetnom člene – prívlastku, preberanom na základných školách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,47€

Plody a listy (pexeso)

Plody a listy (pexeso)

Zahrajte si pexeso a spoznávajte pritom najznámejšie plody a listy stromov!... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€