❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Komentovaný Zákonník práce s príkladmi - Mária Rybárová, Anna Vojnárová, Miroslav Mačuha

Komentovaný Zákonník práce s príkladmi

Nové mzdové zvýhodnenia


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,70€
Zľava 7%
24,83€

Komplexný komentár Zákonníka práce s dôrazom na správnu aplikáciu v praxi

Vydavateľstvo EPOS operatívne zareagovalo na prijatie veľkej novely Zákonníka práce (vykonanej zákonom č. 63/2018 Z.z.), ktorou sa s účinnosťou od 1. 5. 2018 zavádzajú nové mzdové zvýhodnenia a upravujú viaceré príplatky, a vydalo publikáciu Komentovaný Zákonník práce s príkladmi s podnadpisom Nové mzdové zvýhodnenia. Konkrétne príklady a komentár k ustanoveniam novelizovaným zákonom č. 63/2018 Z.z. spracoval špecialista Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Miroslav Mačuha, ktorý sa aktívne zúčastnil na príprave predmetnej novely. Nový komentár k úplnému zneniu Zákonníka práce nadväzuje na komentované verzie základného pracovného kódexu vydané v uplynulom dvadsaťročí, ktoré mali vzhľadom na pracovné zaradenie autorov na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR charakter polooficiálneho výkladu základného pracovnoprávneho predpisu, ktorý obstojí aj v prípadnom pracovnoprávnom spore.

Veríme, že nová príručka pomôže nielen zamestnávateľom, odborovým organizáciám a zástupcom zamestnancov, ale aj podnikovým právnikom a advokátom, personalistom a mzdovým účtovníkom, zamestnancom úradov práce a inšpektorátov práce, ale najmä každému zamestnancovi, ktorý cíti, že sú porušované jeho práva.


Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Odporúčaný vek: 16+ Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788056202135 Počet strán: 648 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách