🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Zákonník práce po novele -

Zákonník práce po novele

Aktuálne informácie k novele od 1.7.2018


🍌 Odosielame o 6 dní.
6,20€
Zľava 7%
5,77€

Zmeny po poslednej novele Zákonníka práce a aktuálne informácie, ako sú: 
  • zmeny životného minima od 1. 7. 2018,
  • cestovné náhrady od 1. 6. 2018,
  • 13. a 14. plat a zmeny v ZDP,
  • odvodová úľava pracujúcich dôchodcov,
  • daňový bonus u študentov,
  • sankcie súvisiace s prácou personalistov,
  • prehľad odvodov pre základné kategórie poistencov,
  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od 1. 6. 2018.


Od 1. mája 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení Zákonník práce. Súčasťou novely sú okrem iných zmien aj novo zavedené peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov, a to so špecifickým zvýhodnením vo vzťahu k plateniu poistného a s daňovým zvýhodnením.
Po novele Zákonníka práce sa bude vystavovať tlačivo „potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“ až po skončení zdaňovacieho obdobia, t.j. po uplynutí príslušného kalendárneho roka, a nie po skončení pracovného pomeru. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo nový vzor potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré je platné od 1. 6. 2018.
Od 1. 7. 2018 dôchodca, ktorý pracuje na základe dohody má právo  určiť (zvýhodniť) dohodu, t.j. uplatniť si odvodovú úľavu, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia.
Od 1. júla sa tiež zvýšila suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu zo sumy 199,48 eur na sumu 205,07 eur, t.j. o 2,803 %. Životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu je pomerne dôležitou referenčnou hodnotou z pohľadu zmeny iných veličín, nakoľko výška životného minima ovplyvňuje viaceré dávky a príspevky, ako napr. rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, tzv. minimálne výživné na dieťa, daňový bonus, ale aj nezdaniteľné časti základu dane a podobne.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: 104×148 mm ISBN: 9788081620430 Počet strán: 240 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách