🎵 Nové CD Sima Martausová: Oslobodená

Kniha Aktualizácia III/2 2018 -

Aktualizácia III/2 2018


🍌 Odosielame o 6 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
1,92€

Novela zákona o službách zamestnanosti, náhradnom výživnom, minimálnej mzde
Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.
Úrad poskytuje príspevok na presťahovanie za prácou na úhradu výdavkov súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania najmenej na šesť mesiacov zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak o príspevok písomne požiada najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnania.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2018 Rozmer: neuvedený Počet strán: 96 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách