📚 Horúce knižné zľavy

Zákonník práce

Rozsiahla novela Zákonníka práce priniesla početné legislatívne zmeny doterajšej právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov....


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
79,00€

Rozsiahla novela Zákonníka práce priniesla početné legislatívne zmeny doterajšej právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov. Podstatnou črtou uskutočnených legislatívnych zmien Zákonníka práce je vyššia flexibilita pracovnoprávnych vzťahov, rozšírenie zmluvnej voľnosti účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, spojenie pracovného a rodinného života a zásadné zmeny v oblasti kolektívneho pracovného práva.

Predkladané druhé vydanie komentára k Zákonníku práce predstavuje komplexný právny základ pre všetky relevantné otázky pracovného práva Slovenskej republiky. Dielo poskytuje ctenej právnickej obci komplexnú, pre pracovné právo relevantnú súdnu judikatúru súdov Slovenskej a Českej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj judikatúru európskych súdov, osobitne judikatúru Súdneho dvora EÚ, vrátane jeho najnovších rozhodnutí. Predkladané dielo je určené širokej odbornej obci, sudcom, advokátom a iným právnickým profesiám, manažérom
v oblasti ľudských zdrojov, odborovým funkcionárom, členom zamestnaneckých rád v podnikoch, študentom právnických fakúlt ako aj študent

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 145×230 mm ISBN: 9788074004162 Počet strán: 1088 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách