Bazár kníh za super ceny!

Knihy autora Svetlana Ficová

Našli sme 10 titulov

Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok

Druhé vydanie veľkého komentára C. H. Beck k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizovaný a rozšírený výklad ustanovení tohto základného procesného kódexu. Komentár obsahuje prehľadne a podrobne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
149,00€
121,60€

Občianske súdne konanie

Občianske súdne konanie

Svetlana Ficová, , C. H. Beck (2010)
Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné...

Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
45,00€
37,80€

Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok

, Nová Práca (2015)
Základným prameňom civilného procesného práva ako relatívne samostatného právneho odvetvia slovenského právneho poriadku je...

Základným prameňom civilného procesného práva ako relatívne samostatného právneho odvetvia slovenského právneho poriadku je Občiansky súdny poriadok (OSP), ktorý bol už veľakrát novelizovaný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
29,50€
21,40€

Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok

Marek Števček, Svetlana Ficová, , C. H. Beck (2012)
Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad...

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
129,00€
109,10€

Občianske súdne konanie

Občianske súdne konanie - prečítaná (bazár kníh)

Svetlana Ficová, , C. H. Beck (2010)
Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné...

Učebnica pre absolventov právnických škôl... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
45,00€
24,75€

Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok - prečítaná (bazár kníh)

Marek Števček, Svetlana Ficová, , C. H. Beck (2012)
Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad...

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
129,00€
83,85€

Občianske súdne konanie

Občianske súdne konanie

Marek Števček, Svetlana Ficová, , C. H. Beck (2013)
Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné...

Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné ustanovenia, inštitúty súvisiace s činnosťou súdu pred začatím konania, s konaním na súde prvého stupňa, s opravným konaním a so... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
45,00€

Exekučný poriadok

Exekučný poriadok

Marek Števček, Svetlana Ficová, C. H. Beck (2011)
Komentár je prvým "sivým" komentárom Nakladatelstva C. H. Beck k slovenskému Exekučnému poriadku, ponúkajúci komplexný a...

Komentár je prvým "sivým" komentárom Nakladatelstva C. H. Beck k slovenskému Exekučnému poriadku, ponúkajúci komplexný a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
69,00€

Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok

Jana Bajánková, Jana Baricová, Marek Števček, Marek Tomašovič, Soňa Mesiarkinová, Svetlana Ficová, , C. H. Beck SK (2016)
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný...

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
139,00€

Exekučné konanie

Exekučné konanie

Svetlana Ficová, , C. H. Beck (2014)
V skriptách, ktoré práve držíte v ruke, je podaný výklad podstatnej časti ustanovení Exekučného poriadku (zákona č. 233/1995...

V skriptách, ktoré práve držíte v ruke, je podaný výklad podstatnej časti ustanovení Exekučného poriadku ( zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení jeho poslednej novely vykonanej zákonom č. 106/2014 Z. z.). Výklad... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€