🎬Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka

Občiansky súdny poriadok

Základným prameňom civilného procesného práva ako relatívne samostatného právneho odvetvia slovenského právneho poriadku je...

Nová Práca (2015)

🍌 Odosielame o 2 dni.
29,50€
Zľava 7%
27,44€

Základným prameňom civilného procesného práva ako relatívne samostatného právneho odvetvia slovenského právneho poriadku je Občiansky súdny poriadok (OSP), ktorý bol už veľakrát novelizovaný. Občianskoprávne veci podrobnejšie upravuje Občiansky súdny poriadok. Medzi občianskoprávne veci patria podľa tohto zákona veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych, rodinných a družstevných vzťahov, ako aj vzťahov sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány (§ 7 OSP). Do rúk sa Vám dostane úplné znenie zákona po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 78/2015 Z. z. s rozsiahlym komentárom a doplnenou judikatúrou zachytávajúci právny stav k 1. júnu 2015.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2015 ISBN: 9788089350568 Rozmer: 142×209 mm Počet strán: 720 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách