Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Robert Schronk

Našli sme 6 titulov

Zákonník práce a jeho novelizácie (Robert Schronk)

Autor sa v na prvý pohľad útlej, ale obsahom bohatej, publikácii venuje predovšetkým platnému Zákonníku práce, ktorý od jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,90€
7,35€

Zákonník práce v komentároch a vzoroch (ročné predplatné)

Zákonník práce v komentároch a vzoroch (ročné predplatné)

Ročné predplatné garantovaných informácií na CD ROM-e je aktuálnym zdrojom informácií z oblasti pracovného práva. Komplexne, prakticky a zrozumiteľne spracúva pracovno-právnu problematiku Zákonníka práce. Vďaka CD ROMu už nebudete mať problém s ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
262,80€

Pracovné právo

Pracovné právo

"Slovenská republika patrí už od 1. mája 2004 do širokej rodiny štátov Európskej únie. Vnútorný normatívny systém pracovného práva SR by postrádal črtu komplexnosti, keby ho spolu nevytváral aj systém európskeho a medzinárodného práva..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,32€

Pracovné právo (Helena Barancová)

Pracovné právo (Helena Barancová)

Helena Barancová, Robert Schronk, Sprint dva (2016)
Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už tretiu rozsahom päťstostranovú...

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už tretiu rozsahom päťstostranovú aktuálne prepracovanú vysokoškolskú učebnicu: Pracovné právo. Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkým... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,55€

Pracovné právo

Pracovné právo

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už štvrté vydanie, rozsahom viac ako päťstostranovú, aktuálne prepracovanú.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
28,45€

Pracovné právo (Helena Barancová) [SK]

Pracovné právo (Helena Barancová) [SK]

Cieľom publikácie je oboznámiť so základnými právnymi poznatkami s odvetvia pracovného práva, ako aj s problematikou spojenou s uplatňovaním zákonníka práce v aplikačnej praxi. Vychádza z najnovších poznatkov súčasnej vedy domácej i zahraničnej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,60€