⛱️ S Dánom na leto: Nový Dominik Dán v predpredaji!

Jozef Vozár

Našli sme 15 titulov

Spomienky na Ernesta (Jozef Vozár) [SK]

Jozef Vozár, VEDA (2011)
Publikácia je venovaná spomienke na Ernesta Valka. Pripravil ju jeho osobný priateľ Jozef Vozár - obsahuje texty zoradené do...

Publikácia je venovaná spomienke na Ernesta Valka. Pripravil ju jeho osobný priateľ Jozef Vozár - obsahuje texty zoradené do... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,00€
13,95€

Zodpovednosť v práve

Jozef Vozár, Wolters Kluwer (2019)
Pocta Oľge Ovečkovej

Problematike zodpovednosti sa venovala Oľga Ovečková vo viacerých svojich prácach. Ako žiačka profesora Štefana Lubyho rozpracovala túto problematiku z viacerých pohľadov a s náležitou šírkou teoretickej hĺbavosti. Stala sa rešpektovanou autorkou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,10€
15,30€

Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov

Jozef Vozár, , VEDA (2015)

Monografia Sloboda prejavu v rozhodnutiach súdov je kolektívnym dielom popredných odborníkov z domova, ako aj zo zahraničia. Autori sa zaoberajú filozofickými, historickými, ale... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,00€
13,95€

Hospodárske dejiny Slovenska 1526 - 1848 (Mária Kohútová) [SK]

Mária Kohútová, Jozef Vozár, VEDA (2006)
Ekonomický vývin je prezentovaný v troch chronologických častiach: v období včasného novoveku (1526 – 1711), v období...

Ekonomický vývin je prezentovaný v troch chronologických častiach: v období včasného novoveku (1526 – 1711), v období... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,30€
7,72€

Postrehy právnika

Jozef Vozár, VEDA (2009)

Publikácia sa zaoberá aktuálnymi právnymi problémami a je určená širšej čitateľskej verejnosti. Je to súhrn autorových niekoľkoročných právnych postrehov na fungovanie práva v našich končinách a predovšetkým na jeho praktickú aplikáciu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,90€
9,21€

Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy (Jozef Vozár, Katarína Ficová)

Jozef Vozár, Katarína Ficová, Peter Kerecman, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha, Wolters Kluwer (2015)
Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej,...

Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej (imateriálnej, morálnej) ujmy, ktorý patrí k novším právnym pojmom a v súčasnosti ho upravujú desiatky zákonov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
22,00€
20,90€

Významní slovenskí právnici z Liptova (Jozef Vozár) [SK]

Jozef Vozár, VEDA (2016)
Publikácia Významní slovenskí právnici z Liptova predstavuje štyroch slovenských právnikov - Emila Stodolu, Augustína Rátha,...

Publikácia Významní slovenskí právnici z Liptova predstavuje štyroch slovenských právnikov - Emila Stodolu, Augustína Rátha, Adolfa Zátureckého a Štefana Lubyho - osobnosti, ktoré svojím dielom presiahli... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,00€
13,95€

Augustín Ráth

Jozef Vozár, VEDA (2019)
Prvý slovenský rektor Univerzity Komenského

Augustín Ráth (*2. jún 1873, Ružomberok - † 12. marec 1942, Bratislava) patrí medzi najvýznamnejšie slovenské právnické osobnosti prvej polovice 20. storočia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,90€
17,00€

Rozhodnutia vo veciach reklamy

Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné...

Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy a výsledkom tejto snahy je publikácia „Rozhodnutia vo veciach reklamy“... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
24,70€
22,97€

Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor (Jozef Vozár)

Jozef Vozár, VEDA (2017)

Vladimír Fajnor - narodil sa 23. októbra 1875 v Senici, zomrel 5. januára 1952 v Bratislave. Bol najvýraznejšou slovenskou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
16,50€
15,35€

100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR 1917-2017 (Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kolektív

Právny obzor založil JUDr. Emil Stodola, významný slovenský právnik, advokát a prvý predseda Zväzu advokátov na Slovensku.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
23,00€
21,39€

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže

Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže je ďalšou publikáciou z obľúbených výberov judikatúry nášho vydavateľstva.Na to, aby...

Judikatúra vo veciach nekalej súťaže je ďalšou publikáciou z obľúbených výberov judikatúry nášho vydavateľstva. Na to, aby bolo možné poznať právo nekalej súťaže, nie sú dostatočné znalosti len jeho právnej úpravy,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,80€

Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti

Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti

Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha, Wolters Kluwer (2014)
V publikácii „Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti“ sú komplexným spôsobom spracované najdôležitejšie...

V publikácii „Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti“ sú komplexným spôsobom spracované najdôležitejšie rozhodnutia súdov v tejto oblasti, a to nielen slovenských. Už v prvej časti sú uvedené všetky rozhodnutia Európskeho súdu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,00€

Právo proti nekalej súťaži

Právo proti nekalej súťaži

Jozef Vozár, VEDA (2013)

Monografia Právo proti nekalej súťaži je prvou komplexnou slovenskou publikáciou v tejto oblasti po roku 1989. Mala by bať základným teoreticko-právnym dielom z pera slovenského autora. Snaží sa reflektovať aktuálny stav tejto problematiky najmä... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
18,95€

Tlačový zákon -  Komentár (Jozef Vozár, Ernest Valko, Lukáš Lapšanský)

Tlačový zákon - Komentár (Jozef Vozár, Ernest Valko, Lukáš Lapšanský)

Jozef Vozár, Ernest Valko, Lukáš Lapšanský, C. H. Beck (2009)
Publikácia je prvým komentárom k tlačovému zákonu, vydaným v Slovenskej republike. Osobitná pozornosť je venovaná významu...

Publikácia je prvým komentárom k tlačovému zákonu, vydaným v Slovenskej republike. Osobitná pozornosť je venovaná významu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
49,00€