Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Jiří Pešek

Našli sme 13 titulov

Napříč kontinentem soudobých dějin (Jiří Pešek) [CZ]

Jiří Pešek, Oliver Rathkolb, Argo (2014)
Autoři této kolektivní práce se pokoušejí zmapovat základní kontury vývoje evropské historiografi e soudobých dějin....

Autoři této kolektivní práce se pokoušejí zmapovat základní kontury vývoje evropské historiografi e soudobých dějin. Historiografie soudobých dějin přestala být pro badatele i pro čtenářské uživatele brzy po konci studené války přehledná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,01€
13,03€

Documenta Pragensia Supplementa V.

Jiří Pešek, Olga Fejtová, Kateřina Jíšová, Martina Power, Hana Svatošová, Scriptorium (2014)
Jeho Praha – Výbor statí Jiřího Peška k dějinám Prahy

Sborník vydaný k životnímu jubileu Jiřího Peška obsahuje 42 jeho statí a článků věnovaných dějinám Prahy, dějinám pražské univerzity a jejího vztahu k městu, měšťanům a jejich každodennímu životu pražské chudině.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,61€
17,31€

University - Historiography - Society - Politics

Jiří Pešek, Karolinum (2010)
Selected Studies of Jan Havránek

Prof. Dr. Jan Havránek (1928-2003) patřil od 60. let k mezinárodně renomovaným osobnostem českého dějepisectví, zaměřeného na 19. a 20. století. Byl to stejně tak nápaditý badatel a autor průzračně kritických pramenných studií ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
20,63€
19,19€

Setkávání s Klio - Studie z dějin dějepisectví (Jiří Pešek)

Jiří Pešek, Academia (2014)
Soubor studií jednoho z předních českých historiků současnosti, které byly již dříve publikovány v různých odborných...

Soubor studií jednoho z předních českých historiků současnosti, které byly již dříve publikovány v různých odborných sbornících a periodikách a nyní je autor... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,30€
20,74€

Německé menšiny v právních normách 1938 - 1948

Jiří Pešek, , Doplněk (2006)
Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Kniha přináší výsledky výzkumného projektu, jehož cílem bylo zařadit sporné československé dekrety do celoevropského kontextu a porovnat, jakými právními opatřeními se pokoušely země obsazené hitlerovským Německem přivést domácí nacistické kolaboranty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
23,63€
21,98€

Věda a politika (Lucie Filipová) [CZ]

Jiří Pešek, Lucie Filipová, Karolinum (2013)
Kniha představuje unikátní síť německých společenskovědních a humanitních ústavů v zahraničí, jak se utvářela a vyvíjela od...

Kniha představuje unikátní síť německých společenskovědních a humanitních ústavů v zahraničí, jak se utvářela a vyvíjela od osmdesátých let 19. století do poslední zásadní reformy v roce 2009. Předmětem zájmu je patnáct pracovišť působících v Evropě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,16€
15,96€

Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky (Jiří Pešek) [CZ]

Jiří Pešek, Česká geologická služba (2010)
Kniha podává geologickou a ložiskovou charakteristiku všech hnědouhelných pánví a uhlonosných reliktů na území České...

Kniha podává geologickou a ložiskovou charakteristiku všech hnědouhelných pánví a uhlonosných reliktů na území České republiky. Přináší řadu nových poznatků o jejich vulkanosedimentární výplni, strukturně tektonickém vývoji... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
38,36€
35,67€

Historie zrozená z rozhovoru

Barbora Pecková, Jiří Pešek, Lucie Rajlová, Univerzita Karlova v Praze (2018)
Interview ve výzkumu soudobých dějin

Studie vycházejí z příspěvků přednesených na workshopu doktorandů oboru Soudobé evropské dějiny FHS UK, který se konal v květnu 2016. Autorky a autoři se v nich zabývají možností využití rozhovoru jako pramene ve výzkumu soudobých dějin. V knížce se... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,64€
5,25€

Soudobé dějiny v pohybu

Jiří Pešek, Karolinum (2014)
Rakouský výzkum dějin 20. století

Publikace o vývoji a situaci rakouské historiografie soudobých dějin si klade za cíl nabídnut širšímu okruhu zájemců vhled do rakouské "krajiny" výzkumu zejména dějin nacistického a poválečného období. Jiří Pešek stručně načrtl... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,80€
17,48€

Napříč kontinentem soudobých dějin

Jiří Pešek, Argo (2014)
Evropská historiografie po konci studené války

Autoři této kolektivní práce se pokoušejí zmapovat základní kontury vývoje evropské historiografi e soudobých dějin. Historiografi e soudobých dějin přestala být pro badatele i pro čtenářské uživatele brzy po konci studené války... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,01€
13,03€

Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů

Detlef Brandes, Edita Ivaničková, Jiří Pešek, Masarykův ústav AV ČR (2019)
Československo a Německo v letech 1933 až 1989

Přijímání uprchlíků a poskytování jim azylu jsou témata, která dnes hýbají Evropou i celým světem. V předkládaných příspěvcích se setkáme s otázkami, které známe ze současných diskusí. Vidíme, že novinkou není rozlišování mezi uprchlíky politickými a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,34€
9,62€

🍎 Vypredané
8,88€

Česko a Rakousko po konci Studené války

Česko a Rakousko po konci Studené války

Jiří Pešek, , Albis International (2009)
Různými cestami do nové Evropy

Kniha pojednává o vývoji a utváření Československa/České Republiky a Rakouska po pádu komunistického režimu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,56€