🔥 Septembrové knižné zľavy až do 80%

Česká geologická služba

Našli sme 18 titulov

Encyklopedie geologie

Jan Petránek, Česká geologická služba (2016)
Nejnovější geologická encyklopedie doplňuje a aktualizuje knihu téhož autora vydanou před dvaceti lety a dnes nedostupnou....

Nejnovější geologická encyklopedie doplňuje a aktualizuje knihu téhož autora vydanou před dvaceti lety a dnes nedostupnou. Obsahuje přes 2600 hesel vysvětlujících základní pojmy z oblasti geologických věd. Výklad je srozumitelný a přístupný širokému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,39€
15,65€

Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu

Český masiv se vždy těšil zájmu našich i zahraničních odborníků, neboť odkrývá jeden z nejpozoruhodnějších úseků variského orogénu. Již několik generací geologů usiluje o jeho poznání a vysvětlení jeho složité stavby.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
17,16€
15,44€

Veselé prázdniny v říši geologie

Kniha určená nejen dětem ve věku zvídavém a zvědavém sleduje prázdninová dobrodružství čtveřice dětí s dědečkem geologem. Jejich cesty vedou na zajímavá místa u Kolína, Příbrami či Miličína, na bájnou horu Blaník a drahokamy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,02€
11,72€

Byla-nebyla potopa světa?

Jiří Jiránek, Česká geologická služba (2021)
Geolog na stopách tisíciletých mýtů

Došlo skutečně k ­potopě světa, líčené v­ Bibli, Eposu o­ Gilgamešovi a ­tisících mýtů a­ bájí ze všech kontinentů? Lze jim věřit? Nemohlo těch potop být víc? Co bylo jejich příčinou? Souvisí s­ tím nějak příběh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
19,51€
17,56€

Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky

Po více než dvaceti pěti letech, které uplynuly od vydání knihy Dopity, Havleny a Peška „Ložiska fosilních paliv“, se dostává na pulty knihkupectví nový text o uhlonosných pánvích České republiky a jejich ložiscích. Za tu dobu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
28,90€
26,01€

Půdy České republiky

Piate vydanie titulu je veľmi dobrou pomuckou pro toho, kdo si chce osvojiť základy pedologie a chce pochopiť základní funkce pud. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
14,20€
12,78€

Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky

Jiří Pešek, Česká geologická služba (2010)
Kniha podává geologickou a ložiskovou charakteristiku všech hnědouhelných pánví a uhlonosných reliktů na území České...

Kniha podává geologickou a ložiskovou charakteristiku všech hnědouhelných pánví a uhlonosných reliktů na území České republiky. Přináší řadu nových poznatků o jejich vulkanosedimentární výplni, strukturně tektonickém vývoji... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
38,36€
34,52€

Veselé prázdniny v říši geologie

Kniha určená nejen dětem ve věku zvídavém a zvědavém sleduje prázdninová dobrodružství čtveřice dětí s dědečkem geologem. Jejich cesty vedou na zajímavá místa u Kolína, Příbrami či Miličína, na bájnou horu Blaník a drahokamy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,02€
11,72€

Geologická paměť krajiny

Druhé vydání úspěšné publikace o geologické historii krajiny našeho území. Tvář české krajiny je právě tak pestrá jako geologické složení republiky. Z toho vycházejí autoři publikace a dokazují, jak horniny a geol. vývoj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
23,40€
21,06€

Oživlé sopky České republiky

Pozůstatky sopečné činnosti vytvářejí v krajině severní poloviny našeho území charakteristické malebné kopečky. V současné době poklidný vzhled těchto kopců však skrývá mnohdy bouřlivou minulost. Bylo by nadlidským úkolem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,46€
11,21€

Za rudami z Čech až na konec světa

Kniha Za rudami z Čech až na konec světa předního česko-kanadsko-australského geologa, profesora Petera Lázničky, se čte jedním dechem. Není to totiž jen odborná geologická publikace, ani to nejsou jen paměti nebo cestopis... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
22,75€
20,48€

Podzemní vody České republiky

Podzemní vody České republiky

Jiří Krásný, Česká geologická služba (2012)
Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod

Kniha je hydrogeologickou syntézou systematicky popisující podzemní vody na celém území našeho státu. Shrnuje výsledky regionálně hydrogeologických průzkumů a mapování za více než 40 let. Obdobná publikace, napsaná Otou Hyniem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
52,00€

Geologie Vnějších Západních Karpat a jihovýchodního okraje Západoevropské platformy v České republic

Kniha je určena zájemcům o geologickou historii a stavbu Západních Karpat na Moravě a ve Slezsku včetně východního okraje Českého masivu, který tvoří podklad Karpat. Provází čtenáře geologickou historií delší než 600 milionů let... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
23,64€
21,28€

Manuál zlatokopa

Jiří Maňour, Česká geologická služba (2021)
Příručka pro začínající zlatokopy v Česku

Pro lidi se zájmem o aktivní pobyt v přírodě, okořeněný nálezem něčeho mimořádného, přináší tato kniha návod, jak a kde hledat v našich potocích a řekách zlatinky drobné kousky zlata skryté v jejich nánosech.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
14,29€
12,86€

Mapy výskytů zlata v ČR

Publikace obsahuje soubor 78 map s vyznačením geochemických anomálií a lokalit s primárními a sekundárními výskyty zlata v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,40€
15,66€

O lidech a vodě

O lidech a vodě

Zbyněk Hrkal, Česká geologická služba (2015)
Kniha, která boří mýty Na netradiční, místy napínavé a nebezpečné putování za vodou po celém světě se čtenář může vydat...

Na netradiční, místy napínavé a nebezpečné putování za vodou po celém světě se čtenář může vydat v publikaci Zbyňka Hrkala O lidech a vodě. Zkušený... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,94€

Geologická mapa ČR 1 : 500000

Geologická mapa ČR 1 : 500000

Česká geologická služba vydává po čtyřiceti letech novou geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 500 000. Toto dílo je výsledkem mnohaletého úsilí našich předních geologů o co nejvěrnější znázornění geologické stavby... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,40€

Úvod do mineralogické krystalografie

Úvod do mineralogické krystalografie

Autor v předkládané publikaci koncipoval textové a obrazové části s cílem maximální srozumitelnosti textů, a to i pro ty čtenáře, kteří se s mineralogií a s geologickými vědami vůbec setkávají poprvé, zejména pro studenty 1. ročn Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,50€