📚 Späť do školy so super zľavou!

Masarykův ústav AV ČR

Našli sme 108 titulov

Československo a Svatý stolec. II/3

Pavel Helan, Masarykův ústav AV ČR (2020)
Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti. 1929–1931

Edice přináší relativně nedávno zpřístupněné dokumenty z fondů Historického archivu Státního sekretariátu Svatého stolce. Předkládá kompletní soubor materiálů z jednání Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,86€
15,18€

T. G. Masaryk a Slované

Kolektivní monografie se zabývá otázkou vztahu T. G. Masaryka k ideologii slovanství a k jednotlivým slovanským národům. Publikace obsahuje celkem 26 původních studií od historiků z devíti zemí. Podrobně jsou zde zmapovány Masarykovy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,04€
13,99€

Identity v českých zemích 19. a 20. století

Co to znamenalo nazývat se během posledních zhruba sto padesáti let "Čechem"? Jak se obsahy "češství" proměňovaly během přináležitosti českých zemí k Rakousku-Uhersku, během meziválečné republiky i po ní? Jak se na různé obsahy "č Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,28€
10,49€

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/1. (1944)

Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1944. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení. Součástí edice jsou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,44€
22,73€

Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937)

Kniha časově navazuje na analytické a ediční zpracování tématu vývoje vztahu T. G. Masaryka se Slováky (slovenskými veřejnými činiteli), v tomto svazku pro období 1918–1937. V ediční části je zařazeno 279 dokumentů, převážně... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,45€
21,81€

Edvard Beneš, Němci a Německo 1937-1938

Vojtěch Kessler, Masarykův ústav AV ČR (2015)
Výběrová edice dokumentů Edvard Beneš, Německo a Němci III je v pořadí třetím dílem projektu, jehož záměrem je zdokumentovat...

Výběrová edice dokumentů Edvard Beneš, Německo a Němci III je v pořadí třetím dílem projektu, jehož záměrem je zdokumentovat vývoj Benešových názorů na problematiku Němců v Československu, na jeho vztah k Německu, Rakousku a obecně zachytit Benešovo.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,98€
14,86€

Mnichov ve vzpomínkách pamětníků

Publikace shrnuje a stručně hodnotí dosud vydanou zahraniční a domácí vzpomínkovou literaturu a především představuje dosud... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,01€
9,31€

Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech 1848-1952

Jaroslava Hoffmannová, Masarykův ústav AV ČR (2010)
Knižní monografie postihuje v širokém záběru vývoj institucionálního ukotvování humanitních a sociálních věd v českých...

Knižní monografie postihuje v širokém záběru vývoj institucionálního ukotvování humanitních a sociálních věd v českých... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,38€
10,58€

Historik Josef Kalousek

Pavel Fabini, Masarykův ústav AV ČR (2017)
Kolektivní monografie Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století...

Kolektivní monografie Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století přibližuje životní osudy jedné z významných postav české historické vědy období La Belle Époque. Tematicky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,16€
12,24€

K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově

Práce se zabývá dějinami knihovny kláštera minoritů v Českém Krumlově, která reprezentuje jednu z nejzachovalejších středověkých knihoven u nás. Zaměřuje se zejména na rukopisnou část fondu, ale přináší i nová fakta o osudech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,16€
12,24€

Věda pod Rokoskou

Věra Dvořáčková, Vlasta Mádlová, Jiří Šoustal, Masarykův ústav AV ČR (2019)
Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců

Na místě dnešní adresy V Holešovičkách 41, Praha 8 stávalo původně hospodářské zázemí usedlosti Rokoska. Ve třicátých letech 19. století zde byl do provozu uveden cukrovar, jenž byl na počátku dvacátého století rozsáhlými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,75€
10,93€

Únor 1948 očima poražených

Necelé dva roky po komunistickém převratu v roce 1948 se v londýnském exilu scházeli uprchlí aktéři únorové krize, aby si... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,93€
14,81€

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Kaizl

Masarykův ústav AV ČR (2012)
Publikace vypovídá o vztahu kolegů na pražské české univerzitě a později mladočeských poslanců, sociologa Masaryka...

Publikace vypovídá o vztahu kolegů na pražské české univerzitě a později mladočeských poslanců, sociologa Masaryka (1850-1937) a národohospodáře Kaizla (1854-1901). Kniha obsahuje úvodní studii "Cesta Tomáše G. Masaryka a Josefa Kaizla... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,40€
8,74€

Edvard Beneš, Němci a Německo 1929-1935

Masarykův ústav AV ČR (2017)
Svazek II/2 výběrové edice dokumentů Edvard Beneš, Němci a Německo zahrnuje dokumenty z let 1929–1935. Vývoj na domácí i...

Svazek II/2 výběrové edice dokumentů Edvard Beneš, Němci a Německo zahrnuje dokumenty z let 1929–1935. Vývoj na domácí i mezinárodní scéně byl v těchto letech ovlivněn především hospodářskou krizí a nástupem nacionálního... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
22,56€
20,98€

Korespondence Aloise Musila I.

Adéla Jůnová-Macková, Pavel Žďárský, Tomáš Gecko, Masarykův ústav AV ČR (2019)
Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci „otců zakladatelů”

První díl edice korespondence Aloise Musila (1868-1944), orientalisty, arabisty, teologa a cestovatele, sleduje kulturní a politický kontext společenských sítí první Československé republiky v souvislosti s budováním Orientálního... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
23,45€
21,81€

Zdeněk Nejedlý

Hana Kábová, Petra Tomsová, Masarykův ústav AV ČR (2018)
známý – neznámý?

Zajímá Vás, jaký byl životní styl českého vědce v meziválečném období? A jak se proměňoval za druhé světové války a za změněných politických poměrů po roce 1948? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět obrazem. Z bohatě zachovaného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,82€
6,34€

Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina

Stanislav Petr, Masarykův ústav AV ČR (2017)
Studie o rukopisech. Monographia. Svazek XX.

Knihovna Palatina pochází z falckého Heidelberku a ve středověku a na počátku novověku patřila k největším a nejvýznamnějším zaalpským knihovnám. Od roku 1623 je uložena v Římě ve Vatikánské knihovně a obsahuje téměř... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,44€
22,73€

Studie o rukopisech 44

Další číslo Studií o rukopisech (XLIV, 2014) je věnováno životnímu jubileu významného českého kodikologa Stanislava Petra. Pětisetstránkový svazek přináší studie věnované mimo jiné rozšíření spisu Lumen anime ve středoevropských knihovnách, rozboru... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,33€
17,05€

Formování moderních národů ve atřední a východní Evropě

Publikace Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století vznikla v rámci spolupráce mezi Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Ústavem pro balkanistiku Bulharské akademie věd. Sborník obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,44€
12,50€

Charlotta G. Masaryková

Sborník příspěvků z konference ke 150. výročí narození Charlotty G. Masarykové, konané 10. listopadu 2000. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,82€
2,62€