🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Belianum

Našli sme 131 titulov

History of the United States

Vysokoškolská učebnica History of the United States je primárne zameraná na výučbu odborného anglického jazyka v kontexte politického vývoja USA. V šiestich kapitolách učebnica overuje pochopenie textu a vybranými aktivitami rozvíja... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,78€
5,38€

Francúzština pre komunikáciu v škole

Francúzština pre komunikáciu v škole

Elena Baranová, Belianum (2009)
slovensko-francúzsky odborný slovník a odborná príručka 1. časť, 2. časť, Škola - Vyučovanie - Vyučovacie predmety -...

Škola - Vyučovanie - Vyučovacie predmety - Komunikácia v triede - Hry - Učebnica - Školské potreby, pomôcky a prístroje - Práca na počítači, Skratky (diplomy, názvy škôl) - Zradné slová zo školského prostredia - Skratkové slová zo školského prostredia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,60€

Dimenzie občianstva Európskej únie

Dimenzie občianstva Európskej únie

Martina Bolečeková, Belianum (2013)
Zborník vedeckých prác k Európskemu roku občanov 2013 Zborník vedeckých prác predstavuje možnosť obohatenia a získania...

Zborník vedeckých prác predstavuje možnosť obohatenia a získania nových inšpirácií, vedúcich k účinnejšiemu vytváraniu širšieho politického a spoločenského konsenzu v záujme úspešného pôsobenia SR... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,10€

Verbálna manipulácia

Verbálna manipulácia

Eva Čulenová, Belianum (2015)
Monografia Verbálna manipulácia sa orientuje na výskum manipulácie prostredníctvom jazyka. Skúma a analyzuje lingvistické...

Monografia Verbálna manipulácia sa orientuje na výskum manipulácie prostredníctvom jazyka. Skúma a analyzuje lingvistické manipulatívne prostriedky a ich vplyv na ľudí. Keďže jednotlivé menované druhy manipulácie predstavujú samostatnú výskumnú oblasť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,20€

Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín

Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín

Ján Kurucz, Belianum (2015)
Vysokoškolské skriptá sú venované problematike zhodnotenia toxikologických účinkov chemických prvkov a ich zlúčenín v...

Vysokoškolské skriptá sú venované problematike zhodnotenia toxikologických účinkov chemických prvkov a ich zlúčenín v širokej škále anorganickej i organickej chémie. V skriptách sú objasnené základné súvislosti spojené s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,80€

Slovník etiky a etickej výchovy

Slovník etiky a etickej výchovy

Anna Klimeková, Belianum (2015)
Slovník predstavuje snahu autoriek o spracovanie terminologického penza z oblasti etiky, morálky a etickej výchovy. Vhodne...

Slovník predstavuje snahu autoriek o spracovanie terminologického penza z oblasti etiky, morálky a etickej výchovy. Vhodne poslúži najmä študentom odboru etická a občianska výchova, ale i iným odborom, akými sú pedagogika, pedagogická... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€

Stručné dejiny ekonomických teórií

Stručné dejiny ekonomických teórií

Jozef Horeháj, Belianum (2016)
Publikácia obsahuje stručnú charakteristiku najznámejších a najvplyvnejších ekonomických teórií a ich najvýznamnejších...

Publikácia obsahuje stručnú charakteristiku najznámejších a najvplyvnejších ekonomických teórií a ich najvýznamnejších predstaviteľov v historickom vývoji vrátane názorov a ekonomického myslenia pred vznikom ekonómie ako vedy. Jej sú Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,80€

Zelená logistika a jej uplatňovanie v praxi malých a stredných podnikov

Logistické procesy ovplyvňujú rôznym spôsobom životné prostredie, a preto je potrebné zaoberať sa obstarávacou, výrobnou, distribučnou a reverznou logistikou. Model zeleno orientovanej logistiky umožňuje rozpoznať environmentálne aspekty... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,96€
20,42€

🍎 Vypredané
11,50€
10,70€

🍌 Odosielame o 12 dní.
4,65€
4,32€

Teaching English

Teaching English

Učebnica ponúka teoretické poznatky súvisiace so základnými aspektmi didaktiky anglického jazyka v kontexte formálneho, t. j. povinného školského vzdelávania. Zámerom učebnice je umožniť študentom osvojiť si základné vedomosti... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,27€